Råd og anbefalinger omkring ventilation i forbindelse med coronavirus

REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) kom allerede I april 2020 ud med råd og anbefalinger omkring ventilation I forbindelse med udbruddet af pandemien, Covid-19.
Skoleventilation (1)

Anbefalingerne fra REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) omkring ventilation er opdateret flere gange i løbet af 2020, senest den 3. august hvor fokus er på hvordan man på mest sikre måde kan genåbne bygninger. Det har også indflydelse på hvordan Airmaster ventilationsanlæg anvendes.

Med Airmaster ventilationsanlæg, kan du bedst muligt følge REHVAs råd og vejledning ved at:

 

1. Øge ventilationen, så den kører flere timer end normalt og gerne med højere luftmængde

Dine Airmaster anlæg kan indstilles til start og stop efter tidsskema, og luftmængden kan øges. Lad ventilationsanlæggene starte og stoppe nogle timer før og efter lokalet benyttes, eller overvej midlertidig døgndrift. Med Airmaster Airlinq® Online kan dette nemt indstilles via Airmasters egen online webportal.

2. Sikker brug af varmegenvindingsenheder

Airmaster anlæg benytter modstrømsvarmevekslere af høj kvalitet, hvor tilluft og fraluft er helt adskilte, og anlæggene har endvidere en høj tæthedsklasse i forhold til intern lækage. 

3. Herudover kan nævnes at luften ikke recirkuleres i Airmaster ventilationsanlæg.

Til- og fraluften er helt adskilte fra hinanden i et Airmaster ventilationsanlæg – frisk luft kommer ind uden på noget tidspunkt at møde fraluften i ventilationsanlægget. Ej heller bliver brugt luft transporteret rundt i bygningen, det er stand-alone anlæg, der ventilerer det rum det er installeret i.

4. Du kan også overveje filterskifte, hvis det er længe siden ventilationsanlægget er blevet serviceret

Hvis det er længe siden dit ventilationsanlæg er blevet serviceret, og har fået skiftet filtre, bør du overveje at få dette gjort. Der er ikke behov for at foretage service udover normale anbefalinger, men tilstoppede filtre kan begrænse anlæggets kapacitet og derved reducere mængden af frisk luft.

Udover REHVA er mange andre også på banen med anbefalinger omkring indeklima i forbindelse med coronavirus.

Flere og flere forskere gør opmærksom på risikoen for luftbåren smittespredning ved såkaldte aerosoler, der er mikroskopiske partikler, der kan hænge i luften i et tidsrum. De findes overalt og er lette nok til at svæve som f.eks. røg, spyt og mundvand. Det er endnu ikke bevist at coronavirus kan smitte via luften, men der er bevis for at andre vira kan smitte denne vej, hvorfor forskere mener at et forsigtighedsprincip bør gælde.

Det er desuden en del af Sundhedsstyrelsens anbefaling fra 2. oktober 2020, at der sættes øget fokus på udluftning og ventilation som en del af den forebyggende indsats mod smittespredning.

200 forskere slår alarm: Coronavirus kan hænge længe i luften

Arsen Krikor Melikov fra DTU anbefaler større afstand mellem mennesker og bedre ventilationssystemer:

DTU-professor: Sundhedsstyrelsens corona-anbefalinger overser luftbåren smitte.

WHO afviste i begyndelsen luftbåren smitte, men anerkendte i juli, at visse udbrud på restauranter, fitnesscentre og korøvelser indikerede at luftbåren smitte måske alligevel kunne være muligt, særligt i indendørs omgivelser med dårlig ventilation.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev