Bedre indeklima til skoler og børnehaver

Airmaster står klar til at rådgive omkring valg af løsninger til ventilation i skoler og institutioner.
skoleventilation

Decentral ventilation med varmegenvinding

Airmaster er specialister indenfor decentral ventilation og vort brede produktprogram velegner sig til at ventilere i de fleste lokaler i for eksempel skoler og børnehaver.

De seneste snart 30 år har Airmaster leveret ventilations- og indeklimaløsninger til tusindvis af projekter, store som små. Med vores ca. 100 dedikerede medarbejdere besidder vi en dyb knowhow og hver dag arbejder vi på at gøre løsninger fra Airmaster til en god oplevelse. I øvrigt sammen med vores mange samarbejdspartnere blandt rådgivende ingeniører, arkitekter og ventilationsentreprenører.  

Vi har nogle af Europas bedste testfaciliteter til test og udvikling. Faciliteter som vi i øvrigt i øjeblikket er i gang med at udvide med et meget avanceret efterklangsrum til systematisk test og måling af lyd.

Fakta der er værd at vide om decentral ventilation fra Airmaster:

  • En decentral ventilationsløsning fra Airmaster er ofte billigere end en central ventilationsløsning. Det gælder både i anskaffelse og totaløkonomi og samtidig bruger løsningen mindre energi
  • Decentral ventilation bruger mindre energi fordi ventilationen behovsstyres rum for rum og luftindtag- og afkast føres direkte igennem ydervæg eller over tag. Der er derfor ingen kanaler som luften skal presses igennem, hvilket tager tryk og dermed koster energi
  • Fordele i forhold til brandkrav
  • Kort installationstid – der kan tages et lokale ad gangen
  • Yderst enkel service, anbefales tilset én gang årligt
  • Komplet styring og overvågning med Airmasters Airlinq online

Service bliver som regel udført af dygtige lokale Airmaster forhandlere / partnere. Skulle der være behov for ekstra support, kan vi være behjælpelig med teknisk online support, eller med teknikere hos forhandlere og kunder.

varmeveksler

Decentral ventilation installeres direkte i det rum hvor behovet er, eksempelvis:

ventilation i spredte rum

- hvor der kun skal installeres ventilation i nogle få spredte rum i en større bygning

ventilation i tilbygning

- hvor det bestående ventilationsanlæg ikke kan udvides, i en tilbygning

ventilation i nybyg

- hvor der er behov for totalventilation i nybyg eller renovering

ventilation i bygning med fladt tag

- med fladt tag

Eksempel på etapevis renovering af klasselokaler på Haahrs skole i Svendborg

Indeklimaet er vigtigt for børns præstationsevner og velvære, og vi ser det som en vigtig del af den samlede trivsel, at luften i lokalerne altid føles god at være i, udtaler skoleleder Michael Graugaard.

- Vi renoverer løbende klasselokalerne efter behov og i forhold til det budget vi har til rådighed. Det er efterhånden blevet til installation af 16 Airmaster ventilationsanlæg.

Haahrs skole

CO2-målinger fra en anden dansk skole

CO2-målinger foretaget i et traditionelt undervisningslokale viser tydeligt hvor afgørende en god ventilation er for luftkvaliteten.

Resultatet er tydeligt. Uden ventilation ryger CO2-koncentrationen op på 2000 ppm.

Den blå linje viser CO2-koncentrationen med et Airmaster anlæg i drift. Den røde linje viser målinger foretaget før ventilation blev installeret. Målingerne er foretaget over en hel undervisningsuge.

CO2 koncentration

Online styring

At ventilationsanlæggene er decentrale, er ikke ensbetydende med at du behøver at miste overblikket
– tværtimod.

Med Airmasters IoT platform Airlinq Online har du muligheden for at bevare overblikket, og have en samlet styring. Ved hjælp af vores API, kan du desuden forbinde Airmaster ventilationsanlæg til dit eget BMS.

Airlinq Online

REHVAs anbefalinger

Her på Airmasters website finder du en kort introduktion til REHVAs anbefalinger vedrørende ventilation, samt et link til REHVAs website, hvor de løbende opdaterer med viden og anbefalinger.

Vi er klar til at hjælpe dig

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev