AM 150

AM 150 er det mindste Airmaster decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding. AM 150 er udviklet specielt til mindre lokaler som f.eks. kontorer til en eller to personer, samt mindre mødelokaler og grupperum.

AM 150 er et decentralt ventilationsanlæg, der er særligt velegnet til 1-2 personers kontorer samt mindre møde- og grupperum. Kort sagt: mindre lokaler, hvor der er behov for et godt og komfortabelt indeklima, der kan bidrage til trivsel og velbefindende.

AM 150 er et væg-/lofthængt ventilationsanlæg i en horisontal version, hvor luftindtag og afkast føres bagud fra anlægget.

Ventilationsanlægget kan installeres fuldt synligt, eller delintegreres i loftet, så kun den nederste del er synlig. Det er også muligt at rørføre udsugning, hvorved det f.eks. er muligt at indbygge ventilationsanlægget over et diffust siveloft, eller tilslutte udsugning fra et tilstødende rum.

Med mulighed for individuel behovsstyring af ventilationen f.eks. afhængig af CO2-niveau i rummet, ventileres kun når det er nødvendigt. Det sparer energi og sørger samtidig for at der ventileres i forhold til hvor mange mennesker, der opholder sig i rummet.

Styringen kan kombineres med Airmasters cloud løsning, Airlinq Online, så der opnås central styring og overblik over alle dine Airmaster ventilationsanlæg. Ventilationsanlægget kan selvfølgelig også integreres til eget BMS via Airlinq Online og dennes API.

Eksempler på anvendelsesområder

  • 1-2 personers kontorer
  • Mindre mødelokaler og lignende
  • Modulbygninger
  • Hotelværelser
Data AM 150

Tekniske data

Filterklasse

30 dB(A)

35 dB(A)

Boost

Maksimal kapacitet

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

115 m3/h

90 m3/h

85 m3/h

147 m3/h

126 m3/h

115 m3/h

216 m3/h

197 m3/h

180 m3/h

Kastelængde (0.2 m/s)

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

2,6 m v. 115 m3/h

2,1 m v. 90 m3/h

1,9 m v. 85 m3/h

3,4 m v. 147 m3/h

2,8 m v. 126 m3/h

2,6 m v. 115 m3/h

-

Nominel strøm*

0,2 A

0,3 A

1 A

Nominel optaget effekt*

21 W

38 W

96 W

Eltilslutning

1 x 230 V + N + PE / 50 Hz

Kanaltilslutninger

Ø125 mm

Vægt

47 kg

Modstrømsvarmeveksler

PET

Tilluftfilter

ePM10 75%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Fraluftfilter

ePM10 75%

Farve, panel

RAL 9010 (hvid)

Forsyningskabel

3 x 0,75 mm2

Anbefalet forsikring

10 A

Lækagestrøm

<– 0,5 mA

Energiklasse (SEC-klasse)

A

Tæthedsklasse (luftlækage):

Klasse L1 jf. EN 1886:2007

Klasse A1 jf. EN 13141-7:2010

Dimension (BxHxD)

1170 x 261 x 572 mm

* Ved filterklasse, tilluft/fraluft: ePM10 75% / ePM10 75%

El-varmeflade

Varmeeffekt

600 W

Termosikring, automatisk reset

75°C

Termosikring, manuel reset

90°C

Standard og optioner

Standard og optioner

AM 150 H

Bypass

x

El-varmeflade/VPH

CO2-sensor (indbygget)

PIR/bevægelsessensor (indbygget)

Kondenspumpe

Motoriseret afkastspjæld

x

Motoriseret tilluftsspjæld

x

Modstrømsvarmeveksler (PET)

x

Energimåler

Ophæng vægramme / loftramme

x: standard : option

Kastelængde

Airmasters ventilationsanlæg spreder indblæsningsluften i forskelligt omfang, afhængig af lamelindstillinger.

Dette vises på illustrationerne som indikerer spredningsmønstret og kastelængden ved de forskellige lamelindstillinger.
Luftmængden har endvidere indflydelse på kastelængden.

Kastelængde, set fra siden

kastelængde AM 150

Kastelængde, set fra oven

luftmængde AM 150

Kastelængde ved 0,2 m/s. Indblæsningsmønster er vist i forskellige indstillinger ved 147 m3/h.

1. Kastelængde, set fra oven med 60º vinkel i lamellerne.
2. Kastelængde, set fra oven med 45º vinkel i lamellerne. (Lille indblæsningsdiffuser)
3. Kastelængde, set fra oven med 30º vinkel i lamellerne.

CC 150 – kølemodul til AM 150

Ønsker du både at kunne ventilere og køle luften i rummet, så tilbyder vi kølemodulet CC 150, der fungerer sammen med ventilationsanlægget AM 150.

Styringen i ventilationsanlægget giver allerede mulighed for en vis køling, dels gennem udnyttelse af koldere natteluft, og dels ved bypass af varmeveksleren. Men på en varm dag hvor denne køling ikke er tilstrækkelig, kan en yderligere køling opnås ved hjælp af kølemodulet CC 150.

Kølemodulet kører sammen med ventilationsanlæggets timer og temperaturindstilling. Det vil således blive aktiveret automatisk indenfor et givet tidsrum, men aktivering sker først når det ikke længere kan lade sig gøre at holde indblæsningstemperaturen nede på det ønskede niveau ved hjælp af bypassfunktionen.

CC 150 kølemodulet kan reducere udeluftens temperatur med op til 15°C.

AM 150 med en indbygget CC 150 har eksisteret under navnet AMC 150, men dette produkt har vi valgt at splitte op i to separate produkter. Ventilationsanlæg og kølemodul hver for sig, da det på denne måde er mere fleksibelt i forhold til eventuel eftermontering af kølemodulet.

Versionsoversigt AM 150 og AM 150 med kølemodul (CC 150)

Placering afkast og indtag

  • Bagud (Horizontal)

Placering indblæsning og udsugning

  • I bunden (Bottom)
  • Kanalført indblæsning (Ducted Inlet)
  • Kanalført udsugning (Ducted Extract)

 

Ophæng

  • Væg-/loftophæng
  • Loftramme (Ceiling Frame)

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev