Spring til hovedindhold

Energiberegner

Beregn energiforbrug

Beregn energiforbrug

Med dette beregningsværktøj kan du beregne det årlige energiforbrug for Airmaster ventilationsanlæg. Energiforbruget beregnes som anlæggets strømforbrug baseret på det valgte brugsmønster. Er der valgt også at medregne en eftervarmeflade estimeres energiforbruget for denne baseret på de valgte temperaturbetingelser.

Er der brug for at kende det nøjagtige energiforbrug kan der tilsluttes en energimåler på hvert anlæg.

Skal du til at projektere, og først finde ud af hvilket/hvilke anlæg der vil passe bedst til projektet, så kan du bruge denne ventilationsberegner til at få et løsningsforslag.

Du kan naturligvis også altid kontakte os.

 

Sådan bruger du energiberegneren

 1. Vælg hvilket Airmaster anlæg du gerne vil lave en energiberegning for? (Choose air handling unit)

 2. Hvor mange ventilationsanlæg vil du gerne lave beregning for? (Number of units)

 3. Er det med eller uden eftervarmeflade? (Comfort heater)

 4. Hvilket setpunkt har indblæsningstemperaturen? (Inlet Temperature setpoint)
  Indblæsningstemperaturen er som fabriksstandard indstillet til 19 °C. 
  En typisk indstilling vil være 2-3 °C under rumtemperaturen.
  Vælger man at indstille anlægget med en højere indblæsningstemperatur, kan det have følgende konsekvenser:
  For ventilationsanlæg med varmeflade: øget energiforbrug til varmefladen
  For ventilationsanlæg uden varmeflade: øget ubalanceret ventilation

 5. Rumtemperatur (Room Temperature setpoint)
  I praksis vil rumtemperaturen variere over døgnet, hvilket ikke er muligt at indregne i denne energiberegning. Et typisk anvendt niveau for rumtemperaturen er 22°C, set som et gennemsnit over året for f.eks. kontorer, institutioner etc.

 6. Land (Country)

 7. Vejrdata (Weather data)

 8. Hvor mange dage om året skal ventilationsanlægget være i drift? (Annual operating days)

 

Settings

Under settings skal der indtastes antal forskellige driftsindstillinger, og om resultatet skal vises i vises i m3/h eller l/s.

For hvert enkelt setting er der tre input: luftmængde, start tidspunkt og stop tidspunkt. For DV1000 skal der desuden indtastes det eksterne tryktab i det tilsluttede kanalsystem.

Standard setting: Standard fabriksindstilling er sat til start kl. 07:00 og stop kl. 17:00.

For drift hele døgnet: sæt starttidspunkt til 00:00 og stoptidspunkt til 00:00

Der kan vælges op til tre forskellige driftsindstillinger med individuelle luftmængder og start/stop tidspunkter.

Driftsindstillingerne prioriteres således at “Setting 1” har højeste prioritet og overskriver “Setting 2 og 3”. “Setting 2” har næsthøjeste prioritet og overskriver “Setting 3”.

Eksempel:

”Settings 1”: Luftmængde er valgt til 430 m³/h med start klokken 07:00 og stop klokken 17:00.

”Settings 2”: Luftmængde er valgt til 250 m3/h med start klokken 0:00 og stop klokken 0:00.

Resultatet er disse luftmængder i de givne tidsperioder:

 • 250 m3/h fra klokken 00:00 til klokken 7:00
 • 430 m3/h fra klokken 7:00 til klokken 17:00
 • 250 m3/h igen fra klokken 17:00 til klokken 00:00.

Nedenstående tabel viser minimum og maksimum luftmængde for de enkelte ventilationsanlæg.

Nedenstående tabel viser minimum og maksimum luftmængde for ventilationsanlæg med kølemodul.

Vil du vide mere om vores løsninger?

Tøv ikke med at kontakt os!

Kontakt Airmaster