Decentral ventilation med høj varmegenvinding

6 Fordele du bør vide om Airmaster decentral ventilation

Decentral ventilation fra Airmaster er stand-alone ventilationsanlæg, hvor alt er samlet i én unit. Typisk vil det decentrale ventilationsanlæg være monteret ved en ydervæg, så der kun er ganske korte kanaler ud gennem ydermuren for frisk luft og fraluft. Dog kan der være bygningsmæssige hensyn, der gør at det er nødvendigt at placere anlæggene længere inde i bygningen. Flere af vores decentrale anlæg kan også installeres med kanaler, så denne type installation kan tilgodeses.

Styringsmæssigt behøver man dog ikke gå rundt til paneler ved hvert anlæg – der er forskellige måder at samle styringen på. Det kan være via vores cloudløsning, ”Airlinq Online”, eller det kan integreres med et allerede eksisterende BMS system.

Lavt energiforbrug, differentierede driftstider, enkel tilpasning til individuelle behov og mulighed for etapevis installation er nogle af grundene til at vælge decentral ventilation frem for central. Og så behøver man ikke gå på kompromis med styringen – den kan foregå centralt.

Installationsmæssigt er der også en palette af muligheder med decentral ventilation. Anlægget har mulighed for at være synligt installeret, eller integreret i loftet.

Pladsmæssigt skal der ikke sættes areal af til teknikrum eller gøres plads til kanaler. Ombygning kan ske i mindre etaper f.eks. med en etage eller blot nogle få rum ad gangen. Man kan således slippe for at skulle rømme hele bygningen under et byggeprojekt. 

Decentral ventilation monteres i de lokaler, som skal ventileres, og derved betjener anlæggene kun den brandmæssige enhed i bygningen, som de er monteret i. Almindeligvis kan de decentrale ventilationsanlæg installeres således at der ikke er nogle gennembrydninger af brandmæssige adskillelser i bygningen, hvormed der ikke er krav om yderligere tiltag i forhold til sikring mod brand- og røgspredning. Det betyder ingen ekstraomkostninger til installation, drift og servicering af brandsikringsautomatik, eller til rengøring af kanaler for den sags skyld.

1. Behovsstyret decentral ventilation - rum for rum

Decentral ventilation tilgodeser individuelle behov, og gør det muligt at tilpasse indeklimaet efter egne ønsker. Der er mulighed for behovsstyring rum for rum. Er der f.eks. ét lokale i brug sidst på eftermiddagen, så kan alle andre lokaler jo godt lukke ned, når de ikke er i brug. Anlæggene kan styres på forskellige måder f.eks. med ugeskemaer, CO2-sensorer eller bevægelsessensor.

Læs mere om behovsstyring med sensorer

behovsstyring af ventilation
behovsstyret ventilation
ventilation med høj varmegenvinding

2. Energieffektiv ventilation med høj varmegenvinding

Et decentralt ventilationsanlæg fra Airmaster placeres tæt på en ydervæg. Herved undgås energitab fra transport af udeluften. Airmasters højeffektive modstrømsvarmeveksler præsterer op til 85% målt som tør virkningsgrad i henhold til EN308, og op til 95% hvis kondensering medregnes, hvilket bidrager til en høj varmegenvinding og en yderst energieffektiv ventilation. Der er ikke behov for lange ventila­tionskanaler og dermed opnås et minimalt varmetab (transmissionstab). 

3. Ved decentral ventilation undgås støjgener

Lyd er en vigtig del af komfortventilation, og det er en udfordring Airmaster har løst.

Airmaster anvender energieffektive EC-motorer, som giver lavt energiforbrug, gode reguleringsegenskaber og en støjsvag drift. Flere udviklingstiltag har gjort Airmaster til en næsten lydløs oplevelse.

Airmasters decentrale ventilationsanlæg har ingen lange kanaltilslutninger. Dette betyder, at der undgås et højt lufttryk, som normalt er skyld i støjgener og et forhøjet energiforbrug.

Ved decentral ventilation undgås støjgener
Komfortkøl sikrer en behagelig rumtemperatur

4. Komfortkøl sikrer en behagelig rumtemperatur

Uden at være et varme- eller airconditionanlæg, så kan Airmaster ventilationsanlæg alligevel bidrage med regulering af rumtemperaturen til et vist niveau. Den fuldautomatiske styring vil udnytte udetemperaturen til køling, når denne er lavere end rumtemperaturen, dels ved bypass af varmeveksleren og dels gennem natkøling. Er der brug for yderligere køling kan de fleste af Airmasters ventilationsanlæg få tilføjet et kølemodul, der således kan sænke indblæsningstemperaturen yderligere. De specialudviklede kølemoduler er designet til at sænket temperaturen på den udefrakommende luft med op til 15°C, og sikre den mest komfortable indblæsningstemperatur. Kølemodulerne er behovsstyrede, og køler kun luften i det omfang som er nødvendigt, og når der er behov for det.

5. Markedets hurtigste og mest fleksible installation

Det decentrale anlæg er nemt og hurtigt at installere. Få timers adgang til rummet er tilstrækkeligt til at installere anlægget, som er driftsklar direkte efter montering. Den simple montering giver stor fleksibel frihed, da den daglige anvendelse af et rum ikke skal afbrydes eller forstyrres over længere tid. Monteringsomkostningerne kan hermed holdes lave.

filterskift

6. Airmaster har gjort det enkelt at vedligeholde decentral ventilation

Vedligehold af anlægget er minimal. Alle anlæggets komponenter er af højeste kvalitet, og det almene vedligehold vil som udgangspunkt kun bestå af filterskift 1-2 gange årligt.

Et Airmaster ventilationsanlæg er bygget til at have en lang driftstid, og er tillige et system, der kun kræver minimalt vedligehold, for at opnå denne lange levetid. Som alt andet mekanisk, er der dog noget vedligehold, vi anbefaler. Dels for at forlænge levetiden på anlægget, dels for at bibeholde optimalt indeklima og minimalt energiforbrug gennem hele levetiden.

For at sikre vore kunder en god oplevelse med ventilationsanlæggene, herunder lave driftsomkostninger og optimalt indeklima tilbyder vi en række services, både onsite og online.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev