AM 900

Airmaster AM 900 er et gulvstående ventilationsanlæg velegnet til større lokaler, som fx. Klasselokaler, møderum og kontorlandskaber, hvor der er behov for effektiv luftudskiftning uden støj.

Data AM 900

 

Standard AM 900 (opblanding og fortrængning)
 • Bypass
 • Motoriseret afkastspjæld
 • Motoriseret tilluftspjæld
 • Modstrømsvarmeveksler (PET)
Optioner til AM 900 (opblanding og fortrængning)
 • El-forvarmeflade
 • El-eftervarmeflade
 • Vandeftervarmeflade
 • CO2-sensor (indbygget)
 • PIR/bevægelsessensor (væghængt)
 • Kondenspumpe
 • Kapacitiv return for motoriseret spjæld
 • Energimåler
Kastelængde og nærzone

Kastelængde, opblandingsprincip

Vist for luftmængden 830 m3/h. Ved andre luftmængder kan kastelængde ekstrapoleres: L2 = L1 x q2 / q1.

AM 900-anlægget spreder indblæsningsluften under loftet afhængig af den givne luftmængde. Illustrationen synliggør ved den blå farvetone spredningsmønster og kastelængde.

1. Indblæsningsmønster set oppe fra, symmetrisk indblæsning (standard).
2. Indblæsningsmønster set oppe fra, asymmetrisk indblæsning.
3. Indblæsningsmønster set fra siden.

Kastelængden og spredning af tilluften i rummet kan tilpasses det enkelte lokales geometri ved at indstille indblæsningsåbningen med en fladtang (se installationsvejledning).

Note vedrørende indbygningshøjder AM 900 passer i et rum med minimum loftshøjde 2,49 m. Indblæsningsmønster vil etablere sig som vist ved denne højde. AM 900 vil også fungere ved større loftshøjder, op til 4,50 m
har været afprøvet. Højde over 2,50 m bør fratrækkes kastelængden.

Nærzone, fortrængningsprincip

Resultatet er gældende for en undertemperatur på indblæsningsluften på 3-5°C.

AM 900 er et balanceret decentralt ventilationsanlæg med varmegenvinding, der tilbydes i to forskellige versioner til henholdsvis opblandings- og fortrængningsventilation. De forskellige ventilationsprincipper giver ventilationsanlægget store anvendelsesmuligheder og modellen vælges afhængigt af lokalets indretning og anvendelse.

Anlægget kan placeres frit på gulvet eller diskret mellem skabe, som en integreret del af lokalet. Ventilationsanlægget kan behovsstyres, som alle Airmaster anlæg, med f.eks. CO2-sensor, bevægelsessensor (PIR), eller hygrostat. Anlægget kan leveres med separat betjeningspanel, men kan også tilsluttes central styring.

Eksempler på anvendelsesområder

 • Kontorer
 • Mødelokaler
 • Institutioner
 • Fitnessrum og lignende

AM 900 versioner

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev