Spring til hovedindhold
 

Indeklimaet på Ellemarkskolen i Køge markant forbedret

Indeklimaet på Ellemarkskolen i Køge markant forbedret
Årsagen til et dårligt indeklima er bl.a. for lavt friskluftskifte, hvilket kan aflæses i et for højt CO2-niveau. Faktisk lever over halvdelen af Danmarks skoler med overskredne grænseværdier for CO2-niveauet. En kedelig statistik, som kan medføre påbud fra arbejdstilsynet. Et usundt indeklima kan medføre bl.a. hovedpine, koncentrationsbesvær og generel utilpashed.

Et sundt indeklima er en god investering, hvis man spørger Ellemarkskolen i Køge. Et forældet ventilationsanlæg på skolen viste sig at være så utilstrækkeligt, at det medførte mange klager over dårligt indeklima. Bl.a. pga. for højt CO2-niveau i klasselokalerne.

Ellemarkskolen i Køge er en Kamskole fra 60’erne i ét plan og med en ensidet taghældning i fem fløje. Skolen havde to ældre ventilationsanlæg stående i kælderen men uden den helt store effekt: 

”Vores gamle ventilationsanlæg var forældede, og vi fik flere klager over indeklimaet i klasselokalerne. Det skal man selvfølgelig handle på. Så da det blev besluttet, at der skulle investeres i nye ventilationsanlæg, blev vi naturligvis glade”, siger Søren Stage, Pedel på Ellemarkskolen.

Årsagen til et dårligt indeklima er bl.a. for lavt friskluftskifte, hvilket kan aflæses i et for højt CO2-niveau. Faktisk lever over halvdelen af Danmarks skoler med overskredne grænseværdier for CO2-niveauet. En kedelig statistik, som kan medføre påbud fra arbejdstilsynet. Et usundt indeklima kan medføre bl.a. hovedpine, koncentrationsbesvær og generel utilpashed. En statistik, som Ellemarkskolen heldigvis ikke længere er en del af:

”Det er vi glade for. Vi ved jo, at et dårligt indeklima kan gøre, at elever og undervisere bliver fysisk utilpasse. Det betyder selvfølgelig også, at betingelserne for at lære bliver markant forringede. Det er ikke optimalt”  siger Søren Stage.

Plug-and-play

Godt indeklima

Det kan virke som en uoverskuelig opgave for en ældre skole at skulle installere et nyt stort ventilationsanlæg med kanaler. Især, hvis man som Ellemarkskolen kun har mulighed for at føre dem synligt under loftet eller udenfor klimaskærmen.

Derudover skal skolen også have plads til et stort teknikrum, og de kvadratmeter kan være svære at finde for en skole, der udnytter pladsen til fulde.

Airmasters decentrale ventilationsanlæg er plug-and-play anlæg. Man installerer dem inden for klimaskærmen og direkte i de lokaler, som har behov for ventilation.

Det betyder, at de kører uafhængigt af hinanden i hvert sit lokale med intelligent behovsstyring – og uden at være forbundet af kanaler. Anlæggene på Ellemarkskolen er lofthængte, og skolen skal derfor heller ikke ud at finde - kvadratmeter til anlæggene.

Der er 30 klasse- og faglokaler på Ellemarkskolen, og alle lokaler stod overfor at skulle have forbedret sit indeklima. Airmaster leverede 29 styk AM 1000 og ét styk AM 500 til skolen – og alle rum fik dermed et nyt anlæg installeret:

”Med så mange lokaler i spil har det været en kæmpe fordel at anlæggene er decentrale. På den måde kunne vi få dem installeret én efter én i hver af vores lokaler”, siger Søren Stage.

Airmasters intelligente behovsstyrede anlæg ventilerer udelukkende, når der er behov for det - energiniveauet holdes således på det lavest mulige niveau. Man opnår dermed en stor energiøkonomisk besparelse ved at undgå unødigt energiforbrug, hvilket også har stor indflydelse på miljøet.

Ud fra en analyse lavet i samarbejdet med MOE, ser man, at den samlede CO2-belastning fra et decentralt anlæg er reduceret med ca. 50% i forhold til et centralt ventilationsanlæg. Bl.a. pga. et lavere energiforbrug og lavere CO2-udledning fra byggematerialer.

Læs mere om undersøgelsen her: https://www.airmaster.dk/nyheder/co2-belastning-fra-ventilation/

Nem styring af anlæg og kontrol af CO2-niveau

Nem styring af anlæg og kontrol af CO2-niveau

Styringsmæssigt er anlæggene hos Ellemarkskolen forbundne i softwaresystemet Airlinq® Online, som er en IoT platform fra Airmaster. Airlinq® Online giver mulighed for central styring og et overblik over alle skolens ventilationsanlæg. Søren Stage har ansvaret for de decentrale ventilationsanlæg og bruger regelmæssigt Airlinq Online® for at tjekke driftstatus.

”Det er et nemt og overskueligt system, som jeg typisk tjekker op på, når jeg møder ind mandag morgen. Den centrale styring gør, at jeg kun har ét sted at vedligeholde og drifte alle anlæg. Det er noget mere praktisk fremfor manuelt at skulle ind på hvert anlæg ved justeringer,” siger Søren Stage.

Et dårligt indeklima viser sig ofte ved for høj CO2 niveau og/eller for høj temperatur. Med indbygget CO2-sensor og temperaturfølere i anlæggene gør det det nemt for Søren at overvåge bl.a. CO2-niveau og rumtemperatur.

Med målinger af CO2-koncentrationer, som Søren holder øje med via Airlinq Online, kan det dokumenteres, at luftkvaliteten holdes på det ønskede niveau. Det betyder også en markant forbedring af indeklimaet på Ellemarkskolen. Og det er ikke gået ubemærket hen:

”Både lærere og elever har lagt mærke til, at der virkelig er sket noget med indeklimaet. Der er ingen klager som før i tiden. Det er meget svært ikke at være tilfreds,” udtaler Søren Stage.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om decentral ventilation

Vores kompetente serviceteam står klar til at svare på dine spørgsmål og rådgive dig om alt fra dimensionering, konfiguration, placering og projektering – så du kan finde det helt rigtige anlæg til dit behov.

Kontakt Airmaster