Hvorfor ventilation er vigtigt for både bygning og indeklima

1. Bygningen skal kunne ånde

Skærpede bygningsreglementer medfører, at renoveringsprojekter og nybyggerier i dag bliver meget lufttætte - så lufttætte, at det nærmest føles, som at være i en pose. Bygninger skal være tætte - og alligevel skal de kunne ånde. Det lyder modstridende, men det der menes er, at bygninger skal være tætte, så vi ikke bruger for meget energi til opvarmning. De skal kunne ånde, så fugtig og "forbrugt” luft kan slippe ud. Bygninger skal ikke ånde via tilfældige utætheder, men derimod ved kontrolleret og behovsstyret ventilation.

 

moderne byggeri er meget lufttæt
skimmelsvamp i bygninger

Fugt og skimmelsvamp

Fugt og skimmelsvamp

En typisk følge af mangelfuld udluftning er at den relative luftfugtighed øges, og som følge heraf kan der opstå skimmelsvamp i bygningen. I skimmelsvampenes spor findes stoffer, der er direkte skadelige for mennesker og dyr.

Hvad skal du gøre?

Du skal lufte ud - men på den rigtige måde. Decentral ventilation med varmegenvinding sikrer at intet overlades til tilfældighederne. Med et decentralt ventilationsanlæg, der automatisk tilpasser tilførsel af frisk luft til hvert enkelt rum, opnås et indeklima der er sundt på en økonomisk måde.

2. Sundt indeklima

Vores sundhed er på spil

Ikke alle bygninger har et godt indeklima, og det skyldes ofte, at der er for meget fugt i bygningen samtidig med stor afgasning og dårlig eller ingen ventilation. Det kan forårsage både helbredsmæssige og økonomiske problemer.

For bygningen kan det betyde råd og svamp i konstruktionerne, hvilket på sigt kan ødelægge bygningen - og følgevirkningerne for brugerne kan være astma og allergi, hvis det får lov at udvikle sig.

Flere og flere får konstateret astma og allergi, og en del af forklaringen er dårligt indeklima.

Vidste du at...

  • for højt CO2-niveau, en høj rumtemperatur og en høj luftfugtighed = et dårligt indeklima.

 

  • luften indenfor er fyldt med kemikalier og partikler fra fx. møbler, gulvbelægning, elektronik og malede overflader. Kemikalier og partikler som flyver rundt i luften og binder sig til støvet.

 

  • De typiske tegn på for høj luftfugtighed er store rammer af dug på indersiden af ruder, fugtskjolder på lofter og/eller vægge, tapet, der bulner og løsner sig fra væggen, skuffer og døre der binder, og sidst men ikke mindst - skimmelsvamp.

Et eksempel fra dagligdagen

CO2-målinger foretaget i et traditionelt undervisningslokale på Gl. Hasseris Skole viser tydeligt hvor afgørende en god ventilation er for luftkvaliteten. Den blå linje viser CO2-niveauet med et Airmaster anlæg i drift. Den røde linje viser målinger foretaget i samme lokale uden ventilation.

Resultatet er tydeligt. Uden ventilation ryger CO2-niveauet, på bare en enkelt undervisningstime, op på 2000 ppm.

Set i betragtning af hvor mange timer vi tilbringer i daginstitutionen, uddannelsesinstitutioner og på arbejdet - er dette resultat både tankevækkende og foruroligende.

CO2 skole

Målinger foretaget over en hel undervisningsuge.

CO2-niveauer og deres betydning

 

400 - 1000 ppm

Ved 400-1000 ppm er der tale om et normalt CO2-niveau i rum med god tilførsel af frisk luft.

1000 - 2000 ppm

Ved 1000-2000 ppm vil du typisk føle træthed og koncentrationsbesvær.

2000 - 5000 ppm

Ved 2000-5000 ppm vil du typisk have hovedpine, være søvnig og generelt føle dig utilpas.

5000- ppm

Ved 5000 ppm eller derover er der risiko for at besvime på grund af CO2-forgiftning.

Kender du dit CO2-niveau?

3. Vi skal spare på energien

Samtidig med at vi skal skabe et godt indeklima for os selv og for bygningen, skal vi også spare på energien. Energibesparelser er som regel en del af især renoveringsprojekter, hvor ældre bygningsmasser skal fornyes og moderniseres. Her kan Airmaster decentral ventilation i høj grad være med - driftsomkostninger til strøm er ekstremt lave og herudover vil behovsstyringen sørge for at der kun ventileres i de rum, der har behov for det. 

beregn ventilationsbehov

Energiberegner

Ved hjælp af "energiberegneren" kan du beregne det årlige energiforbrug for Airmaster ventilationsanlæg

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev