Skolerenovering i en helhed

Gate 21 projektet er et samarbejde mellem skole, kommune, private virksomheder og vidensinstitutioner, der sammen udvikler innovative, helhedsorienterede løsninger.
gate 21 projekt

Skolerenovering i en helhed

Gate 21 projektet ’Skolerenovering i en helhed’ har løbet over en fireårig periode fra 2014-2018 og har sat fokus på indeklima i skoler, samt reducering af energiforbruget og udvikling af innovative løsninger til at skabe fremtidens bedst tænkelige klasselokale.

Indeklima i lokale 15 efter renovering

Lokale 15 er renoveret med en kombineret belysnings-, ventilations- og akustikløsning, hvor den decentrale ventilationsløsning er en Airmaster AM 1000, integreret i et akustikloft. Den mekaniske ventilationsløsning er valgt, fordi den har stor kapacitet, og den fungerer med lukkede vinduer, så støj fra den nærliggende s-togbane ikke trænger ind i lokalet. Det decentrale ventilationsanlæg kræver ikke lange kanaler, hvorved det var muligt at undgå en større sanering af det asbestholdige tag (rum). Ventilationsanlægget er installeret med indtag og afkast lodret op gennem to taggennemføringer.

Styringsmæssigt kører ventilationsanlægget efter et ugeskema samt CO2-sensor, hvilket giver det stabile gode indeklima når lokalet er i brug. Airmaster anlægget er ophængt med en tredjedel over akustikloftet. Frisk luft blæses ind over loftet og fungerer på denne måde som en integreret enhed, hvor loftet virker som én stor støjdæmpende luftfordeler, der lader luften sive ned i lokalet. Klasselokaler med mange tætsiddende elever kræver stort luftskifte, og det fungerer godt med denne integrerede måde at levere frisk luft til et klasselokale, uanset om der er få eller mange elever til stede.

Projektet "Skolerenovering i en helhed" har testet løsninger i tre lokaler på den øverste gang, som har et samlet areal på 3.600 m2. Testlokalerne er
udvalgt i tæt dialog med skoleledelsen og lærere, og der er blevet reflekteret over:
  • rumstørrelse
  • rumudformning
  • antal elever
  • orientering
  • klassetrin
  • eksisterende tekniske virkemidler/komponenter

På baggrund af disse kriterier blev følgende tre lokaler udvalgt til test af tre forskellige løsninger:

  • Lokale 11: hybrid ventilation
  • Lokale 13: adfærdslokale
  • Lokale 15: decentralt ventilationsanlæg og akustikloft

MERE INFORMATION OM PROJEKTET
www.gate21.dk/case-skovlunde-skole-nord

Der har egentlig ikke været så mange klager over hovedpine, så ventilationen har nok gjort et eller andet”. Lærer, lokale 15.

Bedre indeklima - bedre læring

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) fortog i 2015-2016 en undersøgelse af indeklimaet i 245 klasselokaler. Konklusionen var at i 91 procent af de undersøgte klasselokaler oversteg koncentrationen af CO2 på et eller andet tidspunkt i løbet af skoledagen den anbefalede øvre grænse. Samtidig konkluderede rapporten, at der hyppigt er for varmt i klasseværelserne. Det dårlige indeklima kan påvirke både koncentrationsevnen og indlæringen.

Co2-niveau før og efter renovering

Inden renovering af testlokalerne var der store temperaturudsving med høje temperaturer om sommeren og lave temperaturer om vinteren. Samtidig var der i perioder en høj CO2-kocentration på mere end 2.500 ppm, som er 1.500 over den anbefalede værdi. Opsætningen af et Airmaster AM 1000 anlæg har resulteret i, at CO2-niveauet er faldet ganske betragteligt. Niveauet faldt fra over 2.500 ppm til under 1.000 ppm, og har dermed bidraget ganske væsentligt til en forbedring af indeklimaet.

Den stabile lave CO2-koncentration leveret af Airmaster anlægget kan dog være svær at sætte ord på. Brugerne har lettere ved at sætte ord på de synlige ændringer i lokalet som for eksempel de bedre lys forhold.

CO2 ppm

CO2-niveau før renovering (uge 48 2016 mandag til fredag)

CO2 ppm mandag-fredag

CO2-niveau efter renovering (uge 12 2017 mandag til fredag)

Skovlunde Skole Nord er en folkeskole i Ballerup kommune med cirka 400 elever. Bygningen er fra 1961 og bygget i to plan med et samlet areal på 10.730 m2 inklusiv sportshal. Bygningen er bygget med røde tegl, og taget er eternitskiffer med tagpap. Bygningen er fjernvarmeforsynet og belysningen er T5 eller T8 lysstofrør. Skolen har et årligt varmeforbrug på cirka 435 mWh (beregnet) og et årligt elforbrug på 37.886 kWh.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev