Godt indeklima på kontoret med ventilation

Hos Spæncom i Aalborg har fabrikschef, Morten Adler Kjærgaard Andersen længe haft et ønske om at forbedre luften på sit kombinerede kontor & mødelokale. Det kan tydeligt mærkes at der er en forskel i luftkvaliteten efter at Airmasteren er blevet installeret.
ventilation på kontoret

Blev fri for tung luft på kontoret

Hos Spæncom i Aalborg har fabrikschef, Morten Adler Kjærgaard Andersen længe haft et ønske om at forbedre luften på sit kombinerede kontor & mødelokale. Det er et dejligt lyst kontor på 24 kvm, der ud over kontorfaciliteter, også har et område med mødebord. Her afholdes ofte morgenmøder på 15-30 minutter med 5-6 personer, og af og til længerevarende møder.

Kontoret er østvendt med store vinduespartier, og kan som sådan godt blive varmt om formiddagen. Men temperatur var nu ikke i fokus, da fabrikschefen ønskede sig en Airmaster på kontoret. Ønsket var at forbedre luftkvaliteten.

Det primære for mig var at få et bedre luftskifte. Det med decideret køl var ikke vigtigt i første omgang. Skulle det blive aktuelt, så kan vi altid eftermontere et kølemodul. siger Morten, og fortsætter, det kan tydeligt mærkes at der er en forskel i luftkvaliteten efter at Airmasteren er blevet installeret.

Der ér en anden luft nu – den føles mindre tung.
Morten Adler Kjærgaard Andersen

Fabrikschef, Morten Adler Kjærgaard Andersen

Konsulentbesøg

En af Airmasters konsulenter var på besøg hos Spæncom for at orientere sig om ønsker og se de fysiske forhold på stedet. Med udgangspunkt i ønsker samt rummets størrelse og brugsmønster, har Airmaster dimensioneret et AM 300 ventilationsanlæg til at passe til opgaven.

Arbejdstilsynets krav vedr. støj fra tekniske installationer overholdes til den gode side. Forskning og udvikling i lyd har fokus hos Airmaster, hvilket også indebærer dæmpning af lyd udefra. Udefra kommende støj bliver således dæmpet til stort set ingenting ved hjælp af lydisoleringen ind gennem anlægget.

Enkel implementering

Ventilationsanlægget blev installeret på kun én dag. Som ”plug-and-play” løsning var det ikke bare hurtigt og enkelt at foretage montagen. Anlægget var også umiddelbar driftsklar - hvilket vil sige lige så snart der blev sat strøm til. ”Operation luftkvalitet” var en opgave, der var til at overskue, og med hurtig implementering. Ingen længerevarende projekterings- eller installationsperiode.

Airmasters ventilationsanlæg bygger på princippet om balanceret ventilation, hvor samme luftmængde kan indblæses og udsuges, så der hverken skabes under- eller overtryk i rummet. En effektiv varmeveksler sørger desuden for at omsætte varmen fra udsugningsluften til energi, der så opvarmer indblæsningsluften. Med en varmegenvinding på omkring 85%, og et meget lavt energiforbrug, er det en særdeles energieffektiv løsning til at optimere indeklimaet på kontoret.

Daglig drift

Indblæsningstemperatur og driftstider kan indstilles på det medfølgende betjeningspanel, der er monteret på væggen. Her følger Morten af og til med i hvordan og hvornår anlægget kører op.

- Det har været fint at få konkrete målinger på hvordan kvaliteten af luften er på kontoret, og sammenligne med hvordan den har været. Som sagt, så mærker jeg en tydelig forskel i kvaliteten af luften. Til gengæld lægger jeg ikke mærke til anlægget - der er ingen træk derfra og heller ingen støj, så selv om det er synligt i rummet, så ”fylder” det ikke. Rent visuelt synes jeg dog at det er en fordel at det kan integreres i loftet, så er det gemt lidt væk.

CO2-graf uge 37

Figur 1: CO2-niveau uge 37. Ventilationsanlægget bliver installeret torsdag, så det er primært en uge uden ventilation med peaks oppe på knap 2000 ppm.

CO2-målinger

Ventilationsanlægget har en indbygget CO2-sensor som anvendes til automatisk behovsstyring af luftmængden, og som desuden kan benyttes til at følge med i CO2-niveauet. Men for at kunne sammenligne med hvordan det var før installationen, så har en CO2-målestation stået på kontoret i 4 uger – før og efter.

Alle tre grafer er fra denne målestation.

CO2 koncentration uge 39

Figur 2: CO2-niveau uge 39. Det har været en uge med lidt blandede aktiviteter på kontoret – dels de almindelige morgenmøder, og dels nogle længerevarende møder. Både mandag og tirsdag har kontoret været i funktion som mødelokale med længerevarende møder, hvor CO2-niveauet er øget.

godt indeklima på kontoret med ventilation

Figur 3: Kurve over CO2-niveau i lokalet i uge 40. En helt almindelig uge med de almindelige møder og ingen større udsving.

Godt indeklima på kontoret med ventilation

Airmasteren er styret efter et ugeskema, dvs. det kører på hverdage mellem 06.00 og 17.00 med en minimumkapacitet sat til 30%. Med en indbygget CO2-sensor og behovsstyring herefter, så vil Airmasteren køre op i kapacitet, når CO2-niveauet stiger over det ønskede.

Brugt som kontor til kun én person og de daglige kortere møder, er det alt nok at køre med en luftmængde på 30% fra en Airmaster AM 300, men når der så er en væsentlig ændring i personantal samtidig med længden på møderne – ja så skal der en hel del mere luft til. Det klarer anlægget ved at køre op i kapacitet, med kortvarige peaks i CO2-niveau.

Fornemmelsen af, at kvaliteten af luften har ændret sig, underbygges af CO2-målingerne, som er en god indikator for kvaliteten af indeluften.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev