KLIMAET FORETRÆKKER DECENTRALISERING

Også det udendørs klima får det bedre, når man vælger en decentral ventilationsløsning.

 

Caseanalyse af CO2-belastning - LCA rapport

Byggeribranchen står for en væsentlig andel af verdens samlede klimapåvirkninger, hvorfor der de seneste år har været et skærpet fokus på at nedbringe især CO2-udledningen fra byggematerialer og bygningers driftsenergi.

For at bidrage til dette har Airmaster fået udarbejdet en LCA analyse på hhv. en decentral ventilationsløsning og en central ventilationsløsning i en konkret renoveringscase af en skole. LCA analysen er gennemført af Rådgivende Ingeniørfirma MOE på vegne af Airmaster.

Få LCA rapporten gennemgået

Vi stiller gerne den fulde rapport til rådighed, så du kan se hvordan beregningerne er lavet. Udfyld blot nedenstående formular, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Building Green - Learning Sessions

Du har også muligheden for at se rapporten blive gennemgået af MOE og Airmaster på Building Green, Learning Sessions.

Det sker den 28. oktober kl. 12.10, hvor præsentationen streames live.

En chatfunktion gør det muligt at stille spørgsmål under præsentationen.