Decentral boligventilation er energieffektiv ventilation med høj varmegenvinding 

 

Cityvent™ boligventilation
CityVent™ konceptet betyder i al sin enkelhed, at der installeres et lille pladsbesparende decentralt ventilationsanlæg med varmegenvinding i hver bolig. Ventilationsanlægget betjener en enkelt bolig og tilpasser sig beboerens ventilationsbehov. Grundet højeffektive komponenter og banebrydende teknologier er Airmasters decentrale ventilationsanlæg det første valg, når det kommer til fremtidens energieffektive boligventilation.

Enkel installation
Pga. af den lave indbygningshøjde kan anlægget placeres over nedhængt loft, og er derfor enkelt at projektere og installere i såvel bestående, som nyt byggeri. Med Airmaster decentral boligventilation med varmegenvinding spares skabsplads, kanalføringen forenkles og kanaldimensioner reduceres til et minimum. Det medfører en lavere byggehøjde og flere kvadratmeter beboelse til rådighed.

Lavt energiforbrug
Airmasters decentrale boligventilation forbruger typisk mindre el, og har et lavere varmetab end store centrale systemer, hvor lange kanalføringer er den typiske årsag til varmetab. Airmasters varmevekslere præsterer op til 91%, målt som tør virkningsgrad i henhold til EN308, og op til 97% hvis kondensering medregnes. Samtidig har anlæggene et specifikt elforbrug til lufttransport (SEL), der holder sig under 1000 W/(m3/s).

Fremtidens bolig skal have komfortabel og brugervenlig ventilation
Pga. den korte kanalføring undgås et højt lufttryk - et lufttryk som ellers kunne medføre støjgener og et forhøjet energiforbrug. Beboeren skal være fritaget for løbende at skulle betjene ventilationsanlægget. For at sikre dette er Airmasters boligventilation udstyret med:

- Airlinq - intelligent behovsstyring
- Indbygget passiv køling via bypass
- Fugtighedsstyring
- Fugtighedskontrol
- Kondenspumpe


Airmaster tilbyder, som de eneste på markedet, mulighed for integrerede elektroniske fugtsensorer i anlæggene. Sammen med ude- og inde temperatursensorerne sørger disse for den rette behovsstyret ventilation, så udtørring så vidt muligt undgås om vinteren, og for høj luftfugtighed undgås om sommeren.

 

 

 

 

Start her

Beregn din ventilationsløsning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af vigtige nyheder inden for indeklima, produkter og meget mere fra Airmaster. Tilmeld dig nu!