Airmaster decentrale ventilationsanlæg - væghængte

De væghængte, decentrale ventilationsanlæg omfatter en serie af modeller fra AM 150, som den mindste, til AM 1000, der har kapacitet til at give en hel skoleklasse frisk luft. Der er således ventilationsløsninger, der kan hjælpe til at opnå et godt indeklima i rum som f.eks. kontorer, mødelokaler, klasselokaler, fitness, restauranter mv.

Hvert ventilationsanlæg har desuden forskellige muligheder for installation. Generelt for ventilationsanlæggene kan nævnes at de alle kan integreres helt eller delvist i loftet, herudover er der en række muligheder for placering af indblæsning og udsugning – se detaljer under hvert anlæg.

Hvorfor vælge decentral ventilation?

 

Lavt energiforbrug, differentierede driftstider, enkel tilpasning til individuelle behov samt mulighed for etapevis installation, er nogle af grundene til at vælge decentral ventilation  fremfor centrale. Derudover behøver man ikke at gå på kompromis med styringen – den kan ske centralt f.eks. via Airmasters webportal «Airlinq Online»

decentral ventilation

Enkel projektering og kortere byggeproces – kan udføres i etaper

Der er gode muligheder med decentral ventilation uanset om det er renovering, tilbyg eller nybygningsprojekter. Pladsmæssigt skal der ikke afsættes arealer til teknikrum eller gøres plads til kanaler. Den enkle installation rum for rum uden kanaler, gør det muligt at installere ventilation etapevis med nogle få rum af gangen – der er ingen grund til at tømme hele bygningen under byggeprojektet. Projekteringen bliver dermed enklere, og byggeprocessen meget kortere, da den kan gennemføres i etaper.

Måske er det ikke hele bygningen, der trænger til forbedring af indeklimaet. Hvis det f.eks. blot er nogle få rum der har problemer med indeklimaet, så er decentral ventilation hurtig og enkel at installere.

Det er selvfølgelig en mulighed at installere decentral ventilation i hele bygningen, men herudover er der helt specielle situationer, hvor vi ofte ser decentral ventilation valgt som den optimale, eller eneste løsning. Er det f.eks. spredte rum rundt i en bygning, der har behov for ventilation, så bliver det for omfattende og dyrt at skulle lave kanaler. Det kan også være en tilbygning, hvor der ikke er mulighed for udvidelse af det eksisterende ventilationsanlæg. Eller der kan være konstruktionsmæssige ting ved bygningen, som gør at decentrale ventilationsanlæg er den bedste løsning.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev