Energieffektive anlæg med bl.a. lav SEL-værdi og driftsomkostninger

Ventilationsanlæg kan være store energislugere...
Nyheds Web Sel

Ventilationsanlæg kan være store energislugere, og med de høje elpriser kan det for skoler, institutioner og arbejdspladser være en dyr fornøjelse af have et eller flere ventilationsanlæg kørende. Men med et decentralt ventilationsanlæg fra Airmaster kan der være en stor gevinst at hente; anlæggene er en energieffektiv ventilationsløsning – både økonomisk og i forhold til indeklima og bæredygtighed.

Specifikt elforbrug til transport – SEL-værdi
Med Airmasters decentrale ventilationsanlæg er det muligt at spare på elregningen. Anlæggene er nemlig behovsstyret og ventilerer udelukkende, når der er brug for det. Derved mindskes luftmængderne og (omkostningerne til) transporten heraf også. Det betyder mindre energiforbrug.


Bygningsreglementet stiller krav til ventilationsanlæg og deres energiforbrug. En af de krav handler om elforbrug til transport af luft. Et ventilationsanlæg bruger nemlig meget energi på netop transport af den luft, der skal ventilere i et lokale – også kaldet SEL-værdi. Bygningsreglement 2018 stiller krav om, at ventilationsanlægs SEL-værdi ikke må overstige 1800 Ws/m³ for ventilationsanlæg med konstant luftmængde og maksimalt 2100 Ws/m³ for anlæg med variabel luftmængde [BR18, §436]. En lav SEL-værdi er naturligvis ensbetydende med et lavt elforbrug til drift af ventilationen, og det er en fordel, hvis man vil spare på elregningen. Airmasters decentrale ventilationsanlæg har en SEL-værdi på 600-900 Ws/m³, og er derved særdeles energiøkonomiske i drift.

Læs mere SEL-værdi’en på databladene på vores anlæg her:
https://www.airmaster.dk/servicecenter/download/datablade/

Ingen kanalføring – lavere energiforbrug
Men det er ikke blot den lave SEL-værdi, der gør Airmaster anlæg mere energivenlige. Aggregaterne er decentrale og en plug and play løsning, hvilket betyder, at de sættes op i det lokale, der har behov for ventilation tæt på en ydervæg – og derved uden kanaler der skal transportere luften til og fra lokalet. Det minimerer energi- og varmetab ved transport af luft, og er dermed en energivenlig løsning.

Anvendelsen af metal og isolering reduceres, og energiforbruget kan således halveres. En decentral løsning medfører automatisk mulighed for behovsstyring, idet anlægget sidder direkte i det rum, der har behovet for ventilation. 

God for både økonomi og miljø
Det er et politisk mål at nedbringe energiomkostningerne i eksempelvis offentlige institutioner – både for at mindske driftsomkostninger og bidrage til nedbringelse af CO2-udledningen.

Sammen med ingeniørfirmaet MOE har vi hos Airmaster udarbejdet en LCA-analyse, som konkluderer, at den samlede CO2-belastning for en decentral ventilationsløsning inkl. drift er 52% lavere end en central VAV-løsning over en 25-årig periode. Over tid vil en decentral ventilationsløsning derfor være mere gavnligt for driftsbudgettet, fordi de løbende energiomkostninger reduceres.

En af de helt store fordele ved decentrale ventilationsløsninger er samtidig, at installationen kan deles op. På den måde bliver det en mere økonomisk overkommelig opgave at installere ventilationen etapevis – fx for skoler eller andre offentlige institutioner, som dermed har mulighed for at forbedre de mest belastede lokaler først.

Læs mere om MOE’s LCA-analyse her:
https://www.airmaster.dk/nyheder/co2-belastning-fra-ventilation/

Vil du vide mere?
Kontakt vores salgsteam her:

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev