Case stories og eksempler på anvendelse af Airmaster ventilation

Indeklima og ventilation på skoler og institutioner

Indeklima og ventilation på kontorer

Bedre indeklima - bedre træning

Idrætsfaciliteter byder på specielle udfordringer med hensyn til at opnå en konstant god luftkvalitet. Spinninglokaler, yogalokaler, omklædningsrum eller cafeteria – de har hver sin belastning, og dermed også individuelle behov for udskiftning af luft.

De meget individuelle behov for luftskifte og eventuelt også køling, kan Airmaster hjælpe med – oveni købet på særdeles energieffektiv vis. Airmasters serie af decentrale ventilationsanlæg er designet til forskellige rumstørrelser og -udnyttelse.

Et Airmaster ventilationsanlæg kan bevare en god luft, også i rum med høj luftfugtighed, som omklædningsrum. Styringsmæssigt kan anlægget sættes til at starte og stoppe på bestemte tidspunkter, eller f.eks. kombineres med en Hygrostat, der registrerer luftens relative fugtighed. Hygrostater benyttes ofte til at ændre anlæggets drift fra grundventilation til fuld drift, når den ønskede relative luftfugtighed overstiges.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev