Anbefalinger fra REHVA omkring forholdsregler for ventilationsanlæg

mere luft til lokalerne

Vi vil med nedenstående information gerne videreformidle nogle råd og anbefalinger, der er kommet fra REHVA i april 2020 (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations). Der er desuden et link til et dokument fra REHVA, som opdateres løbende på deres website.

Med Airmaster ventilationsanlæg, kan du bedst muligt følge REHVAs råd og vejledning ved at:

1. Øge ventilationen, så den kører flere timer end normalt og gerne med højere luftmængde

Dine Airmaster anlæg kan indstilles til start og stop efter tidsskema, og luftmængden kan øges. Lad ventilationsanlæggene starte og stoppe nogle timer før og efter lokalet benyttes, eller overvej midlertidig døgndrift. Med Airmaster Airlinq® Online kan dette nemt indstilles via Airmasters egen online webportal.

2. Sikker brug af varmegenvindingsenheder

Airmaster anlæg benytter modstrømsvarmevekslere af høj kvalitet, hvor tilluft og fraluft er helt adskilte, og anlæggene har endvidere en høj tæthedsklasse i forhold til intern lækage. 

3. Herudover kan du overveje filterskifte, hvis det er længe siden ventilationsanlægget er blevet serviceret

Hvis det er længe siden dit ventilationsanlæg er blevet serviceret, og har fået skiftet filtre, bør du overveje at få dette gjort. Der er ikke behov for at foretage service udover normale anbefalinger, men tilstoppede filtre kan begrænse anlæggets kapacitet og derved reducere mængden af frisk luft.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev