Energiberegner

 

Med dette beregningsværktøj kan du beregne det årlige energiforbrug for Airmaster ventilationsanlæg. Energiforbruget beregnes som anlæggets strømforbrug baseret på det valgte brugsmønster. Er der valgt også at medregne en eftervarmeflade estimeres energiforbruget for denne baseret på de valgte temperaturbetingelser.

Er der brug for at kende det nøjagtige energiforbrug kan der tilsluttes en energimåler på hvert anlæg.

Skal du til at projektere, og først finde ud af hvilket/hvilke anlæg der vil passe bedst til projektet, så kan du bruge denne ventilationsberegner til at få et løsningsforslag.

Du kan naturligvis også altid kontakte os.

 

Sådan bruger du energiberegneren

 1. Vælg hvilket Airmaster anlæg du gerne vil lave en energiberegning for? (Choose air handling unit)

 2. Hvor mange ventilationsanlæg vil du gerne lave beregning for? (Number of units)

 3. Er det med eller uden eftervarmeflade? (Comfort heater)

 4. Hvilket setpunkt har indblæsningstemperaturen? (Inlet Temperature setpoint)
  Indblæsningstemperaturen er som fabriksstandard indstillet til 19 °C. 
  En typisk indstilling vil være 2-3 °C under rumtemperaturen.
  Vælger man at indstille anlægget med en højere indblæsningstemperatur, kan det have følgende konsekvenser:
  For ventilationsanlæg med varmeflade: øget energiforbrug til varmefladen
  For ventilationsanlæg uden varmeflade: øget ubalanceret ventilation

 5. Rumtemperatur (Room Temperature setpoint)
  I praksis vil rumtemperaturen variere over døgnet, hvilket ikke er muligt at indregne i denne energiberegning. Et typisk anvendt niveau for rumtemperaturen er 22°C, set som et gennemsnit over året for f.eks. kontorer, institutioner etc.

 6. Land (Country)

 7. Vejrdata (Weather data)

 8. Hvor mange dage om året skal ventilationsanlægget være i drift? (Annual operating days)

 

Settings

Under settings skal der indtastes antal forskellige driftsindstillinger, og om resultatet skal vises i vises i m3/h eller l/s.

For hvert enkelt setting er der tre input: luftmængde, start tidspunkt og stop tidspunkt. For DV1000 skal der desuden indtastes det eksterne tryktab i det tilsluttede kanalsystem.

Standard setting: Standard fabriksindstilling er sat til start kl. 07:00 og stop kl. 17:00.

For drift hele døgnet: sæt starttidspunkt til 00:00 og stoptidspunkt til 00:00

Der kan vælges op til tre forskellige driftsindstillinger med individuelle luftmængder og start/stop tidspunkter.

Driftsindstillingerne prioriteres således at “Setting 1” har højeste prioritet og overskriver “Setting 2 og 3”. “Setting 2” har næsthøjeste prioritet og overskriver “Setting 3”.

Eksempel:

”Settings 1”: Luftmængde er valgt til 430 m³/h med start klokken 07:00 og stop klokken 17:00.

”Settings 2”: Luftmængde er valgt til 250 m3/h med start klokken 0:00 og stop klokken 0:00.

Resultatet er disse luftmængder i de givne tidsperioder:

 • 250 m3/h fra klokken 00:00 til klokken 7:00
 • 430 m3/h fra klokken 7:00 til klokken 17:00
 • 250 m3/h igen fra klokken 17:00 til klokken 00:00.

 

Nedenstående tabel viser minimum og maksimum luftmængde for de enkelte ventilationsanlæg.

 • Maksimum luftmængde afhænger af lydniveau og hvilket filter der anvendes.
 • De maksimale luftmængder i tabellen er med ePM10 75% filtre og et lydniveau på 35 dB(A).
 • Anvendes et finere filter som f.eks. ePM1 55 % eller ePM1 80 % og et lavere lydniveau som f.eks. 30 dB(A) vil det resultere i lavere minimum og maksimum luftmængde.
 • Se datablade for de enkelte anlæg for information om maksimum luftmængde.
Ventilationsanlæg

AM 150

AMC 150

AM 300

AM 300 gen. 2

AM 500

AM 800

AM 900

AM 1000

AM 1200

DV 1000

Min. airflow [m3/h]

30

50

54

60

100

200

200

300

300

200

Max. airflow [m3/h]

147

147

275

300

550

725

850

1100

1300

1150

Nedenstående tabel viser minimum og maksimum luftmængde for ventilationsanlæg med kølemodul.

 • Maksimum luftmængde er reduceret sammenlignet med ventilationsanlæg uden kølemodul på grund af det øgede tryk forårsaget af kølemodulet.
 • Minimum luftmængde er øget sammenlignet med ventilationsanlæg uden kølemodul. Disse minimumluftmængder er de mængder, der skal til for at aktivere kølemodulet.
 • Luftmængden for ventilationsanlæg med kølemodul afhænger ligeledes af hvilket filter, der anvendes.
 • Se datablad for det enkelte ventilationsanlæg med kølemodul for information om maksimum luftmængde.
Ventilationsanlæg med kølemodul

AM 300 gen. 2 CC

AM 500 CC

AM 800 CC

DV 1000 CC

Min. airflow [m3/h]

60

100

200

200

Max. airflow [m3/h]

300

550

725

1150

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev