Ventilation og indeklima

Ventilation og indeklima

Skærpede bygningsreglementer medfører, at renoveringsprojekter og nybyggerier i dag bliver meget lufttætte - så lufttætte, at det nærmest føles, som at være i en pose.

Bygningen skal kunne ånde
Bygninger skal være tætte, så vi ikke bruger for meget energi til opvarmning. For at opnå et godt indeklima, og for at undgå fugt og skimmelsvamp skal bygninger kunne ånde, så fugtig og brugt luft kan slippe ud. Denne luftudskiftning bør ikke ske via tilfældige utætheder, men derimod kontrolleret ved behovsstyret ventilation.

For højt CO²-niveau er sundhedsskadeligt
CO2-niveauet fortæller os, om der tilføres en tilstrækkelig mængde frisk luft i forhold til antallet af personer i rummet. Hvis du er udsat for et for højt CO2-niveau kan det have sundhedsskadelige effekter, som fx:

► Hovedpine
► Svimmelhed
► Træthed
► Rastløshed
► En prikkende følelse i benene
► Vejrtrækningsbesvær
► Forhøjet blodtryk

Vores sundhed er på spil
Ikke alle bygninger har et godt indeklima, og det skyldes ofte, at der er for meget fugt i bygningen. Et for fugtigt indeklima kan forårsage både helbredsmæssige og økonomiske problemer. For bygningen kan det betyde råd og svamp i konstruktionerne, hvilket kan give os astma og allergi, hvis udviklingen ikke bremses. Flere og flere får konstateret astma og allergi, og en del af forklaringen er dårligt indeklima.

 

VIDSTE DU AT...

► et for højt CO2-niveau, en høj rumtemperatur, og en høj luftfugtighed = et dårligt indeklima.

uden mekanisk ventilation med varmegenvinding bør døre og vinduer åbnes på vid gab, så der skabes gennemtræk to til tre gange om dagen i 5-10 minutter, i henhold til at opretholde et acceptabelt sundt indeklima.

luften indenfor er fyldt med kemikalier og partikler fra fx. møbler, gulvbelægning, elektronik og malede overflader. Kemikalier og partikler, som flyver rundt i luften og binder sig til støvet.

► de typiske tegn på for høj luftfugtighed er større rammer af dug på indersiden af ruder, fugtskjolder på lofter og/eller vægge, tapet, der løsner sig fra væggen, skuffer og døre der binder, og sidst men ikke mindst -skimmelsvamp.


 

For høj luftfugtighed
Manglende udluftning øger den relative luftfugtighed i de rum, vi opholder os i. For høj luftfugtighed giver gode levebetingelser for husstøvmider, og risiko for skimmelsvamp.

Husstøvmider
Husstøvmider måler 0,1-0,6 mm og lader sig ikke se med det blotte øje. De trives ved høj luftfugtighed, dvs. 55-75% RF (RF = relativ luftfugtighed), og formerer sig med en hastighed, der er direkte afhængig af rummets temperatur og luftfugtighed. Husstøvmider optager fugt gennem deres hud. Hvis luftfugtigheden derfor holdes under 45% RF vil de tørre ud og dø.

Skimmelsvamp
Skimmelsvamp er en typisk følge af mangelfuld udluftning i bygninger. I skimmelsvampenes spor findes stoffer, der er direkte skadelige for mennesker og dyr.

Hvad kan du gøre?
Du bør lufte ud - men på den rigtige måde.
Decentral ventilation med varmegenvinding sikrer, at indeklimaet holdes sundt. Et decentralt ventilationsanlæg, der automatisk tilpasser tilførsel af frisk luft til hvert enkelt rum, sikrer et vedvarende sundt indeklima, også på en økonomisk måde.

 
Indeklima på arbejdspladsen

Lovgivning
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af vigtige nyheder inden for indeklima, produkter og meget mere fra Airmaster. Tilmeld dig nu!