Airlinq styrebokse

AQC L

Et Airmaster ventilationsanlæg med AQC L styreboks tilbyder nedenstående styringsfunktioner.

 

AQC P

Et Airmaster ventilationsanlæg med AQC P styreboks tilbyder nedenstående styringsfunktioner.

Datalogning
 • Kontinuerlig datalog af alle væsentlige driftsdata.
 • Datalog kan omstilles til en tidsbegrænset log.
 • Logfrekvens og driftsdata kan tilpasses.
 • Som standard er styringen indstillet til at datalogge hvert 8. minut. Hukommelsen er stor nok til at opsamle driftsdata for 1 år.
  Når hukommelsen er fuld, overskrives de ældste data og så ny data altid er tilgængelig. Fordelene:
  - Mulighed for udlæsning af meget nøjagtige driftsdata, som fx kan bruges ved sporing af driftsfejl.
  - Mulighed for at generere driftsrapporter for hvert enkelte anlæg.
  - Dokumentation af luftkvaliteten ved tilsluttet CO2 sensor.
  Datalogning
 • Kontinuerlig datalog af alle væsentlige driftsdata.
 • Datalog kan omstilles til en tidsbegrænset log.
 • Logfrekvens og driftsdata kan tilpasses.
 • Som standard er styringen indstillet til at datalogge hvert 8. minut. Hukommelsen er stor nok til at opsamle driftsdata for 1 år. Når hukommelsen er fuld, overskrives de ældste data, så ny data altid er tilgængelig. Fordelene:
  - Mulighed for udlæsning af meget nøjagtige driftsdata, som fx kan bruges ved sporing af driftsfejl.
  - Mulighed for at generere driftsrapporter for hvert enkelte anlæg.
  - Dokumentation af luftkvaliteten ved tilsluttet CO2 sensor.
Styreboks
 • Netværkstilslutning vha. et tillægsprint KNX®, LON®, MODBUS®, BACnetTM MS/TP, BACnetTM/IP er muligt.
 • Al styringsintelligens ligger i styreboksen. Herved kan et ventilationsanlæg også køre uden betjeningspanel.
 • Betjeningspanelet tilsluttes et separat stik.
 • Integreret kølemodulstyring.
   Styreboks
 • Netværkstilslutning vha. et tillægsprint KNX®, LON®, MODBUS®, BACnetTM MS/TP, BACnetTM/IP er muligt.
 • Al styringsintelligens ligger i styreboksen. Herved kan et ventilationsanlæg også køre uden betjeningspanel.
 • Betjeningspanelet tilsluttes et separat stik.
 • Integreret kølemodulstyring.
Overvågning
 • Kondensovervågning vha. en svømmerkontakt.
 • Elektronisk overvågning af sensorer og ventilatorer.
 • Avanceret advarsels- og alarmsystem. Eventuelle  driftsforstyrrelser opdages hurtigt og ventilationen bliver mere driftssikker.
 • Filterovervågning vha. driftstimetæller. Tidsinterval kan tilpasses
   Overvågning
 • Kondensovervågning vha. en svømmerkontakt.
 • Elektronisk overvågning af sensorer og ventilatorer.
 • Avanceret advarsels- og alarmsystem. Eventuelle driftsforstyrrelser opdages hurtigt og ventilationen bliver mere driftssikker.
 • Styringen overvåger konstant luftmængden og sikrer, at anlægget, uanset modtryk, altid ventilerer balanceret.
 • Filterovervågning vha. driftstimetæller og elektronisk flow overvågning. Tidsintervaller kan tilpasses.
 • Alarmudgang til fjernovervågning af ventilationsanlægget.
Tidsstyring
 • Tidsstyret ventilation vha. 7 tidsprogrammer og et indbygget ur. Hvert tidsprogram kan programmeres individuelt med luftmængde, indblæsningstemperatur, dage og tider.
 • Flere programmer kan være aktive på samme tid.
 • Tidsprogrammer kan overstyre hinanden.
  Tidsstyring
 • Tidstyret ventilation vha. 7 tidsprogrammer og et indbygget ur. Hvert tidsprogram kan programmeres individuelt med luftmængde, indblæsningstemperatur, dage og tider.
 • Flere programmer kan være aktive på samme tid.
 • Tidsprogrammer kan overstyre hinanden.
Natkøling
 • Automatisk uafhængig aktivering af funktionen.
 • Udnyttelse af kold natteluft til at køle et rum.
 • Automatisk aktivering af kølemodulet, hvis nødvendig.
 • Programmet kan tilpasses efter behov.
  Natkøling
 • Automatisk uafhængig aktivering af funktionen.
 • Udnyttelse af kold natteluft til at køle et rum.
 • Automatisk aktivering af kølemodulet, hvis nødvendig.
 • Programmet kan tilpasses efter behov 

Fuldautomatisk spjæld

 • Styring af motoriserede lukkespjæld så træk og kuldegener forhindres.
 • Styring af indblæsningstemperatur via et bypassspjæld.
  Fuldautomatisk spjæld
 • Styring af motoriserede lukkespjæld så træk og kuldegener forhindres.
 • Styring af indblæsningstemperatur via at bypassspjæld. 
Varmeflader
 • Frostbeskyttelse med forvarmeflade og funktionen "Forvarme".
 • Frostbeskyttelse med varmeflade og funktionen "Virtuel forvarme".
 • Automatisk styring af to varmeflader.
  Varmeflader
 • Frostbeskyttelse med forvarmeflade og funktionen "Forvarme".
 • Frostbeskyttelse med varmeflade og funktionen "Virtuel forvarme".
 • Automatisk styring af to varmeflader. 

Analogt CTS

 • Styring af driftstider, samt luftmængde eller indblæsningstemperatur.

 

Analogt CTS

 • Styring af driftstider, luftmængde og indblæsningstemperatur.
 • Alarmudgang ved fejl.
Energimåler
 • Overvågning og aflæsning af energiforbruget for hvert enkelte anlæg vha. en indbygget energimåler med display.
 • Udlæsning af energiforbruget vha. Airlinq Service Tool for hvert anlæg.
  Energimåler
 • Overvågning og aflæsning af energiforbruget for hvert enkelte anlæg vha. en indbygget energimåler med display.
 • Udlæsing af energiforbruget i ”Airlinq Servcie Tool” for hvert anlæg.
Sensorer
 • Behovsstyret luftmængde vha. en CO2 sensor.
 • Integreret 13,5 volt strømforsyning til sensorer.
 • 3 analog-indgange til eksterne styringssignaler:
  - Indgangene kan også benyttes som digitale indgange.
  - Indgangene kan programmeres efter behov.
   
  Sensorer
 • Behovsstyret luftmængde vha. en CO2 sensor.
 • Integreret 12 Volt strømforsyning til flere sensorer.
 • Integreret 24 volt strømforsyning til en sensor.
 • 3 analoge og 3 digitale indgange til sensorer.
  - Analoge indgange kan også benyttes som digitale indgange.
  - Indgange kan programmeres efter behov.
External Emergency Stop
 • Funktionen afbryder anlæggets drift vha. et eksternt signal uafhængigt af anlæggets driftstilstand og andre startsignaler fx i en nødsituation.
 • Anlægget stopper ventilatorerne med det samme og lukker til- og fraluftsspjældene.
  External Emergency Stop
 • Funktionen afbryder anlæggets drift vha. et eksternt signal uafhængigt af anlæggets driftstilstand og andre startsignaler fx i en nødsituation.
 • Anlægget stopper ventilatorerne med det samme og lukker til- og fraluftsspjældene.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af vigtige nyheder inden for indeklima, produkter og meget mere fra Airmaster. Tilmeld dig nu!