Airlinq Online – central styring af decentrale ventilationsanlæg

Airmaster decentrale ventilationsanlæg kan styres enkeltvis f.eks. med et Orbit panel i hvert lokale, men det er upraktisk hvis du har mange ventilationsanlæg. Vi tilbyder derfor ”Airlinq Online”, for at kunne styre ventilationsanlæggene centralt, og få et hurtigt overblik over driftstatus m.m.
 
 
Hurtigt overblik

Airlinq Online er en cloudbaseret webportal, hvor der kan gives forskellige brugerrettigheder, alt efter hvilke funktioner du har brug for.

Til daglig overvågning er det ofte nok at kaste et hurtigt blik på driftstatus og CO2-niveau, men der kan gives rettigheder til styring af alle funktionaliteter i ventilationsanlæggene. Du kan således både styre og overvåge kvaliteten af indeklimaet fra en standard webbrowser – med en PC, tablet eller mobil.

 

Silkeborg kommune bruger Airlinq Online

Silkeborg kommune er daglig bruger af Airlinq Online, der bruges til at styre og overvåge alle Airmaster ventilationsanlæg i kommunens regi.

Ingeniør Thomas Kjems Lyngvad fra Energi og Teknik, Silkeborg Kommune, udtaler; ”I den daglige drift har vores tekniske personale mulighed for at se aktuelle værdier for temperatur og CO2. Hvis der er behov for justering, kan de gøre dette uden de skal være til stede i bygningen. Ligeledes kan jeg supportere både brugere og teknisk personale direkte og analysere opsamlede data, hvis indeklimaet ikke er tilfredsstillende”.

> Læs mere om hvordan Silkeborg kommune bruger Airlinq Online

 

Sikkerhed

Selvom vi ønsker åbenhed, så er sikkerhed også i højsædet hos Airmaster. Derfor er al kommunikation forsvarligt krypteret. Det gælder både mellem brugere og servere, og mellem ventilationsanlæg og servere.

 

Prisbevidst investering

Airlinq Online er væsentlig billigere i anskaffelse end traditionelle netværkssystemer og desuden reduceres omkostningerne på opsætningen, da systemet er så enkelt at de fleste selv kan foretage opsætning. Alternativt kan Airmaster være behjælpelig.

 

Komplet overblik på alle brugerniveauer

Airmaster Airlinq® Online er decentral ventilation med central administration

Airlinq Online kan tilgås fra et hvilket som helst sted via en webbrowser. Der er tale om en stærk løsning, som sparer dig for penge, samtidig med at den sikrer maksimal pålidelighed for installationerne. Med få klik får du mulighed for central styring af samtlige ventilationsløsninger.

Når først du har logget på Airlinq Online, har du adgang til ALLE dine decentrale ventilationanlæg - lige meget hvor i verden du befinder dig.

Komplet overblik

Airlinq Online dækker dit behov for central administration, og bevarer samtidig fordelene ved decentral ventilation. Som kommune, boligforening, serviceentreprenør, ejendomsadministrator, pedel og slutbruger får du hurtigt overblik over dine samlede ventilationsløsninger.

Airmaster Airlinq Online, hierarkisk brugerindeling

Administrator

Som administrator hos en kommune eller ejendomsadministration, vil det være muligt for dig at holde øje med driftsstatus på alle ventilationsanlæg. Dette gælder for alle de bygninger som kommunen eller ejendomsadministrationen råder over/ejer. Herved får du et hurtigt og sikkert overblik over anlæggene og deres drift, og kan dermed hele tiden holde øje med at alt kører som det skal, og at der ikke bruges unødig energi og penge på driften.

Driftsleder

Som driftsleder kan du fx. se og ændre driftsstatus, luftmængde, indblæsningstemperatur, alarmer og CO2-niveau, samt hente en datalog.

Pedel

Måske har du en eller flere servicemedarbejdere/pedeller ansat, som også skal have adgang til Airlinq Online, men som ikke har behov for de samme rettigheder som dig. Som driftsleder kan du oprette og tildele rettigheder i det omfang du ønsker, og du kan altid tildele op til samme niveau som dit eget.

Slutbruger

Som slutbruger vil du udelukkende få adgang til det/de ventilationanlæg, som er i det lokale eller den lejlighed du befinder dig i. Du vil have mulighed for at se om anlægget kører og bl.a. kunne justere luftmængden m.m.

 

Altid fuld support

Altid fuld support

Airmaster Airlinq Online - Altid fuld support fra Airmaster

Fuld support fra Airmaster

Uanset hvem du er, og hvilket niveau du har rettigheder til, kan du altid få support hos Airmaster. Når vi fra Airmaster logger på Airlinq Online, kan vi yde fjernsupport på alle dine ventilationsanlæg. Vi har adgang til alle funktioner og driftsovervågninger, og har derfor det fulde overblik til at hjælpe her og nu. Det eneste der er brug for er, at dit/dine ventilationsanlæg
er koblet op på internettet via en kablet eller trådløs forbindelse.

Service-partner

Airmaster og du, som kunde, kan samarbejde med en eller flere serviceentreprenører. Ønsker du ikke selv at stå for brugen af Airlinq Online, kan du vælge at udlicitere denne opgave. Din servicepartner får så, ligesom du selv ville få, en adgang til Airlinq Online.

Overskuelig brugerflade

Overskuelig brugerflade 

Med Airlinq Online kan du overvåge, indstille og planlægge i én og samme handling.

Airmaster Airlinq Online - Overblik i hverdagen

Det er dig, der skal sidde med løsningen foran dig! Derfor har opbygningen og udformningen af brugerfladen også været i fokus. Hvad enten du bruger din pc, tablet eller smartphone - så får du et overskueligt overblik over alle dine anlæg og deres driftsstatus.

Airmaster Airlinq Online - Overskuelig brugerflade på alle enheder

Se hvem der har ændret hvad og hvornår

Kun de parametre, der er behov for til den enkelte bruger, er synlige, hvilket dermed giver et bedre overblik.

Brugerfladen er enkel og overskuelig, og giver et hurtigt overblik og mulighed for overvågning af sensorer, energimåler, ventilationshastigheder, temperaturer m.m.
Fx er det muligt at:
• Starte/stoppe alle anlæg på én gang
• Indstille natkøling på alle anlæg på én gang
• Sætte alle anlæg i "ferie-mode" på én gang

Airmaster Airlinq Online - Brugerflade

Når du logger på Airlinq Online vil du altid starte med at se en administrationsside. Administrationssiden giver dig et komplet overblik over alle dine ventilationsanlæg.

Airmaster Airlinq Online - Administrationsside

Brugerdefineret inddeling

Sammen med os fastlægges hvem der skal have adgang til hvad. Brugerfladen er bygget op på en måde, så adgangen begrænses i en hierarkisk nedadgående retning. Brugere får adgang til en bestemt gruppe og dens undergrupper med en bestemt rettighedsrolle. Man starter altid på det niveau man er logget ind med. For hver undergruppe der vælges, afgrænses listen af anlæg.

Sådan her vil brugerfladen typisk se ud for en slutbruger.

Airmaster Airlinq Online - En typisk brugerflade hos slutbrugeren

 

Reelle besparelser

Tid er penge

Med Airlinq Online kan du proaktivt levere reelle besparelser 

Airmaster Airlinqq Online - Online styring og betjening - Reelle besparelser

Øget effektivitet

Hvad enten du er teknisk ansvarlig, bygningansvarlig eller pedel kan du optimere drift og ydeevne på tværs af mange lokationer. Med Airlinq Online spilder du ikke din tid med at køre ud og kontrollere anlæg, der reelt set ikke fejler noget. Du kan koncentrere dig om de konkrete meldinger, der gives i webportalen. Alt dette sparer tid og unødige rejseomkostninger.

Vedligeholdelsesfordele

Med Airlinq Online kan du, ved hjælp af automatiserede alarmer, se hvor der skal fokuseres. Systemet analyserer dets egne data, og kan varsle om filterskift samt fejlmelde, via mail. Ved online filteralarm er det muligt automatisk at få tilsendt nye filtre, der passer til netop dine ventilationsanlæg.

Grafisk rapportering

Med Airlinq Online kan du selv designe og sammensætte forskellige grafer med driftsdata. Du har mulighed for at kombinere data for flere anlæg i en graf, til sammenligning. Data kan gemmes og trækkes ud i en Excel-fil, så du kan arbejde videre med dem. Derudover kan du også lave en PDF til ekstern brug.

Airmaster Airlinq Online - Grafisk rapportering Eks. CO2 level

Information er også et produkt

Med Airlinq Online har vi sammen så mange muligheder, blandt andet fordi vi kan opsamle så meget data og viden om, hvordan vores ventilationsanlæg drifter. Denne viden tilvejebringer informationsværdi, både for dig og os som producent. Airlinq Online er ikke kun et produkt, men også en løsning, der sikrer det gode indeklima og tryghed i hverdagen.

Standard i alle Airmaster anlæg

Log på - og du er kørende

 

Aktivering af ethernet-modulet

For at få adgang til Airlinq Online skal ethernetmodulet aktiveres. Aktivering kan ske i forbindelse med bestilling af ventilationsanlæg, så løsningen er klar til brug ved leveringen. Aktivering kan også ske efterfølgende. Aktivering af ethernet-modulet sker mod betaling.

Vi hjælper med opstart

Når dine anlæg skal startes op, kan vi gøre det for dig via fjernsupport. Ved opstart af det første ventilationsanlæg får du samtidig en vejledning i brugen af Airlinq Online. Opstart sker mod betaling.

Fjernsupport

Hvis du får brug for fjernsupport, tilbyder vi dette til en fast timepris.

Dataanalyse

Airmaster tilbyder analyse af driftsdata for at tilrette en så energioptimal og effektiv ventilation som muligt. Ønsker du en dybere driftsanalyse kan denne bestilles direkte hos Airmaster, og faktureres efter timeforbrug.

Efter-installering

Alle ventilationsanlæg, som har en Airlinq-styring, kan få efterinstalleret et ethernetmodul. Så hvis du allerede har et ventilationsanlæg, men ønsker at få adgang til Airlinq Online, kan du selvfølgelig også få det. Efterinstallering af ethernet-modul faktureres pr. anlæg.

Airmaster Airlinq Online - Pakkeløsning

Sikker kommunikation

Sikker kommunikation

Ved at overvåge al indgående og udgående data kommunikation, beskytter din firewall både dig og dine data mod angreb udefra.

Kommunikation i udgående retning

Kommunikationen mellem ventilationsanlæggene og Airlinq Online serverne starter altid i udgående retning. De fleste firewall-opsætninger tillader kommunikation med en ekstern enhed, når kommunikationen startes af en enhed (her: ethernet-modul i ventilationsanlæg) på indersiden af netværket / udgående retning.

Hos Airmaster prioriterer vi sikkerhed og et godt serviceniveau. Derfor samarbejder vi med en af branchens bedste udbydere af hosting til Airlinq Online serverne. Vores partner, Microsoft Gold
Hosting Certified Partner, er certificeret medlem af brancheforeningen BFIH.

Sikker adgang / login

Der anvendes kryptering mellem den pc, tablet eller smartphone du anvender og Airlinq Online portalen. Mellem Airlinq Online serverne og de enkelte Airmaster ventilationsanlæg, anvendes der også kryptering.

Opkobling via standard netværkskabel

Opkobling til Airlinq Online med standard netværkskabel (min. Cat 5e) til hvert enkelt Airmaster ventilationsanlæg. Kræver et netværksudtag til alle ventilationsanlæg eller som alternativ kan der anvendes en switch.

Airmaster Airlinq Online - Sikker datakommunikation

1) Ventilationsanlægget (ethernet-modulet) sender med jævne mellemrum en "status-tilstand" gennem firewall, ud på internettet og videre til serverne (gatewayen) - denne udgående kommunikation er samtidig også en forespørgsel til serverne, om der er nye ændringer.

2) Serverne logger denne status, og hvis der skal udføres ændringer i driftsindstillinger, sender serverne et "retur-svar til anlægget (ethernet-modulet).

NYHED Opkobling i kombination med Airlinq® BMS

Opkobling til Airlinq Online med et standard netværkskabel (min. Cat 5e) til ét Airmaster ventilationsanlæg som indgår i et Airlinq BMS system. Via RS485 busforbindelsen der etableres til Airlinq BMS systemet, kan anlæggene kommunikere med Airlinq Online. Denne løsning kræver kun et netværksudtag til ét af ventlationsanlæggene i et Airlinq BMS system. Alternativ løsning er at anvende GSM. Et Airlinq BMS system kan håndtere op til 20 ventilationsanlæg.

Persondata

Er du klar til den nye persondataforordning, som træder i kraft i 2018? Det er Airmaster!
Airlinq Online lever op til de kommende EU-regler, og vi rådgiver gerne omkring, hvordan du sikrer dig at også du overholder reglerne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af vigtige nyheder inden for indeklima, produkter og meget mere fra Airmaster. Tilmeld dig nu!