Links - ventilation og indeklima

Astma - Allergi Danmark
De fleste mennesker er indendørs omkring 90% af tiden. Derfor spiller indeklimaet en stor rolle.

 
Indeklimaportalen
Læs alt om de mulighede, der findes for at skabe et godt arbejdsmiljø på kontoret på.

 
Arbejdstilsynet
Læs mere om, hvordan man kan forebygge et dårligt indeklima på arbejdspladsen.

 
Bygningsreglementet - BR18
Bygninger skal opføres, så der under den tilsigtede brug af bygningerne i de rum, hvor personer opholder sig i længere tid, kan opretholdes et sundheds- og sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima.

 

Energistyrelsen
Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiforsyning og – forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for byggepolitik og understøtter et mere bæredygtigt byggeri mht. energiforbrug, materialer og økonomi.

 

Spar Energi
Gode råd og anbefalinger om ventilation

 
CISBO
Center for Indeklima og Sundhed i Boliger - et center der består af forskere fra:
  • Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
  • Institut for Folkesundhed, Århus Universitet
  • Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet
  • Institut for Byggeri og Anlæg, Danmarks Teknisk Universitet
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

 

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
SBi skaber forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø.

 
Dansk Standard
Dansk Standard udvikler og udgiver standarder, udbyder kurser og tilbyder rådgivning.

 
Dansk ventilation
Dansk Ventilation er en mindre brancheforening med fokus på hvordan man skaber og fastholder et godt og energirigtigt indeklima.

 


 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af vigtige nyheder inden for indeklima, produkter og meget mere fra Airmaster. Tilmeld dig nu!