Spring til hovedindhold

FAQ

I nedenstående FAQ har vi forsøgt at samle svar på nogle af de spørgsmål vi ved, der kan drille. Finder du ikke svaret på dit spørgsmål her, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.
Kontakt Airmaster

Nulstilling af timer efter service

Efter udførelse af almindelig service med filterskift skal timeren for filterskift nulstilles.

Det gøres på lidt forskellige måder, alt efter hvilket værktøj du bruger til betjening.

Viva panel: Nulstilling efter filterservice

Sådan nulstilles efter filterservice:

   1. hold ”ferie-mode knappen” og ” funktionsknappen” inde samtidigt i 10 sekunder.

   2. en gul advarselstrekant fulgt af en rød alarm trekant blinker kortvarigt

   3. herefter starter anlægget i automatisk drift.

   4. Filterskift timer/advarsel/alarm er nu nulstillet.


Det er samme fremgangsmåde uanset om anlægget kørte ved filterskift, eller om det var stoppet pga. en alarm.

Guide til at finde placering af serienummer 

Ved kontakt til Teknisk Support bedes du oplyse dit serienummer. 
Se guide.

Orbit panel: Nulstilling efter filterservice

Sådan nulstilles efter filterservice:

  1. Tryk på “funktionsknappen”
  2. Scroll ned til ”Indstillinger” og tryk på denne
  3. Scroll ned til ”Nulstil service” og tryk på denne
  4. Indtast kode med pil op/ned (standard kode er 9732)
  5. klik på fluebenet
  6. Filterskift/advarsel/alarm er nulstillet når teksten ”Nulstilling succes” kommer frem

Nulstilling af filterservice på anlæg uden betjeningspanel

Ventilationsanlæg uden betjeningspanel kan nulstilles efter filterservice fra et af disse programmer:

 • Airlinq Online
 • Airlinq User Tool
 • Airlinq Service Tool

Airlinq

Sådan låses piletastaturet op i Software version 4.0 - 4.6 

Sådan låses piletastaturet op i Software version 1.0 - 3.1