AM 1000

Airmaster AM 1000 - perfekt skoleventilation. Til klasseværelser og andre større lokaler med brug for højt luftskifte og et konstant godt indeklima med lavt CO2-niveau.

Data AM 1000
Standard AM 1000
 • Bypass
 • Motoriseret afkastspjæld
 • Motoriseret tilluftspjæld
 • Modstrømsvarmeveksler (alu)
 • Væg-/loftramme
Optioner til AM 1000
 • Adaptive Airflow™
 • El-forvarmeflade
 • El-eftervarmeflade
 • Vandeftervarmeflade
 • CO2-sensor (indbygget)
 • PIR/bevægelsessensor (indbygget)
 • Kondenspumpe
 • Energimåler
Kastelængde

Variabel indblæsning i AM 1000. Indblæsningen deles i to adskilte indblæsningsriste, som danner hver sin stråle. Ristene har variable lameller. Ved maksimal luftmængde adskilles og spredes strålerne mest muligt. Dette virker i retning af lille kastelængde. Ved lille luftmængde samles og koncentreres strålerne, hvilket virker i retning af lang kastelængde. Tilpasningen sker gradvis og automatisk baseret på den indbyggede flowmåling. På denne måde
sikres en tilnærmelsesvis konstant kastelængde, der passer til rummets længde.

Symmetrisk montage i rummet med Adaptive AirflowTM

1. Ved maksimal luftmængde med separate stråler.
2. Ved lav luftmængde med samlet stråle.

Asymmetrisk montage i rummet med Adaptive AirflowTM 

Hvis rummet eller bygningen har en beskaffenhed der kun muliggør montage asymmetrisk i rummet, anbefaler vi at bestille et retningsbestemt indblæsningsgitter. Benyt følgende skitser som guideline.

1. Ved maksimal luftmængde med separate stråler.
2. Ved lav luftmængde med samlet stråle.

AM 1000 er en konkurrencedygtig løsning udviklet til ventilation i klasselokaler med høj personbelastning i længere perioder, men kan naturligvis anvendes overalt, hvor der er store krav til komfort og et godt indeklima. AM 1000 lever op til tidens krav til luftkvalitet og lavt støjniveau, det vil i praksis sige ca. 950 m3/h og 30 dB(A) fra ventilationsanlægget. Samtidig har AM 1000 en varmegenvinding på over 80% og sammen med et lavt strømforbrug, svarende til en SEL-værdi på ca. 700 J/m3, er AM 1000 en særdeles energieffektiv og lydsvag decentral ventilationsløsning. Med indbygget aktiv lyddæmpning dæmpes især de lavfrekvente toner fra, der normalt kræver stort dæmpeareal. AM 1000 har indbygget flere sæt højttalere og mikrofoner, der fjerner lavfrekvente og generende lyde ved at udsende ”modlyd”.

I rum der har behov for så stort et luftskifte, som AM 1000 kan levere, kan der opstå risiko for træk, hvis ikke luftstrømmen styres. Dertil kan lægges, at man af energimæssige hensyn, ofte ønsker behovsstyring af luftmængden. Det medfører, at et indblæsningsmønster, der er optimeret til én luftmængde, ikke nødvendigvis er optimal til en anden.

Derfor har AM 1000 automatisk justérbar indblæsning – såkaldt Adaptive Airflow™. En patentanmeldt indblæsningsdiffusor på AM 1000 tilpasser indblæsningsmønsteret efter luftmængde såvel som lokalets geometri.

Den grundlæggende idé bag diffusoren er, at den er delt i to, så luften forlader anlægget i to adskilte stråler: Adaptive Airflow princippet udnytter loftet og strømningstekniske principper, til at variere indblæsningsmønsteret mellem større og mindre luftmængder. På denne måde kan en konstant kastelængde, i et stort interval, opretholdes og trækproblemer undgås.

Airmaster AM 1000 findes i adskillige versioner af væg, loft, og sidegennemføringer, samt kombinationer heraf. AM 1000 leveres i fire moduler, og er dermed nemt at transportere, håndtere og installere.

Eksempler på anvendelsesområder

 • Undervisningslokaler
 • Kontorer
 • Mødelokaler

AM 1000 versioner

Design- og installationsmuligheder

Mangler du inspiration til hvordan Airmaster ventilationsanlæg kan integreres i forskellige rum, så find inspiration fra hvordan andre har gjort

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev