Kontorventilation - behovsstyret efter personbelastning

En virksomhed i Østjylland stod over for et indeklimaproblem i det åbne kontorlandskab. En øget personbelastning medførte, at der var behov for en behovsstyret ventilationsløsning.
kontorventilation

En virksomhed i Østjylland stod over for et indeklimaproblem i det åbne kontorlandskab. En øget personbelastning medførte, at der var behov for en behovsstyret ventilationsløsning.

Decentral ventilation med komfort køl

Rumtemperaturen på kontoret skulle holdes nede, samtidig med, at der skulle være sund luft til medarbejderne, med en reguleret friskluft-indblæsning. Det eksisterende ventilationsanlæg havde ikke kapacitet til at holde rumtemperatur og luftens CO2 niveau nede. Alternativet til en udvidelse af lokalet og en omrokering af medarbejderne blev en installation af tre Airmaster AM 800 ventilationsanlæg med kølemodul.

I Airmasters produktsortiment af decentral ventilationsanlæg går fleksibilitet ved kundeløsninger og intelligent behovsstyring hånd i hånd. Til det åbne kontorlandskab anbefalede Airmaster at installere tre AM 800 anlæg med kølemodul. På denne måde fandtes en energivenlig og økonomisk løsning til at holde rumtemperaturen nede. Takket være anlæggenes evne til at trække den kolde udeluft ind inden kølingen påbegyndes i anlæggene, opnås en energieffektiv løsning til en reducering af rumtemperaturen.

Hurtig installation uden behov for afspærring af lokalet

Installationen af Airmasters decentrale ventilationsanlæg kræver i princippet ingen afspærring af de lokaliteter, hvor ventilationsanlæggene skal placeres. Den hurtige installation af anlæggene er ideel til virksomheder, hvor pladsmangel hurtig kan opstå ved længerevarende afspærringer. Virksomheden har nu fået et sundt indeklima, hvor kølemoduler sørger for en billig og energirigtig afbalanceret indetemperatur. Desuden er anlæggene delintegrerede i loftet, og herigennem er indblæsningskanalerne skjulte.

Intellingent og brugervenlig styring med Airlinq VIVA 

Via det intelligente betjeningspanel Airlinq Viva, er betjeningen af kontorets ventilationsanlæg meget enkel og brugervenlig. Hermed kan fejlbetjening undgås, samtidig med, at anlæggets driftsdata er synlige på displayet

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev