Airmaster ventilationsanlæg

Hos Airmaster er vi stolte af vores fleksible installationsmuligheder, der bliver gjort mulig af vores brede produktsortment. Vi tilbyder både loft- og væghængte anlæg og gulvstående anlæg i sortimentet, hvor hvert anlæg kan leveres i et antal varianter.

Væg- og loftmonterede ventilationsanlæg

Vores væghængte decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding omfatter en serie af modeller fra AM 50, det mindste anlæg, til AM 1000, der har kapacitet til at give en hel skoleklasse luft.

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at ASP._Page_app_plugins_contentbox_contentboxrenderer_cshtml.Execute() in D:\wwwroot\airmaster\app_plugins\contentbox\contentboxrenderer.cshtml:line 30

Gulvstående ventilationsanlæg

Vores gulvstående ventilationsanlæg er større enheder, der kan placeres langs væggen, stående ud fra en væg eller fritstående, fx som en rumdeler. Denne kategori omfatter AM 900 og AM 1200.

 

Styring og betjening

Airmasters ventilationsanlæg kan selv bidrage med regulering af rumtemperaturen til et vist niveau, men ønskes der mere behovsstyret kontrol eller ekstra køling kan det tilføjes efter behov ved hjælp af kølemoduler og sensorer. Alle ventilationsanlæg og kølemoduler kan desuden kobles op til vores digitale styringsportal, Airlinq Online.

Tilbehør til Airmaster ventilatinosanlæg

Vil tilbyder også forskelligt tilbehør samt reservedele til Airmaster ventilationsanlæg og kølemoduler. Airmasters egenudviklede facaderist, Boomerain® tilbydes i Ø160, Ø250 og Ø315. Herudover har vi en række produkter til montage og taggennemføring.

Enkel projektering og kortere byggeproces med decentrale ventilationsanlæg

Der er gode muligheder med decentral ventilation uanset om det er renovering, tilbyg eller nybygningsprojekter. Pladsmæssigt skal der ikke afsættes arealer til teknikrum eller gøres plads til kanaler. Den enkle installering af et ventilationsanlæg, gør det muligt at installere ventilation etapevis med nogle få rum ad gangen – der er ingen grund til at tømme hele bygningen under byggeprojektet. Projekteringen bliver dermed enklere, og byggeprocessen meget kortere, da den kan gennemføres i etaper.

 

Måske er det ikke hele bygningen, der trænger til forbedring af indeklimaet. Hvis det f.eks. blot er nogle få klasseværelser eller kontorer, der har problemer med indeklimaet, så er decentral ventilation en hurtig og enkel måde at få frisk og ren luft på.

Det er selvfølgelig en mulighed at installere decentrale ventilationsanlæg i hele bygningen, men herudover er der helt specielle situationer, hvor vi ofte ser decentral ventilation valgt som den optimale eller eneste løsning.

 

Er det f.eks. spredte rum rundt i en bygning, der har behov for ventilation, så bliver det for omfattende og dyrt at skulle lave kanaler. Det kan også være en tilbygning, hvor der ikke er mulighed for udvidelse af det eksisterende ventilationsanlæg. Eller der kan være konstruktionsmæssige ting ved bygningen, som gør at decentrale ventilationsanlæg er den bedste løsning.

 

Nysgerrig på hvordan Airmaster kan hjælpe dig med projektering af dine projekter?

Læs mere her!

decentral ventilation hurtig installation

Brandsikring af Airmasters decentrale ventilationsanlæg

De decentrale ventilationsanlæg er ophængt i den brandcelle de betjener, og anlæggene er ikke forbundne, det betyder også, at der ingen omkostninger er til brand- og røgsikring. Heller ikke til rengøring af kanaler for den sags skyld.

 

Du kan læse mere om decentrale ventilationsanlæg og brandsikring her.

 

De korte kanalføringer ved decentrale ventilationsanlæg medfører mindre energiforbrug

Den korte kanalføring til vores decentrale ventilationsanlæg forhindrer energitab under transport af luft - og det medfører mindre energiforbrug generelt. Airmasters anlæg har en varmegenvinding på mere end 80%, og det er en af ​​grundene til, at CO2-udledningen reduceres med 52% med en decentral løsning, sammenlignet med en central løsning. Herudover er der mulighed for behovsstyring rum for rum. Er der f.eks. ét skolelokale i brug sidst på eftermiddagen, så kan alle andre lokaler lukke ned, når de ikke er i brug. Anlæggene kan styres på forskellige måder f.eks. med ugeskemaer, CO2-sensorer eller bevægelsessensor.

 

Med Airmasters online værktøj kan du selv lave beregninger på dit ventilationsbehov og energiforbrug.

Hvordan får du et decentralt ventilationsanlæg til at passe ind i rummet?

Der er flere muligheder. De væghængte ventilationsanlæg er udviklet til at have indblæsning lige under loftet, og udnytte Coanda effekten for et optimalt indeklima i rummet. Her er der mulighed for at delintegrere anlægget i loftet, eller blot installere hele anlægget under loftet.

 

Herudover er der også muligheden for at integrere Airmaster anlægget over et ventilationsloft, hvor indblæsning sker over loftet. Luften vil herefter sive ned gennem ventilationsloftet og fordeles jævnt i rummet. Installationsmæssigt sidder anlægget så servicelemmen er tilgængelig. Denne integrerede løsning kræver lidt ekstra på udsugningssiden, hvor man kan føre brugt luft fra rummet til ventilationsanlægget via kanaltilsluttede udsugningsarmaturer.

 

For de gulvstående modeller gælder, at de enten kan integreres i rummet som f.eks. rumdeler eller opslagstavler. AM 1200 kan beklædes med paneler af forskellig art, tavle, white board, spejl, eller grafik.

AM 1200 ventilation og whiteboard

AM 1200 ventilationsanlæg med whiteboard og farvede paneler

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev