God ventilation er et vigtigt middel mod indendørs smittespredning

Når vi taler luftbåren smitte, bliver god ventilation også en afgørende faktor.
god ventilation er et vigtigt middel mod indendørs smittespredning

At det er vigtigt med et sundt indeklima, er ikke nyt. At vi bør forbedre indeklimaet på bl.a. skoler, i børnehaver og på kontorer, er heller ikke nyt. Faktisk har forskere råbt vagt i gevær i mange år – for et godt indeklima har stor indvirkning på vores generelle trivsel.

Især koncentrationsbesvær og træthed ses ved et dårligt indeklima, men når vi taler luftbåren smitte, bliver god ventilation også en afgørende faktor.

Virus hænger i luften
En verdensomspændende pandemi har sat en brat stopper for den hverdag, vi normalt kender. Corona, håndsprit, afstand og mundbind er som aldrig før røget ind i vores ordforråd. Også indeklima, ventilation og udluftning er heldigvis under luppen, og netop et godt og sundt indeklima er vigtigt, hvis vi skal forsøge at undgå Corona-smitte de steder, hvor mange mennesker er samlet indendørs: Skoler, børnehaver, vuggestuer, kontorer og offentligt tilgængelige rum.

Vi vasker hænder og spritter overflader som aldrig før, vi holder afstand til hinanden, og vi bruger mundbind. Vi ved, at virus kan sidde på partikler (aerosoler), og dermed kan smitte igennem luft. Partiklerne kan endda blive hængende i luften over tid - og så bliver det hele lidt mere kompliceret: For hvordan sikrer vi os egentlig bedst mod aerosoler i luften indendørs?

Et godt ventilationsanlæg kan reducere transport af partikler/aerosoler i luften
Med Airmasters decentrale ventilationsanlæg får du frisk udeluft ind i lokalet. I modsætning til fx luftrensere, hvor eksisterende luft i lokalet blot recirkuleres, er man altså her sikker på, at luften, der tilføres lokalet, er luft udefra.

Hvorfor er det vigtigt? Netop fordi det er påvist, at jo mere luft udefra du ventilerer med i indendørs lokaler, jo mindre er risikoen for fx smittespredning internt i et rum. Luften fra lokalet bliver altså skiftet ud med ny luft.

Frisk luft har også stor indvirkning på CO2-niveauet i fx et klasselokale. CO2-niveauet vil typisk variere i løbet af en dag, alt afhængig af aktiviteten i rummet og antallet af mennesker, og et dårligt indeklima kan netop skyldes, at CO2-niveauet er for højt.

Også VOC’er (let fordampelige stoffer) kan påvirke indeklimaet. Det kan bl.a. komme fra rengøringsmidler, møbler, printere, kosmetik – og ikke mindst håndsprit. Især sidstnævnte bruger de fleste af os flere gange om dagen. Det er derfor afgørende, at man får ny frisk luft ind i et lokale – som man fx gør med Airmasters decentrale ventilationsanlæg.

Så foruden alt det, vi allerede gør – og som vi har gjort længe - holder afstand, bærer mundbind, vasker hænder og spritter overflader, så er det vigtigt, at vi husker på der også kan være en smittekilde via luft.  

Det giver mening, at man som bl.a. offentlig institution stiller sig selv spørgsmålet om, hvordan man kan optimere eller supplere nuværende ventilation i de rum, hvor der er behov for det.  

Det giver mening og værdi at investere i et godt ventilationsanlæg, hvis man vil forebygge Corona-smitte i rum, hvor mange befinder sig – og hvor risikoen for smitte vil være på sit højeste.

Det giver mening at tænke særligt på indeklimaet i den pandemi-tid, vi er i nu. Men faktisk giver det mening altid at spørge sig selv, om indeklimaet er så godt, som det kunne være. For frisk luft er en menneskeret. Det er stadig devisen hos Airmaster.  

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev