Airmaster udvikler VOC sensorer i samarbejde med Realdania

Kan Airmaster ventilationsanlæg styres efter VOC koncentration? Det har et Realdania-støttet projekt, der startede op i 2019, været med til at afdække. Airmasters VOC projekt er nu så langt, at det i samarbejde med Teknologisk Institut er i Field test på en skole i Aarhus kommune, og senere på året introduceres som en ny behovsstyring af Airmaster ventilationsanlæg.
indeklima på danske skoler

Godt indeklima i skolerne betyder bedre indlæring og sundere børn.

Realdania udvalgte i 2019 fem projekter, der tilsammen får fem millioner kroner i støtte til udvikling, afprøvning og dokumentation af innovative løsninger til forbedring af klasseværelsernes indeklima.

Airmasters projekt omkring VOC (Volatile Organic Compounds) blev valgt som ét af disse projekter. VOC er let fordampelige organiske stoffer, der f.eks. stammer fra rengøringsmidler, byggematerialer, arbejdsprocesser, kosmetik, og kropslige processer i mennesker. Forskning har vist, at disse stoffer, som optræder i ganske små koncentrationer i indeklimaet, formodentlig er afgørende for menneskers oplevelse af luftkvalitet, samt betydningsfulde for vores mentale velvære.

- De projekter, vi har valgt at give støtte, er hver især innovative løsninger, som potentielt kan gøre en stor forskel i forhold til det dårlige indeklima i klasseværelserne. Og som har brug for en håndsrækning for at komme helt i mål. Nu glæder vi os til at få dem ud og blive testet af i skolerne. Vores ønske er, at erfaringerne herfra kan bidrage til, at både kommuner og rådgivere får udvidet værktøjskassen i arbejdet med skolernes indeklima, siger Stig Hessellund, projektleder i Realdania.

Behovsstyring af ventilation efter VOC

Da VOC og CO2 koncentrationer ikke altid følges ad, kan det være relevant at have en separat styring, der behovsstyrer ventilationen ud fra VOC koncentration.  Eller bedre endnu, både efter VOC og CO2-koncentration samtidigt. Fordelen for elever og lærere vil være at luftudskiftningen styres ud fra flere relevante parametre.

Dette Realdania-støttede projekt skal være med til at afdække, om det kan lade sig gøre at behovsstyre ventilationen efter VOC koncentration på en effektiv måde.

Resultater

Projektet har udviklet sig positivt i forhold til mulighed og relevans for behovsstyring af ventilationen efter VOC koncentration. Der er gjort nye erfaringer undervejs, f.eks. at VOC koncentrationen har større pludselige udsving end CO2, hvilket stiller andre krav til styringen af ventilationen.

VOC Projektet er nu så langt, at det i samarbejde med Teknologisk Institut, er i Field test på en skole i Aarhus kommune. Den endelige finjustering er i gang, før det senere på året lanceres som en ny behovsstyring af Airmaster ventilationsanlæg.

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af Airmaster

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev