Filtre til Airmaster ventilationsanlæg

Filterstandard – EN ISO 16890

 

filterstandarder

Partikelluftfiltre til ventilation skulle fra d. 1. juli 2018 overholde den nye filterstandard EN ISO 16890, som erstattede DS/EN 779:2012.
Alle Airmaster anlæg leveres derfor med filtre efter standarden EN ISO 16890. Filtrene vil være markeret efter de nye betegnelser.
 

Den nye filterstandard er blevet indføret med henblik på, at der fremover eksisterer en global filterstandard som alle skal overholde.  

Den nye EN ISO 16890 testmetode fokuserer på filtreringsevnen af bestemte partikelstørrelser.

Den gamle testmetode bestod udelukkende af filtringsevnen, uden at tage højde for hvilke partikler filtrene kunne filtrere fra. På den måde bliver det mere overskueligt at sammenligne med partikelforurening i andre sammenhænge.

Tabel 1 angiver hvordan de gamle klassifikationer jf. DS/EN 779:2012 ses i forhold til de nye klassifikationer jf. EN ISO 16890. Man kan ikke direkte oversætte til den nye klassifikation, men i tabel 1 er det angivet hvordan Airmaster ser de to klassifikationer i forhold til hinanden. 

EN ISO 16890 anvender nye betegnelser som klassificerer effektiviteten af filtreringen ift. partikelstørrelserne.

PM1, PM2,5, og PM10 angiver partikelstørrelsen i µm, hvor 10 µm er den største partikel og 1 µm er den mindste partikel. Foran PM angives et e (ePM) som angiver effektiviteten af udskillelsesevnen for partikelstørrelsen og som angives i %. F.eks. kan et filter som opfylder kravene til ISO ePM1 (>55%) udskille mere end 55 % af partiklerne af størrelsen 1 µm.

Alt dokumentation vil løbende blive ændret, til at angive filtre efter den nye filterstandard.

partikeldiagram

Figur 1 - Partikelstørrelse af normalt forekommende atmosfæriske luftforureninger.

Kilde: Danvak, Grundbog Varme- og klimateknik, 3. udgave.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev