Bedre indeklima på Gl. Hasseris skole

Hovedpine og manglende koncentration var et stort problem for eleverne på Gl. Hasseris Skole. Minimal støj, godt indeklima og en pris, der var til at betale - det var kravene til den kommende ventilationsløsning.
AM 500 ventilationsanlæg på skole

Da Gl. Hasseris Skole skulle vælge en ventilationsløsning, var spørgsmålet, om de skulle vælge central eller decentral ventilation. Ledelsen på Gl. Hasseris Skole aftalte med Airmaster, at der over en periode kunne lånes et Airmaster anlæg for at teste om dette var en mulig løsning for skolen.

Et eksempel fra dagligdagen

CO2 målinger foretaget i et traditionelt undervisningslokale på skolen viste tydeligt hvor afgørende en god ventilation var for luftkvaliteten. Den blå linje viser CO2-niveauet med et Airmaster-anlæg i drift.

Den røde linje viser målinger foretaget i samme lokale uden ventilation.

CO2 koncentration på skole

Et entydigt resultat

Uden ventilation røg CO2-niveauet, på bare en enkelt undervisningstime, op på 2000 ppm. Set i betragtning af hvor mange timer vi tilbringer i daginstitutionen, uddannelsesinstitutioner og på arbejdet - var dette resultat både tankevækkende og foruroligende.

Efter testkørslen besluttede skolen, at der skulle installeres Airmaster ventilation på hele skolen. Installationen af ventilationsanlæggene foregik nemt og fleksibelt i et rum ad gangen - uden at forstyrre dagligdagen og ødelægge læseplanen.

Hvad var det første I bemærkede efter at have fået Airmaster ventilation?

• bedre indeklima
• ingen træk fra åbne vinduer og døre
• man lægger slet ikke mærke til det
AM 500 skole

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev