AM 900

Airmaster AM 900 er et gulvstående ventilationsanlæg velegnet til større lokaler, som fx. Klasselokaler, møderum og kontorlandskaber, hvor der er behov for effektiv luftudskiftning uden støj.

AM 900 er et balanceret decentralt ventilationsanlæg med varmegenvinding, der tilbydes i to forskellige versioner til henholdsvis opblandings- og fortrængningsventilation. De forskellige ventilationsprincipper giver ventilationsanlægget store anvendelsesmuligheder og modellen vælges afhængigt af lokalets indretning og anvendelse.

Anlægget kan placeres frit på gulvet eller diskret mellem skabe, som en integreret del af lokalet. Ventilationsanlægget kan behovsstyres, som alle Airmaster anlæg, med f.eks. CO2-sensor, bevægelsessensor (PIR), eller hygrostat. Anlægget kan leveres med separat betjeningspanel, men kan også tilsluttes central styring.

AM 900 er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Eksempler på anvendelsesområder:

  • Kontorer
  • Mødelokaler
  • Institutioner
  • Fitnessrum og lignende
Data AM 900

Tekniske Data

Filterklasse

30 dB(A)

35 dB(A)

Opblanding

Maksimal kapacitet

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

690 m3/h

669 m3/h

649 m3/h

830 m3/h

805 m3/h

780 m3/h

Kastelængde (0,2 m/s)

6 m v. 690 m3/h

7,2 m v. 830 m3/h

Fortrængning

Maksimal kapacitet

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

650 m3/h

631 m3/h

611 m3/h

800 m3/h

776 m3/h

752 m3/h

Nærzone (0,2 m/s)

Nærzone fra armatur, ca. 1,2 m v. 650 m3/h

Nærzone fra armatur, ca. 1,5 m v. 800 m3/h

Nominel strøm*

1,8 A

Nominel optaget effekt*

240 W

Eltilslutning

1 x 230 V + N + PE / 50 Hz

Kanaltilslutninger

Ø315 mm

Kondensafløb

Ø4/6 mm

Vægt

180 kg

Modstrømsvarmeveksler

3 stk. PET

Tilluftfilter

ePM10 75%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Fraluftfilter

ePM10 75%

Farve, kabinet

Ral 9010 (hvid)

Forsyningskabel

3 x 1,5 mm2

Anbefalet forsikring

13 A

Lækagestrøm

<– 6 mA

Dimension (BxHxD)

Opb.: 800 x 2323 x 602 mm

Fort.: 800 x 2323 x 687 mm

Minimum loftshøjde

2490 mm

* Ved filterklasse, tilluft/fraluft: ePM10 75% / ePM10 75%

El-varmeflade

Forvarme

Eftervarme

Varmeeffekt

1500 W

1050 W

Termosikring, automatisk reset

75°C

75°C

Termosikring, manuel reset

120°C

120°C

Vandvarmeflade

Eftervarme

Maksimal drifttemperatur

90°C

Maksimal drifttryk

10 bar

Varmeeffekt

2345 W*

Tilslutningsdimension

1/2" (DN 15)

Materiale rør/finner

kobber/aluminium

Åbne-/lukketid motorventil

60 s

* Kapacitet ved: frem/retur temperatur 60/40°C, vandmængde 111 l/h

Standard og optioner

Standard og optioner

AM 900

Bypass

x

El-forvarmeflade

El-eftervarmeflade

Vandeftervarmeflade (opblandingsmodellen)

CO2-sensor (indbygget)

Kondenspumpe

Motoriseret afkastspjæld

x

Motoriseret tilluftsspjæld

x

Kapacitiv return for motoriseret spjæld

Modstrømsvarmeveksler (PET)

x

Energimåler

x: standard : option

Kastelængde og nærzone

Kastelængde, opblandingsprincip

Vist for luftmængden 830 m3/h. Ved andre luftmængder kan kastelængde ekstrapoleres: L2 = L1 x q2 / q1.

AM 900-anlægget spreder indblæsningsluften under loftet afhængig af den givne luftmængde. Illustrationen synliggør ved den blå farvetone spredningsmønster og kastelængde.

kastelængde ventilation

1. Indblæsningsmønster set oppe fra, symmetrisk indblæsning (standard).
2. Indblæsningsmønster set oppe fra, asymmetrisk indblæsning.
3. Indblæsningsmønster set fra siden.

Kastelængden og spredning af tilluften i rummet kan tilpasses det enkelte lokales geometri ved at indstille indblæsningsåbningen med en fladtang (se installationsvejledning).

Note vedrørende indbygningshøjder AM 900 passer i et rum med minimum loftshøjde 2,49 m. Indblæsningsmønster vil etablere sig som vist ved denne højde.

AM 900 vil også fungere ved større loftshøjder, op til 4,50 m har været afprøvet. Højde over 2,50 m bør fratrækkes kastelængden.

Nærzone, fortrængningsprincip

fortrængningsventilation

Resultatet er gældende for en undertemperatur på indblæsningsluften på 3-5°C.

AM 900 versioner

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev