Indeklimaet er vigtigt for trivslen på Haahrs skole

Trivsel er en af grundpillerne i skolens værdier. Der arbejdes med trivsel i mange aspekter, hvor det fysiske velvære i skolens lokaler er ét af dem. Der er således stor fokus på løbende renovering og vedligeholdelse af klasselokalerne, så de er optimale med hensyn til lys, akustik og luftkvalitet.
Haahrs skole Svendborg

Haahrs skole i Svendborg har sin oprindelse helt tilbage til 1893, men har både skiftet adresse og ikke mindst omfang siden. Hovedbygningen, hvor skolen har ligget siden 1894, blev hen ad vejen for lille, og flere privathuse på vejen er tilkøbt. Herudover er der etableret nye bygninger på grunden, så i alt består skolen af 8 bygninger, der huser 500 elever på alle niveauer fra SFO til 10. klasse.

Indeklimaet er vigtigt for børns præstationsevner og velvære, og vi ser det som en vigtig del af den samlede trivsel, at luften i lokalerne altid føles god at være i, udtaler skoleleder Michael Graugaard.

Skolen består af mange forskellige bygninger

Da bygningsmassen har meget forskellig oprindelse, er renoveringen også tilpasset det enkelte rum, og brugen af det.

Michael Graugaard og Jesper Knecht

Skoleleder, Michael Graugaard og Teknisk Serviceleder, Jesper Knecht

- Vi renoverer løbende klasselokalerne efter behov og i forhold til det budget vi har til rådighed. Vi prioriterer efter de lokaler, der er mest brugte, og med flest elever. Det er en stor fordel at kunne tage ét lokale ad gangen, hvilket vi kan med Airmasters decentrale ventilationsanlæg. Det er efterhånden blevet til installation af 16 Airmaster ventilationsanlæg, fortsætter Michael Graugaard.

Behovsstyret ventilation

Grundventilationen kører efter et ugeskema, men herudover er CO2-sensorerne med til at styre efter behov. 

Den første villa på vejen, hvor 5. klasse holder til på øverste etage, havde tidligere en virkelig tung luft og et højt CO2-niveau. Det har et Airmaster AM 1000 ventilationsanlæg lavet om på – nu er luften god uanset hvornår man kommer ind i lokalet. Og CO2-niveauet holdes konstant under de 1000 ppm.

En sommerdag

Uden at være et airconditionanlæg, så kan ventilationsanlæggene godt hjælpe lidt til på varme dage – der er funktioner i styringen, der kan udnytte natkøling og bypass af varmeveksleren, som ellers sørger for at genvinde energien fra varmen i rummet.

5. klasse Haahrs skole

Den første villa på vejen, hvor 5. klasse holder til på øverste etage, havde tidligere en virkelig tung luft og et højt CO2-niveau.

CO2 målinger fra klasselokale

Som udgangspunkt kører ventilationsanlæggene efter et ugeskema, dvs. de starter op om morgenen kl. 07.00 og lukker ned igen kl. 15.00 – medmindre, der registreres et CO2-niveau i lokalet over 500 ppm. I løbet af dagen kører ventilationen med minimum luftmængde, hvilket er sat til 30% af ventilationsanlæggets kapacitet. Når der så registreres CO2-koncentration over 500 ppm, så kører ventilationsanlægget automatisk op i luftmængde, og ved 900 ppm kører anlægget op på 100%.

På denne måde er der synergi mellem CO2-niveau og energiforbrug. Der opnås et konstant godt indeklima hele dagen – med mindst muligt energiforbrug. Det er således ret synligt på nedenstående grafer over CO2-niveau og luftmængde hvornår der er aktivitet i lokalet. F.eks. vil mange elever forlade klasseværelset i frikvartererne, hvor CO2-niveauet falder en hel del, og ventilationen kører med ned i luftmængde.

CO2-niveau skoleventilation

CO2 målinger fra klasselokale B5 på en almindelig skoledag. Sammenlignes graf 1 med graf 2, ses tydeligt sammenhængen mellem CO2-niveau og hvilken luftmængde ventilationsanlægget kører med.

Dimensionering af ventilationsbehov

I den røde bygning, der blev ombygget i 2011 holder blandt andet 10. klasse til. De to 10. klasser har en del fællestimer, men også timer hver for sig. Det er der taget hensyn til med deres klasselokaler, som ligger lige ved siden af hinanden. Det vil sige – det er faktisk ét lokale med en foldevæg. Så kan der hurtigt skiftes fra ét til to lokaler.

Da der skulle beregnes luftmængde for at holde eleverne friske hele dagen, så var ét AM 1000 ventilationsanlæg i hvert lokale nok, men på grund af de tværgående bjælker ville det ikke have fungeret. Luftstrømmen ville ikke få frit løb, og resultatet ville ikke være blevet godt. Derfor blev der installeret 2 stk. AM 500 i hvert lokale, monteret på tværs af lokalerne. Luftstrømmen fra de 4 ventilationsanlæg går fri af bjælker og lamper, og holder klasserne kørende med et godt indeklima.

dimensionering af ventilationsbehov

Der blev monteret AM 500 ventilationsanlæg på tværs af lokalerne. Luftstrømmen fra de 4 ventilationsanlæg går dermed fri af bjælkerne.

Online styring af ventilationen

Alle de nyere anlæg er på Airlinq Online, og jeg kan lige gå ind og ændre noget, selv om jeg er i Esbjerg, udtaler Jesper Knecht, Teknisk Serviceleder, og fortsætter, med de ældre Airmaster anlæg gør vi os nogle tanker om at køre dem ind i vores CTS system. Det vil gøre det lidt lettere mht. styring, men anlæggene kører nu fint nok, ingen ballade med dem.
Online styring af ventilation

Med Airlinq Online er der overblik og kontrol over ventilationen

klasselokale

Horisontale indtag og afkast gennem facaden.

Installation af ventilation

De forskellige bygninger byder på forskellige muligheder for installation af ventilation.

I den grå villa er det ventilationsanlæg med horisontalt indtag og afkast. I den røde centerbygning var det derimod mere oplagt med vertikale afkast/indtag gennem taget.

centerbygning på skole

Vertikale indtag og afkast gennem taget

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev