@media only screen and (max-width : 600px) { .header-quicklinks { background-image: url('') !important; } }

Installation og opstart af Airmaster decentrale ventilationsanlæg

Det decentrale ventilationsanlæg er nemt og hurtigt at montere, dvs. at den daglige anvendelse af et lokale, ikke behøver at blive afbrudt eller forstyrret over længere tid. Få timers adgang til rummet, og anlægget er installeret og klar til brug.

Opstart af ventilationsanlægget er en opgave som Airmaster gerne tilbyder hjælp til. Opstart kan være med, eller uden funktionsafprøvning. 

Filtre til ventilationsanlæggene

Skift af filtrene på Airmaster ventilationsanlæg er nødvendigt for at holde anlæggene bedst muligt ved lige. Ved meget snavsede filtre vil der opstå tryktab, og anlægget skal derfor arbejde hårdere for at yde den ønskede luftmængde - det er ikke energieffektivt. 

Kvaliteten af indeklimaet er heller ikke optimalt hvis ikke filtrene er vedligeholdt. 

Forventet levetid for filtre i et Airmaster decentralt ventilationsanlæg

Hvornår skal et filter skiftes?

Det afhænger af mange faktorer. Airmaster har derfor igennem flere år, systematisk indsamlet filtre fra mange forskellige typer anlæg, lokaletyper og lokaliteter for at uddrage læring herom. På basis heraf anbefaler vi nedenstående gennemsnitlige intervaller for filterskift.

Intervallerne kan derudover svinge, hvis anlægget er installeret i særligt forurenede områder, som for eksempel på en byggeplads, eller i lokaler med meget støv.

• Anlæg med en årlig driftstid under 3000 timer. Max driftstid 14 måneder
• Anlæg med en årlig driftstid mellem 3000 og 5000 timer. Max driftstid 12 måneder
• Anlæg med en årlig driftstid over 5000 timer. Max driftstid 6 måneder

Det betyder at anlæg monteret i typiske kontorer, skole- lokaler og institutioner skal have filterskift senest hver 14. måned.

Interval for tilsyn på ventilationsanlæg må ikke overstige et år jf. Bygningsreglementet.

Sådan skifter du filtre i Airmaster ventilationsanlæg.

For at sikre lave drifts- og serviceomkostninger på et Airmaster ventilationsanlæg anvender Airmaster som standard filtre med meget stort overfladeareal i forhold til den luftmængde som anlæggene er dimensioneret for.

Sammenligner man med anerkendte fabrikater af centrale ventilationsaggregater, er filteroverfladen i relation til luftmængden i et filter på Airmaster ventilationsanlæg ca. 2,5 gange større.

Udover lang levetid på filteret, medfører det store filterareal lavere energiforbrug, da den energi der skal bruges til at trække luft igennem filteret falder jo mindre modstand der er i filteret.

Et lavere sluttryk medvirker endvidere til et lavere energi- forbrug i hele filtrets levetid.

sammenligning af tryktab central og decentral ventilation

Filterstandard

Airmaster leverer partikelfiltre efter filterstandarden EN ISO 16890. Den nye EN ISO 16890 testmetode tager højde for filtreringsevnen af bestemte partikelstørreler, hvilket den tidligere standard (DS/EN 779:2012) ikke gjorde.  

De nævnte ISO 16890 klassifikationer er vores mest anvendte filterklasser. Andre filterklasser kan leveres på forespørgsel.

Airmaster leverer desuden et bredt udvalg af filtre til tidligere modeller af Airmaster anlæg, således vi altid kan servicere med filtre uanset anlæggets alder og model.

Filtre i Airmaster ventilationsanlæg er placeret i en ramme, som slutter tæt mellem ramme og filter. Ved anvendelse af uoriginale filtre ser vi desværre ofte at filtrene ikke slutter tæt i filterrammer og dermed ikke overholder EN 1886:2007. Derfor kan der ved brug af uoriginale filtre opstå for stor lækage med større tilsmudsning af komponenter og større energiforbrug samt dårligere luftkvalitet til følge.

Airmasters anbefaling er derfor at man altid bruger originale Airmaster filtre.

Ofte stillede spørgsmål

Måske finder du svaret på dit spørgsmål i vores FAQ.
Ellers er du altid velkommen til at kontakte os.

FAQ

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev