Muligheder med decentral ventilation

Enkel projektering og kortere byggeproces – kan udføres i etaper

Der er gode muligheder med decentral ventilation uanset om det er renovering, tilbyg eller nybygningsprojekter. Pladsmæssigt skal der ikke afsættes arealer til teknikrum eller gøres plads til kanaler. Den enkle installation rum for rum uden kanaler, gør det muligt at installere ventilation etapevis med nogle få rum af gangen – der er ingen grund til at tømme hele bygningen under byggeprojektet. Projekteringen bliver dermed enklere, og byggeprocessen meget kortere, da den kan gennemføres i etaper.

Måske er det ikke hele bygningen, der trænger til forbedring af indeklimaet. Hvis det f.eks. blot er nogle få rum der har problemer med indeklimaet, så er decentral ventilation hurtig og enkel at installere.

Det er selvfølgelig en mulighed at installere decentral ventilation i hele bygningen, men herudover er der helt specielle situationer, hvor vi ofte ser decentral ventilation valgt som den optimale, eller eneste løsning.

Er det f.eks. spredte rum rundt i en bygning, der har behov for ventilation, så bliver det for omfattende og dyrt at skulle lave kanaler. Det kan også være en tilbygning, hvor der ikke er mulighed for udvidelse af det eksisterende ventilationsanlæg. Eller der kan være konstruktionsmæssige ting ved bygningen, som gør at decentralt ventilationsanlæg er den bedste løsning.

Indbygget Airmaster AM 500

Eksempler, hvor decentral ventilation er oplagte at tage i betragtning

 

Ventilation i få rum

Ventilation-i-faa-rum.png

I en større bygning, hvor der kun skal installeres ventilation i nogle få spredte rum

 

 

Ventilation i bygning med fladt tag

Ventilation-fladt-tag.png

Bygninger med fladt tag kan give visse udfordringer i forhold til at placere kanaler til central ventilation. Decentral ventilation er derfor en oplagt mulighed.

Ventilation i tilbygning

Ventilation-i-tilbygning.png

I en tilbygning, hvor det bestående ventilationsanlæg ikke kan udvides

 

 

Ventilation i hele bygningen

Ventilation-i-hel-bygning.png

Når der er behov for ventilation i hele bygningen, om det er renovering eller nybyg, kan Airmaster decentral også løfte opgaven. Her kommer ofte arkitektoniske behov på banen - og selvfølgelig totaløkonomi.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev