AM 1000

Airmaster AM 1000 - perfekt skoleventilation. Til klasseværelser og andre større lokaler med brug for højt luftskifte og et konstant godt indeklima med lavt CO2-niveau.

AM 1000 er en konkurrencedygtig løsning udviklet til ventilation i klasselokaler med høj personbelastning i længere perioder, men kan naturligvis anvendes overalt, hvor der er store krav til komfort og et godt indeklima. AM 1000 lever op til tidens krav til luftkvalitet og lavt støjniveau, det vil i praksis sige ca. 950 m3/h og 30 dB(A) fra ventilationsanlægget. Samtidig har AM 1000 en varmegenvinding på over 80% og sammen med et lavt strømforbrug, svarende til en SEL-værdi på ca. 700 J/m3, er AM 1000 en særdeles energieffektiv og lydsvag decentral ventilationsløsning. Med indbygget aktiv lyddæmpning dæmpes især de lavfrekvente toner fra, der normalt kræver stort dæmpeareal. AM 1000 har indbygget flere sæt højttalere og mikrofoner, der fjerner lavfrekvente og generende lyde ved at udsende ”modlyd”.

I rum der har behov for så stort et luftskifte, som AM 1000 kan levere, kan der opstå risiko for træk, hvis ikke luftstrømmen styres. Dertil kan lægges, at man af energimæssige hensyn, ofte ønsker behovsstyring af luftmængden. Det medfører, at et indblæsningsmønster, der er optimeret til én luftmængde, ikke nødvendigvis er optimal til en anden.

Derfor har AM 1000 automatisk justérbar indblæsning – såkaldt Adaptive Airflow™. En patentanmeldt indblæsningsdiffusor på AM 1000 tilpasser indblæsningsmønsteret efter luftmængde såvel som lokalets geometri.

Den grundlæggende idé bag diffusoren er, at den er delt i to, så luften forlader anlægget i to adskilte stråler: Adaptive Airflow princippet udnytter loftet og strømningstekniske principper, til at variere indblæsningsmønsteret mellem større og mindre luftmængder. På denne måde kan en konstant kastelængde, i et stort interval, opretholdes og trækproblemer undgås.

Airmaster AM 1000 findes i adskillige versioner af væg, loft, og sidegennemføringer, samt kombinationer heraf. AM 1000 leveres i fire moduler, og er dermed nemt at transportere, håndtere og installere.

AM 1000 er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Eksempler på anvendelsesområder:

  • Undervisningslokaler
  • Kontorer
  • Mødelokaler
AM 1000

AM 1000 i undervisningslokale

Data AM 1000

Tekniske Data

Filterklasse

30 dB(A)

35 dB(A)

Maksimal kapacitet

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

950 m3/h

926 m3/h

903 m3/h

1050 m3/h

1024 m3/h

998 m3/h

Kastelængde (0,2 m/s)

8,0 m

10,5 m

Nominel strøm*

2,2 A

Nominel optaget effekt*

305 W

Eltilslutning

3 x 400 V + N + PE / 50 Hz

Kanaltilslutning

Ø315 mm**

Kondensafløb indv./udv.

Ø4/6 mm

Vægt, standardanlæg komplet

301,5 kg

Modstrømsvarmeveksler

2 stk. Aluminium

Tilluftfilter

ePM10 75%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Fraluftfilter

ePM10 75%

Farve, panel

RAL 9010 (hvid)

Forsyningskabel

5 x 2,5 mm2

Anbefalet forsikring

3 x 13 A

Lækagestrøm

<– 4 mA

Tæthedsklasse (luftlækage):

Klasse L2 jf. EN 1886:2007

Klasse A1 jf. EN 13141-7:2010

Dimensioner (BxHxD)

2325 x 561 x 1283 mm

* Ved filterklasse, tilluft/fraluft: ePM10 75% / ePM10 75%

** Indtag/afkast horisontal vha. Airmaster Boomerain® Ø315 eller vha. Ø400 mm vægriste.

El-varmeflade

Forvarme

Eftervarme

Varmeeffekt

2300 W

1500 W

Termosikring, automatisk reset

75°C

75°C

Termosikring, manuel reset

120°C

120°C

Vandvarmeflade

Maksimal drifttemperatur

90°C

Maksimal drifttryk

10 bar

Varmeeffekt

2540 W*

Tilslutningsdimension

1/2" (DN 15)

Materiale rør/finner

kobber/aluminium

Åbne-/lukketid motorventil

60 s

Standard og optioner

Standard og optioner

AM 1000

Bypass

x

Adaptive Airflow

El-forvarmeflade

El-eftervarmeflade

Vandvarmeflade

CO2-sensor (indbygget)

PIR/bevægelsessensor (indbygget)

Kondenspumpe

Motoriseret afkastspjæld

x

Motoriseret tilluftsspjæld

x

Modstrømsvarmeveksler (alu)

x

Væg-/loftramme

x

Energimåler

Boomerain Ø315

x : standard : option

Kastelængde

Variabel indblæsning i AM 1000. Indblæsningen deles i to adskilte indblæsningsriste, som danner hver sin stråle. Ristene har variable lameller. Ved maksimal luftmængde adskilles og spredes strålerne mest muligt. Dette virker i retning af lille kastelængde. Ved lille luftmængde samles og koncentreres strålerne, hvilket virker i retning af lang kastelængde. Tilpasningen sker gradvis og automatisk baseret på den indbyggede flowmåling. På denne måde
sikres en tilnærmelsesvis konstant kastelængde, der passer til rummets længde.

Symmetrisk montage i rummet med Adaptive AirflowTM

skoleventilation

1. Ved maksimal luftmængde med separate stråler.
2. Ved lav luftmængde med samlet stråle.

Asymmetrisk montage i rummet med Adaptive AirflowTM 

Hvis rummet eller bygningen har en beskaffenhed der kun muliggør montage asymmetrisk i rummet, anbefaler vi at bestille et retningsbestemt indblæsningsgitter. Benyt følgende skitser som guideline.

luftmængde skole

1. Ved maksimal luftmængde med separate stråler.
2. Ved lav luftmængde med samlet stråle.

AM 1000 versioner

Design- og installationsmuligheder

Mangler du inspiration til hvordan Airmaster ventilationsanlæg kan integreres i forskellige rum, så find inspiration fra hvordan andre har gjort

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev