Facaderist i nyt aerodynamisk design

Airmaster introducerer en ny facaderist, der med sin specielle geometri og aerodynamiske design, kan gøre det muligt at reducere gennemføringen i facaden for et AM 1000 ventilationsanlæg. Hvor man tidligere anvendte en Ø400 mm gennemføring, kan man nu nøjes med at anvende en Ø315 mm – uden ekstra tryktab og medrivning af regnvand
facaderist

Airmaster introducerer en ny facaderist, der med sin specielle geometri og aerodynamiske design, kan gøre det muligt at reducere gennemføringen i facaden for et AM 1000 ventilationsanlæg. Hvor man tidligere anvendte en Ø400 mm gennemføring, kan man nu nøjes med at anvende en Ø315 mm – uden ekstra tryktab og medrivning af regnvand. 

Aerodynamisk Design

At kunne reducere diameteren fra Ø400 mm til Ø315 mm var en opgave, der lykkedes ved at gå i dybden med Airmasters viden om aerodynamik. Formen på lamellerne er udviklet, så der kun opstår meget begrænset turbulens på bagsiden af facaderisten. Derved reduceres tryktabet, og energiforbruget nedsættes væsentligt. Den helt specielle geometri er ydermere designet til at opfange vanddråber og lede dem væk, for dermed at undgå indtrængning i kanalen.

Facaderiste til alle vejrforhold

Vi installerer Airmaster ventilationsanlæg i meget forskellige geografiske forhold i Europa - fra mildt indlandsklima til den barske vestkyst i f.eks. Norge. Med vejrforholdene følger forskellige udfordringer for en facaderist. Det har vi imødekommet ved at lave tre forskellige varianter. Set udefra er de ens, hvilket f.eks. giver mulighed for at sætte forskellige facaderiste på samme bygning, hvis der er behov for det.

Fordele

  • Huldiameteren i facaden kan ændres fra Ø400 mm til Ø315 mm
  • Vand forhindres i medrivning selv ved høje lufthastigheder
  • Energiforbruget reduceres
  • Lavere lyd 

 

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev