Spring til hovedindhold
Dårligt indeklima

Dårligt indeklima har store konsekvenser for vores børn

Lasse Mikkelsen, Airmaster
Et sundt indeklima er afgørende for læringsudbyttet i klasselokalet, men selvom vi kender konsekvenserne for et dårligt indeklima, udebliver handlingen for at optimere. Det viser det nyligt offentliggjorte Masseeksperimentet 2021. Og prisen - den betaler børnene.


3. Februar 2023

Indeklimaet i de danske skoler er ikke blevet bedre siden det første Masseeksperiment. Det fandt sted for 13 år siden i 2009.

Masseeksperimentet er arrangeret af det nationale naturfagscenter Astra, udviklet i samarbejde med DTU og finansieret af den filantropiske forening Realdania. I alt deltog 709 klasser, fordelt på 234 grundskoler og ungdomsuddannelser i hele Danmark. Eksperimentet har til formål at belyse sammenhængen mellem indeklimaet og børn og unges trivsel og koncentrationsevne.

Masseeksperimentet 2021 er for nyligt offentliggjort, og resultaterne er til at miste pusten over. Udviklingen de seneste 13 år er svær til at få øje på; der er nemlig ingen. Og det er kritisk. Vi har længe vidst, at et dårligt indeklima kan give koncentrationsbesvær, utilpashed, hovedpine mv., men at det også kan give en faglig forskel på op til et år – over et helt skoleliv – vækker opsigt:  


”Børn og unges præstationsevner påvirkes negativt af et dårligt indeklima. Vi ved godt, at det ikke nødvendigvis er super-spændende at tale om ventilationsanlæg, CO2-niveauer og rumtemperaturer, men der er behov for, at vi får sat det på dagsordenen. Problemet er langt større end, hvad vi reelt tror, og det går ud over vores børns trivsel. Det skal vi handle på! Vi bliver nødt til at råbe politikere, kommuner og forvaltninger op. Og vi er allerede sent ude,”
 siger Lasse Mikkelsen, CCO hos Airmaster.

”Med Masseeksperimentet er det nu dokumenteret, at der er store gevinster at hente ved bl.a. at forbedre luftkvaliteten i de rum, som børnene befinder sig i. Koncentrationsevnen bliver bedre og de bliver mere fysisk veltilpasse. Det er altid vigtigt at huske at lufte ud, men mekanisk ventilation kan være afgørende for et vedvarende sundt indeklima. Derfor er det helt naturligt for Airmaster at deltage i debatten nu. Både fordi vi er eksperter indenfor skoleventilation og indeklima – men også fordi vi ikke kan være andet bekendt. 53% af de deltagende klasser i Masseeksperimentet ligger over den anbefalede øvre grænse for CO2-koncentration. Det kan vi ikke byde vores børn og unge,” siger han.

Det kræver politisk opmærksomhed

Besøg af Søren Pape Poulsen hos Airmaster i Aars.

Problematikken omkring indeklimaet på de danske skoler og institutioner har før været i fokus, og denne gang bliver der også skabt røre i vandet over resultaterne. En debat Airmaster gerne deltager i for endnu engang at få skabt øget fokus:

”Vi kan råbe nok så meget vagt i gevær, men det kræver, at vores politikere lytter – og efterfølgende handler. Den proces vil vi gerne være med til at skubbe til, og derfor er vi heller ikke blege for at tage den politiske dialog. Blandt andet derfor inviterede vi Søren Pape Poulsen på besøg hos Airmaster.”

Politikeren tilbragte et par timer i Aars, hvor han bl.a. besøgte Airmasters produktion og udviklingsafdeling. Og Søren Pape Poulsen var da heller ikke i tvivl om, at fokusset er med rette.  

”Det handler om børns og unges trivsel; de skal have de bedste betingelser for læring og skal kunne sidde i et klasseværelse uden at få ondt i hovedet. Jeg håber, at vi kan råbe byrådsmedlemmer, forvaltningerne og skolebestyrelserne op – de skal være med til at rejse debatten. Kommunerne skal kigge i deres anlægsbudgetter og lave langsigtede planer, så der kan etableres et sundt indeklima på skoler og i institutioner,” siger Søren Pape Poulsen.

Han håber, at der bliver rejst et naturligt fokus, og at det ikke bliver nødvendigt med et landspolitisk tiltag, der skal sætte standarder for, hvad skolerne skal leve op til. Og det er Lasse Mikkelsen enig i: 

”Jeg håber og tror på, at der kan handles på problemet uden, at vi skal have politiske krav, love og regler. Det er sund fornuft, at vi skal have et sundt indeklima for vores børn og unge, og det er dét, der skal drive handlingen fremover.” siger han.

Besøg af Søren Pape Poulsen hos Airmaster i Aars.

FAKTA:

Decentrale ventilationsanlæg skræddersyet til skoler og institutioner

I mere end 30 år har Airmaster A/S udviklet og produceret decentrale ventilationsanlægskræddersyet til skoler og institutioner i Danmark, Skandinavien og Europa.

”En stor del af vores kundesegment er skoler og institutioner, og derfor mener vi naturligvis også, at vi er en helt reel medspiller i denne debat. Vores viden og fokus er især rettet mod det segment,”
 siger Lasse Mikkelsen.

Anlæggene er stand-alone-enheder, der kan fås som væghægte eller gulvstående og placeres oftest tæt på en ydervæg. Det betyder, at de tilfører frisk udeluft direkte i fx klasselokaler - og modsat eksporterer den brugte rumluft ud i det fri. Derved recirkuleres luften ikke, og man undgår energitab fra transporten af udeluften gennem lange kanaler.

Anlæggene er behovsstyret, hvilket betyder, at man i hvert eneste rum kan indstille indeklimaet efter de behov, der er i de enkelte lokaler. De kan styres på forskellige måde – fx ved hjælp af et tidsskema, CO2-sensor, TVOC-sensor, bevægelsessensor eller en fugtsensor.

”Man kan tage ét rum ad gangen, når man installerer et decentralt anlæg. Der er altså ikke behov for fx genhusning af elever imens renoveringsarbejdet står på. Det er en stor fordel for fx skoler. Derudover har det er selvfølgelig også en økonomisk gevinst, at man kan tage renoveringen i etaper og dermed begynde i de rum, der har størst behov,” siger Lasse Mikkelsen.   

Med resultaterne fra Masseeksperimentet 2021 er det Airmasters forhåbning, at flere skoler får mulighed for at optimere deres indeklima: 

”Jeg håber, at indeklimaet for alvor får den fortjente opmærksomhed, og at vi får forældre, skolebestyrelser, forvaltninger og kommuner op ad stolen.  Pilen peger i den grad på handling. Og hos Airmaster er vi klar til at være med til at løfte opgaven.” afslutter han.