Airmaster tilbyder funktionsafprøvning via standard medleveret software

Som noget nyt kan funktionsafprøvning af Airmaster ventilationsanlæg gennemføres ved hjælp af det tilhørende serviceværktøj ”Airlinq Service Tool”. Baseret på kravene i DS 447.
Performance test

Airlinq Ser vice Tool

Det skal være nemt at anvende og installere et Airmaster ventilationsanlæg.

Som noget nyt kan funktionsafprøvning af Airmaster ventilationsanlæg gennemføres ved hjælp af det tilhørende serviceværktøj ”Airlinq Service Tool”. Baseret på kravene i DS 447.

Er du som kunde hos Airmaster allerede bruger af ”Airlinq Service Tool” får du nu også mulighed for selv at gennemføre funktionsafprøvning. I ”Airlinq Service Tool” 3.0.0.5 er der en fane med ”Performance test”, og ved at følge anvisningerne trin-for-trin kan funktionsafprøvning af nyere ventilationsanlæg gennemføres helt enkelt. Hermed gennemføres den lovmæssige test, der skal dokumentere, at ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til:

  • Luftmængder (nominel luftstrøm)
  • Specifikt elforbrug til lufttransport (SEL-værdi)

Funktionsafprøvning skal gennemføres i forbindelse med installation og opstart af et nyt anlæg. Funktionstesten kan også udføres løbende, for at sikre optimal drift og energiforbrug. Dette kan f.eks. gøres i forbindelse med det årlige filterskift, hvor anlægget alligevel får sit normale serviceeftersyn.

Funktionstesten kan også udføres af Airmaster.

Kontakt os for mere information, eller tilbud på funktionsafprøvning af dine Airmaster ventilationsanlæg.

Funktionsafprøvning - hvorfor?

Baggrunden for at indføre funktionsafprøvning i bygningsreglementet, er en historik med byggeprojekter, der alt for ofte er blevet afleveret med fejl i de tekniske installationer. Det har ofte medført et højere energiforbrug og ringere indeklima, end forventet. Kravene i BR18 om funktionsafprøvning skal være med til at forebygge fejl og deraf følgende forringelse af indeklima samt uforudset energiforbrug.

Download brochure og guide til funktionafprøvning

Funktionsafprøvning Guide Funktionsafprøvning

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev