Airmaster ventilation giver frisk luft til træningen

Idrætsfaciliteter byder på specielle udfordringer med hensyn til at opnå en konstant god luftkvalitet. Spinninglokaler, yogalokaler eller omklædningsrum – de har hver sin belastning, og dermed også individuelle behov for udskiftning af luft.
Yogahuset

De meget individuelle behov for luftskifte og eventuelt også komfortkøling, kan Airmaster hjælpe med – oveni købet på særdeles energieffektiv vis. Airmasters serie af decentrale ventilationsanlæg er designet til forskellige rumstørrelse og -udnyttelse.

Nedenstående er et beregningseksempel, der illustrerer hvorledes CO2-niveauet vil udvikle sig i forbindelse med en times yoga-træning. I eksemplet står lokalet tomt efter denne ene træningsperiode, hvor der kan ses et tydeligt fald i CO2-niveauet fordi ventilationen fastholder et godt luftskifte. Er der fortløbende træning over flere timer vil CO2-niveauet fortsat kunne holdes stabilt på 994 ppm. Står lokalet ubrugt i perioder, så vil behovsstyringen sørge for at der ikke bruges energi på ventilation, når der ikke er behov for det.

Eksempel på beregning af ventilationsbehov til Yoga lokale

Beregningsforudsætninger:  
Lokalets størrelse: 40 m²
Rumhøjde: 3,0 m
Personbelastning: 10 personer
Aktivitetsniveau: 3,0 met
Udendørs CO₂-koncentration: 380 ppm
   
Ventilationsløsning:  
Ventilationsanlæg: AM 900, opblandingsventilation, 35 dB(A)
Nominel luftmængde:  830 m³/h
Maksimal CO₂-koncentration:  994 ppm (efter 60 min træning)

 

yoga og CO2 koncentration

I eksemplet er der brugt et Airmaster AM 900 ventilationsanlæg, som er en gulvstående model med en kapacitet, der egner sig til lokaler som f.eks. et yogalokale.

Høj puls

Hvor træning med høj intensitet, som f.eks. spinning, stiller højere krav til behovet for frisk luft, kan der f.eks. anvendes et AM 1200 anlæg. Her kan man med et anlæg komme op på en højere luftskifte-kapacitet og dermed holde et godt indeklima.

Også her vil behovsstyringen sørge for at der kun bruges energi til ventilation, når der er behov for det. Anlægget kan f.eks. være indstillet til at starte og stoppe på bestemte tidspunkter, med en bevægelsessensor eller med en CO2-sensor. Eller en kombination heraf.

fitness og ventilation
ventilation i omklædningsrum

Fugtige omklædningsrum

Fyldt med svedigt sportstøj og damp fra brusebadet, kan der hurtigt blive dårlig luft i omklædningsrummet. Som motionsgæst er det ubehageligt at komme ind i et omklædningsrum med dårlig luft, og også af hensyn til bygningen, skal kvaliteten af luften være god.

Et Airmaster ventilationsanlæg kan bevare en god luft, også i rum med høj luftfugtighed, som omklædningsrum. Styringsmæssigt kan anlægget sættes til at starte og stoppe på bestemte tidspunkter, eller f.eks. kombineres med en hygrostat, der registrerer luftens relative fugtighed. En hygrostat benyttes ofte til at ændre anlæggets drift fra grundventilation til fuld drift, når den ønskede relative luftfugtighed overstiges.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev