AM 300

Airmaster præsenterer den nye AM 300.

Forbedret på en lang række punkter, men grundlæggende den samme.

Airmaster AM 300 er et ventilationsanlæg i medium størrelse og egner sig til flere forskellige typer rum som f.eks. kontorer, mødelokaler, restauranter mv.

Den nye AM 300 er et decentralt ventilationsanlæg med meget høj kvalitet, stor fleksibilitet, gennemtænkte tekniske og brugervenlige detaljer. Herudover har der været fokus på områder omkring lavt energiforbrug og miljømæssig bæredygtighed.

Den nye AM 300 er en videreførelse af den bestående AM 300. Alt det bedste er bevaret, EC-motorer, effektiv modstrømsvarmeveksler samt automatik med mere. Men AM 300 er fornyet og forbedret på en lang række punkter, sådan vi uden overdrivelse vil tillade os at sige produktet tager decentral ventilation solidt ind i næste fase af begrebet - decentral ventilation til komfortbrug.

AM 300 kan styres fra et separat betjeningspanel, som alle andre Airmaster ventilationsanlæg, men kan også styres via Airmasters IoT-platform ”Airmaster Airlinq Online” eller tilkobles et BMS system.

AM 300 er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Data AM 300

Tekniske data

Filterklasse

30 dB(A)

35 dB(A)

Boost

Maksimal kapacitet *

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

210 m3/h

205 m3/h

180 m3/h

275 m3/h

270 m3/h

240 m3/h

315 m3/h

315 m3/h

305 m3/h

Kastelængde (0.2 m/s) **

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

4,25 m v. 210 m3/h

4,25 m v. 205 m3/h

3,5 m v. 180 m3/h

6 m v. 275 m3/h

6 m v. 270 m3/h

5 m v. 240 m3/h

7 m v. 315 m3/h

7 m v. 315 m3/h

6,75 m v. 305 m3/h

Maksimal / nominel optaget effekt ved 30dB(A) / 35 dB(A) / BOOST *

175 W ; 55 W/ 102 W / 123 W

Maksimal / nominel strøm ved 30dB(A) / 35 dB(A) / BOOST *

1,45 A ; 0,45 A / 0,84 A / 1,01 A

Eltilslutning

1 x 230 V + N + PE / 50 Hz

Kanaltilslutninger

Ø160 mm

Kondenspumpe (kapacitet/løftehøjde ved 5 l/h)

10 l/h / 6 m

Kondensafløb indv./udv.

Ø4/6 mm

Vægt, standardanlæg komplet

85 kg

Vægt, kabinet

70 kg

Vægt, bundplade

15 kg

Modstrømsvarmeveksler

Aluminium

Tilluftfilter

ePM10 75%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Fraluftfilter

ePM10 75%

Farve, panel

RAL 9010 (hvid)

Effektfaktor

0,53

Forsyningskabel

3 x 1,5 mm2

Anbefalet forsikring (standard/polaredition)

10 A / 16 A

Maksimal forsikring

16 A

Anbefalet fejlstrømsrelæ

Type A

Lækagestrøm AC/DC

<– 0,7 mA / <– 0,005 mA

IP-kode

10

Energiklasse jf. EF-direktiv2009/125/EF (ECO design-retningslinie)

SEC-Klasse A

Tæthedsklasse (luftlækage)

Klasse L2 jf. EN1886:2007

Klasse A1 jf. EN13141-7:2010

Tæthedsklasse lukkespjæld

Klasse 3 jf. EN1751:2014

Dimension (BxHxD)

1180 x 344 x 705 mm

* Alle måling er foretaget ved normal drift i en standardindbygningssituation ved filterklasse, tilluft/fraluft ePM10 75%/ ePM10 75% med af Airmaster anbefalede
vægriste Airmaster Boomerain Ø160 mm i et testrum med dimensioner 8,0 x 10,0 x 2,5 m med rumdæmpning på 7,5 dB(A).

** Kastelængden er målt ved 2°C underkølet indblæsning ved standardindstilling af indblæsningsdiffuseren. Indstillingen kan tilpasses.

El-varmeflade

Forvarme

Eftervarme

Varmeeffekt (standard / polaredition)

1000 W / 2500 W

500 W

Nominel strøm (standard / polaredition)

4,35 A / 10,87 A

2,17 A

Termosikring, manuel reset

120°C

120°C

Vandvarmeflade

Maksimal drifttemperatur

90°C

Maksimal drifttryk

10 bar

Nominel varmeeffekt ***

1973 W

Tilslutningsdimension

1/2" (DN 15)

Materiale rør/finner

kobber/aluminium

Åbne-/lukketid motorventil

60 s

*** Varmeeffekten ved maksimal kapacitet v. 35 dB(A), frem/retur temperatur 60/40°C og en væskeflow på 87 l/h.

Standard og optioner

Standard og optioner

Modstrømsvarmeveksler (alu)

x

Motoriseret bypass

x

Motoriseret tilluftsspjæld

x

Motoriseret fraluftspjæld

x

El-forvarmeflade

El-forvarmeflade, polar-edition

El-eftervarmeflade

Vandeftervarmeflade

Kondenspumpe

Serviceafbryder

Elektronisk fugtsensor (indbygget)

PIR/bevægelsessensor (indbygget)

CO2-sensor (indbygget)

Energimåler

Tilluftfilter ePM10 75%

Tilluftfilter ePM1 55%

Tillluftfilter ePM1 80%

o

Fraluftfilter ePM10 75%

x

Væg-/loftramme

Loftramme

Lysdiode (indikator driftstilstand)

x

Betjeningstrykkontakt

Betjeningspanel Viva

Betjeningspanel Orbit

Airmaster Airlinq® Online

Airlinq BMS

LON® Modul

KNX® Modul

MODBUS® RTURS485 Modul

BACnet® MS/TP Modul

BACnet® /IP Modul

x : standard : option o : specialvare

Kastelængde

Ventilationsanlægget spreder indblæsningsluften afhængigt af lamelindstillinger.

Illustrationerne viser spredningsmønstret og kastelængden ved de forskellige lamelindstillinger og en luftmængde på 275 m3/h:

1. Stor indblæsningsdiffuser åbning, lameller på 60º.
2. Stor indblæsningsdiffuser åbning, lameller på 45º.
3. Lille indblæsningsdiffuser åbning, lameller på 30º.
4. Lille indblæsningsdiffuser åbning, lameller på 5º.

En ændring af luftmængden har endvidere indflydelse på kastelængden.

luftmængde AM 300

 

kastelængde AM 300

luftmængde

Kastelængde set fra siden

Med mulighederne for kanalført indblæsning og kanalført udsugning, er der stor fleksibilitet i installationsmulighederne med den nye AM 300.

For eksempel:

Installation To Rum

Hvor der ønskes udsugning fra et tilstødende lokale

Installation To Rum Ind Uds

Hvor der ønskes såvel udsugning som indblæsning i tilstødende lokaler

Installation To Rum Ind

Hvor der ønskes indblæsning til et tilstødende lokale

Installation Langt Rum

I et langt rum

Der er endvidere mulighed for hel eller delvis indbygning af ventilationsanlægget i loftet. Alle Airmaster ventilationsanlæg kan indbygges over et diffust siveloft, hvor blot bundpladen er synlig. Luften blæses ind over loftet og siver ned gennem det diffuse siveloft. Her skal der blot være et separat udsugningsarmatur

Inside Under Loft

Installation med ventilationsanlægget under loftet

Inside Partly Integrated

Installation med ventilationsanlægget delvist indtegreret i loftet.

Ventilationsloft

Installation med diffust siveloft. Ventilationsanlægget sidder over loftet – bundpladen er tilgængelig.

Brand- og røgsikring

Airmasters decentrale ventilationsanlæg kan normalt installeres uden ekstra brand- og røgsikring i det lokale, som skal ventileres, når ventilationsanlægget eller ventilationsanlæggene udelukkende betjener én brandcelle eller en udelt brandsektion. Dette forenkler projektering og installation. 

Mindre dimension gennemføring i væg/tag – fra Ø200 til Ø160

Airmaster lancerede i 2019 den patentanmeldte facaderist Boomerain, som gør, at gennemføringer i væg kan udføres i en dimension mindre. Det gælder også for den nye AM 300. Dimensionen er reduceret fra Ø200 til Ø160. Det gør hulboringen billigere og udefra syner facaderisten mindre.

Mulighed for ePM1 80% filter

Den nye AM 300 er mere trykstærk end forgængeren, og kan leveres med ePM1 80 % filter på tilluft. ePM1 80 % er svarende til den tidligere betegnelse F9, og er f.eks. velegnet til anvendelse i storbyområder, hvor der ønskes frafiltreret mikropartikler fra trafik. Anvendes i klimazoner ODA 2. Desuden er det gjort nemmere at få filter ud/ind ved begrænset plads under anlægget.

 

 

Boomerain Ø160

Airmaster Boomerain Ø160 - lanceres Q2 2020

Klassificeringer

Fokus på lav lyd

Vi har givet os selv den udfordring, at den nye AM 300 skal leve op til særligt skrappe krav til lavfrekvent lyd, som blandt andet stilles til skolebyggeri i Sverige og Norge. Vi har løst udfordringen, og mener at den forbedrede lydmæssige performance i det lavfrekvente område er af interesse for alle vores kunder. Disse krav er i den Svenske lovgivning formuleret på en simpel måde, ved at det C-vægtede lydtryk ikke må overstige det A-vægtede lydtryk med mere end 20 dB, så der ved 30 dB(A) kun må forekomme maksimalt 50 dB(C).

Lavt energiforbrug – ecodesign klasse Aecodesign klasse A

Den nye AM 300 leveres fortsat med lavenergi EC-motorer og en effektiv modstrømsvarmeveksler med virkningsgrad på ca. 85 %. Anlægget anvender meget lidt energi til transport af luft, faktisk mindre end 2/3 af dansk lovkrav, og opfylder energiklasse A jævnfør ecodesign.

Fokus på tæthed og minimal lækage

Den nye AM 300 er forbedret på tæthed, og opfylder:

 • klasse L2 jævnfør EN 1886:2007
 • klasse A1 jævnfør EN 13141-7:2010

 

Tæthed gælder også de helt nyudviklede lukkespjæld, som opfylder klasse 3 til lukkespjæld Jf. EN 1751:2014.

Miljømæssige tiltag

Der har under udviklingen af den nye AM 300 været fokus på genanvendelighed, og der er gjort flere tiltag i forbindelse med valg af komponenter.

 • Flest mulige komponenter kan efter endt levetid adskilles og genbruges.
 • Nye ledningsgennemføringer gør det lettere at tage elektriske komponenter ud af anlægget.
 • Der er indført nye produktionsmetoder som f.eks. har reduceret anvendelsen af klæbemidler med op til 90 %.
 • Isoleringen er fremstillet af genbrugte skummaterialer af 100% polyuretan granulat, som kan genanvendes

Justerbart indblæsningssystem

Den nye AM 300 er udstyret med en manuel version af Airmasters adaptive indblæsningssystem. Der er mulighed for at indstille spredning og kastelængde på indblæsningsluften, så ventilationsanlægget tilpasses forholdene.

Herudover kan nævnes:

 • Serviceafbryder kan leveres som option, sådan at anlæg stoppes, når bundplade åbnes.
 • Bundplade med 4-ledshængsel, der giver sikker og entydig placering af bundplade i forhold til kabinet. Det giver samtidig plads til dør- eller vinduesgerigt bag bundpladen.
 • Der er plads til 40 mm kondensisolering og 13 mm gipsplade omkring rør på til luft og fraluft.
 • Ledninger og kondensslange kan føres over anlæg til valgfri side.

 

Polaredition og entalpivarmeveksler

Airmaster oplever stigende efterspørgsel til geografiske egne hvor der kan blive meget koldt med dimensionerende udetemperatur ned til -35°C. Derfor lanceres den nye AM 300 med 2 nye tiltag. 

 • Der kan leveres en ”polaredition” med en ekstra stor forvarmeflade på 2500 W og tilpassede driftsparametre dertil.
 • I stedet for den normale varmeveksler vil AM 300 fra efteråret 2020 kunne leveres med entalpivarmeveksler, som tilbagefører fugten fra luften, der suges ud. Løsningen er særlig velegnet til anvendelse i kolde egne, hvor fugten ønskes bevaret inde i bygningen. Mere information følger.
ventilation i koldt klima

AM 300 gen. 2 (2013 - 2020)

AM 300 generation 2 er et udgående produkt, der bliver videreført af den nye AM 300, som er beskrevet ovenfor.

AM 300 har eksisteret siden 2007, og er solgt i stort antal rundt i det meste af Europa. I alt er der leveret ca. 12.000 stk. AM 300 gennem årene. Dermed skal den nye AM 300 løfte en succes videre og det er med en vis portion stolthed vi derfor har præsenteret en ny generation af AM 300. Den nye AM 300 er i øvrigt den første i Airmasters nye modelserie, der lanceres de kommende år.

Er der et ønske om at tilkoble et kølemodul, så er det dog fortsat en AM 300 gen. 2 der skal anvendes. Ved AM 300 H (horisontal) modellen er der mulighed for tilkobling af det inverterstyrede CC 300 kølemodul.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev