Spring til hovedindhold
ventilation

Decentral ventilation: støtter cirkulært byggeri

Godt indeklima på skolen med ventilation
Miljøet oplever hastige forandringer til det værre, og selvom der er mange faktorer, der er involveret i den udvikling, er byggebranchen ikke uden skyld.

I dag er byggebranchen ansvarlig for omkring 40 % af den globale CO2-udledning. Det kommer måske ikke som en stor overraskelse, da ressourcer indtil nu er blevet anvendt og derefter smidt ud i et uholdbart tempo. Af samme årsag er der brug for drastiske ændringer, hvis vi skal opfylde 2030-klimamålene og stræbe efter en sundere planet. Det betyder, at der i byggebranchen er et presserende behov for at tænke både produktion og byggeri på nye, bæredygtige måder. Udfordringen bliver, at vi skal begynde at producere, renovere og bygge ved brug af eksisterende materialer. Samtidig med det skal energieffektivitet og recirkulering integreres i alle faser af en bygnings livscyklus. Endelig skal et effektivt og sundt indeklima opretholdes.

For at reducere mængden af globalt affald, som kommer fra byggebranchen, kan inkorporering af cirkulært byggeri og økonomi, bliver afgørende for at reducerer CO2-udledning, driftsøkonomi, nødvendige materialer og mængden af affald, der genereres.

Cirkulær økonomi fokuserer på at holde ressourcer i brug så længe som muligt, at få det maksimale ud af dem, imens de er i brug og at regenerere ressourcerne gennem recirkulering. Vi skal således tænke langsigtet i de investeringer, vi gør.

Fokus på indeklima

Fokus på indeklima

Udover at konstruere bygninger, der bevarer og støtter vores planet, bliver et sundt indeklima også en vigtig faktor for bygningens langsigtede sundhed. Men et godt indeklima er naturligvis også vigtig for andet end bygningen – nemlig for de mennesker, som bruger dem.

Hos Airmaster har vi over 30 års erfaring med at levere indeklima i højkvalitet igennem decentral ventilation. Decentral ventilation adskiller sig fra central ventilation ved, at anlæggene installeres direkte i det eller de rum, som har behov for ventilation. Her har du mulighed for at behovsstyre ventilationen rum for rum – fx ved brug af sensorer eller ved tidsstyring. 

Dette resulterer i mindre kanalføring og forhindrer dermed energitab under transport af luft - og det medfører mindre energiforbrug generelt. Airmasters enheder har faktisk en varmegenvinding på mere end 80%, og det er en af ​​grundene til, at CO2-udledningen reduceres med 52% med en decentral løsning, sammenlignet med en central løsning!

Et vigtigt aspekt

Godt indeklima på skolen med ventilation

En decentral løsning, kan integreres i allerede eksisterende bygninger - noget som er helt afgørende for cirkulært byggeri. Det gør dem også ideelle at bruge i forbindelse med renovering, til supplerende ventilation og i modulbyggeri. Hvis den bygning eller det lokale, som et Airmaster anlæg er integreret i, skal bruges til fx et andet formål, kan Airmaster-enheden nemt tages ud eller flyttes. I så fald kan anlægget monteres i et andet lokale eller en anden bygning – alternativt kan de demonteres, hvor mange af komponenterne kan genbruges eller recirkuleres.


Når cirkulær økonomi og byggeri bliver et vigtigt tiltag i forhold til at reducere negative klimapåvirkninger, bliver inkorporering af produkter og materialer, som støtter bygningernes livscyklus, vigtig. Med Airmasters decentrale ventilationsanlæg får man en energieffektiv og bæredygtig løsning, som matcher bygge- og renoveringsprojekter med behov for ventilation. Ventilation, der giver et godt indeklima, har en god økonomi – og et lavt energiforbrug.