Komfortventilation - Indblæsningsprincipper

Komfortventilation - ventilation til arbejds- og opholdszoner.

Komfortventilation forbedrer det termiske- og atmosfæriske indeklima med hensyn til luftens temperatur, fugtighed og indhold af fremmede/skadelige stoffer og partikler. Komfortventilation fra Airmaster er behovsstyret (DCV – Demand Controlled Ventilation), og med ventilationsanlæg udviklet efter de to forskellige indblæsningsprincipper, der hører til kategorien komfortventilation; opblandingsprincippet og fortrængningsprincippet. 

Opblandingsprincippet

Opblandingsprincippet tilstræber en effektiv opblanding af den friske luft og rumluften. Fortyndingsventilation bliver princippet også af og til kaldt, da det ”fortynder” rumluften med frisk udeluft. Opblandingsprincippets effektivitet sikres ved hjælp af Coanda-effekten.

Coanda-effekten

Den friske luft blæses ind med en relativ høj hastighed og "klæber" sig til loftet, inden den langsomt falder ned - hvilket er kendt som Coanda-effekten.

Coanda-effekten gør at rumluften ”medrives”, og der sikres en effektiv opblanding af den friske luft og rumluften. Medrivning af rumluften sikrer en ensartet luftkvalitet i lokalet, samtidig med at lufthastigheden på indblæsningsstrålen reduceres. På denne måde undgås træk i opholdszonen.

Korrekt installation og indregulering har dog stor betydning for at undgå trækgener

Demo, Coanda-effekten

Indblæsningsstrålen for væghængte ventilationsanlæg

Væghængt Airmaster

Væghængt ventilationsanlæg

De væghængte ventilationsanlæg ventilerer alle efter opblandingsprincippet, hvor den friske luft tilføres rummet oppe under loftet og coanda-effekten udnyttes.

AM 1000 fås endvidere med adaptiv indblæsning, som automatisk justerer kastelængden i forhold til luftmængden relativ til rummets længde.

Ventilation indblæsning

Væghængt ventilationsanlæg - indblæsningsstråle set fra siden

Indblæsningsstrålen for gulvstående anlæg

De gulvstående modeller ventilerer enten efter opblandingsprincippet ligesom de væghængte modeller, hvor den friske luft tilføres i opadgående retning, og coanda-effekten udnyttes, eller efter fortrængningsprincippet.

Justerbar indblæsningsåbning

De gulvstående modeller AM 900 og AM 1200 er udstyret med en justerbar indblæsningsåbning. Man kan således indstille spalteåbningsgraden efter behov og dermed sikre den rette kastelængde, alt efter hvor stort lokalet er.

Man kan nemt variere kastelængden ved at ændre på indblæsningsåbningen/spalteåbnings-graden.

ventilation gulvmodel

Airmaster AM 1200

AM 900

Airmaster AM 900, opblandingsprincip

AM 1200

Airmaster AM 1200

Fortrængningsprincippet

fortrængninsprincip

Gulvstående AM 900 - fortrængningsventilation med indblæsningsstråle set fra siden.

Airmasters gulvstående model AM 900 kan også leveres som en fortrængningsmodel. Ved fortrængningsprincippet tilføres lokalet den friske luft ved en lav hastighed nede ved gulvet.
Den friske luft indblæses med en temperatur, der er et par grader lavere end rumtemperaturen.

Luften fordeles over hele gulvet på grund af densitetsforskellen mellem den kølige og den varme luft. Den lave indblæsningshastighed sikrer trækfrie forhold i lokalet.

AM 900 fortrængning

Gulvstående AM 900, fortrængningsventilation.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev