Godt indeklima i daginstitutionen De Linde

Den kommunale daginstitution De Linde i Zarren går ind for et godt indeklima.
godt indeklima i daginstituionen De Linde

Den kommunale daginstitution De Linde i Zarren går ind for et godt indeklima

I de sidste måneder har de 74 børn i daginstitutionen De Linde i Zarren haft fornøjelsen af renere luft i daginstitutionens indendørs omgivelser. I forbindelse med renovation af fyrrummet besluttede kommunen, at der også skulle gøres noget ved selve indeklimaet i daginstitutionen.

I langt de fleste skoler og børnehaver er kvaliteten af luften i indeklimaet langt værre end kvaliteten af den udendørs luft: Dette skyldes først og fremmest de substanser, der frigives fra rengøringsmidler, vægmaling, nye møbler osv. og dernæst det ekstremt høje CO2-niveau, fordi rummene ikke er tilstrækkelig ventilerede.

Børn er langt mere overfølsomme end voksne over for de skadelige stoffer, der indåndes, og et dårligt indendørs klima kan føre til irritationer, træthed og øget allergi og infektionssygdomme.

Hvad er fordelene ved et decentraliseret ventilationssystem?

I forbindelse med renovationer er det ikke ligetil at integrere et 'klassisk' D-ventilationssystem med rør ind i den eksisterende bygning. Først og fremmest skal der findes en placering til selve luftbehandlingsenheden (som regel i loftet), og dernæst skal der føres rør gennem hele bygningen. (Et D-system, balanceret ventilation, er kendetegnet ved mekanisk lufttilførsel og mekanisk udsugning). Det betyder, at hele bygningen skal renoveres, og at alle elever skal opholde sig uden for bygningen i en længere periode, hvor den ikke kan anvendes.

Det er en dyr proces, som ofte også er ganske besværlig.

Ingeniørfirmaet og kommunen besluttede derfor at vælge en metode med decentraliserede ventilationsanlæg fra Airmaster. Disse danskproducerede enheder er designet til at blive placeret inde i selve rummet, og de kræver ikke særlige ændringer i bygningen.

Airmaster tilbyder desuden en meget bred vifte af ventilationsenheder, der kan monteres på væggen eller stå på gulvet. Maksimumkapaciteten rækker fra 147 m3/t til 1300 m3/t, så der er løsninger til både store og små lokaler.

I Zarren var der to forskellige typer områder, der skulle ventileres, så man valgte to forskellige modeller:

I gymnastiksalen installerede man 2 Airmaster-enheder, hver med en kapacitet på 550 m3/t, i loftkonstruktionen.

Der blev installeret enheder med samme kapacitet i øvrige lokaler, men de blev 2/3 eller 1/3 integreret i et sænket loft, så de ikke var så dominerende i lokalerne.

Et AM 150 ventilationsanlæg med en maksimumkapacitet på 147 m3/t blev installeret i fællesrummet.

ventilation i daginstitution

Ingeniørfirmaet Fluvius and Tineke Vanduffel og den ansvarlige bygningsleder i Kortemark kommune besluttede i fællesskab at vælge et decentraliseret ventilationssystem med varmegenvinding, der installeres i selve rummet.

Alle disse ventilationsanlæg leverer frisk luft og suger forurenet luft ud.

I spisesalen installerede de en AM 900-kabinetmodel.

Ventilationsenhederne er rigtig godt isoleret på indersiden, hvilket betyder, at støjniveauet er meget lavt. Selv når enhederne kører med maksimum kapacitet, kan de knap høres.

CO2 koncentration

Nathalie Duquesne fra Airmaster deltog i en time hos læreren Claudia, hvor ca 15 skolesøgende børn deltager hver dag, og resultatet var fantastisk: CO2-niveauerne lå under 900 ppm igennem hele skoledagen, hvilket betyder, at ventilationsenheden sikrer optimal luftkvalitet!

Behovsstyret ventilation

Der er desuden installeret en CO2-sensor i hver enhed, der garanterer optimal luftkvalitet og lavt elforbrug. Det betyder, at enhederne 'skræddersyr' ventilationen, og med andre ord justerer ventilationen i henhold til de aktuelle aktiviteter i lokalerne. (DMC, behovsstyret ventilation).

Styring af ventilationen via BMS

Eftersom varmen kontrolleres via bygningens varmestyresystem Priva, er ventilationsenhederne forbundet med dette system.

Direktør Jeroen Tolpe kan nu kontrollere og regulere al teknologi i bygningen centralt, hvilket er meget tidsbesparende for ham.

En anden fordel ved det decentraliserede ventilationssystem er den enkle og prisbillige vedligeholdelse: Kommunens tekniske serviceteam skal kun udskifte filtre to gange/året pr. skole.

Og da der ikke er rør i systemet, er der ikke behov for at bruge et specialistfirma til rengøring af rør – hvilket kan være en dyr proces.

Behovsstyret ventilation

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev