Airmaster decentrale ventilationsanlæg - væghængte

De væghængte decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding omfatter en serie af modeller fra AM 150, som den mindste, til AM 1000, der har kapacitet til at give en hel skoleklasse frisk luft. Der er således ventilationsløsninger, der kan hjælpe til at opnå et godt indeklima i rum som f.eks. børnehaver og institutioner, klasselokaler, kontorer, mødelokaler, fitness lokaler, restauranter mv.

Hvert ventilationsanlæg har desuden forskellige muligheder for installation. Generelt for ventilationsanlæggene kan nævnes at de alle kan integreres helt eller delvist i loftet, herudover er der en række muligheder for placering af indblæsning og udsugning – se detaljer under hvert ventilationsanlæg.

Montage af ventilationsanlæg

De væghængte decentrale ventilationsanlæg monteres typisk på væggen under loftet, med luftindtag og -afkast ført igennem ydervæggen til udvendige facaderiste. Flere af de væghængte ventilationsanlæg har på denne måde mulighed for enten at føre luftindtag og -afkast igennem ydervæggen i en horisontal version, eller op gennem taget i en vertikal model. I forhold til indblæsning og udsugning inde i rummet er der også en del alternativer – se detaljer under hvert ventilationsanlæg.

Rumtemperatur

Der kan leveres indbygget forvarmeflade, hvis geografisk placering gør at der er behov herfor. Et Airmaster AM-ventilationsanlæg kan bidrage med regulering af rumtemperaturen til et vist niveau. Den fuldautomatiske styring vil udnytte udetemperaturen til køling, når denne er lavere end rumtemperaturen, dels ved bypass af varmeveksleren og dels gennem natkøling. Er der brug for yderligere køling kan de fleste af Airmasters ventilationsanlæg få tilføjet et kølemodul, der således kan sænke indblæsningstemperaturen yderligere.

Ventilationsfiltre

Udeluften filtreres for uønskede partikler, før den kommer ind i lokalet. Airmaster anvender filtre af høj kvalitet som opfylder kravene i den nye filternorm EN ISO 16890, og leverer filtre i filterklasser helt op til ePM1 80% (svarende tilden gamle F9 filterklasse).

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev