Airmaster ventilation

Decentrale ventilationsanlæg, kølemoduler, styring og betjening samt tilbehør

Ventilationsanlæg væg- og loftmonteret

Styring og betjening

Tilbehør

Vil tilbyder forskelligt tilbehør samt selvfølgelig reservedele til Airmaster ventilationsanlæg og kølemoduler. Airmasters egenudviklede facaderist, Boomerain® tilbydes i Ø160, Ø250 og Ø315. Herudover har vi en række produkter til montage og taggennemføring.

Hvorfor vælge decentral ventilation?

Lavt energiforbrug, differentierede driftstider, enkel tilpasning til individuelle behov og mulighed for etapevis installation er nogle af grundene til at vælge decentral ventilation frem for central. Og så behøver man ikke gå på kompromis med styringen – den kan foregå centralt f.eks via Airmasters webportal «Airlinq Online. Installationsmæssigt er der også en palette af muligheder, anlægget har mulighed for at være synligt installeret, eller integreret.

 

Enkel projektering og kortere byggeproces – kan udføres i etaper

Der er gode muligheder med decentral ventilation uanset om det er renovering, tilbyg eller nybygningsprojekter. Pladsmæssigt skal der ikke afsættes arealer til teknikrum eller gøres plads til kanaler. Den enkle installation rum for rum uden kanaler, gør det muligt at installere ventilation etapevis med nogle få rum af gangen – der er ingen grund til at tømme hele bygningen under byggeprojektet. Projekteringen bliver dermed enklere, og byggeprocessen meget kortere, da den kan gennemføres i etaper.

Måske er det ikke hele bygningen, der trænger til forbedring af indeklimaet. Hvis det f.eks. blot er nogle få rum der har problemer med indeklimaet, så er decentral ventilation hurtig og enkel at installere.

Det er selvfølgelig en mulighed at installere decentral ventilation i hele bygningen, men herudover er der helt specielle situationer, hvor vi ofte ser decentral ventilation valgt som den optimale, eller eneste løsning.

Er det f.eks. spredte rum rundt i en bygning, der har behov for ventilation, så bliver det for omfattende og dyrt at skulle lave kanaler. Det kan også være en tilbygning, hvor der ikke er mulighed for udvidelse af det eksisterende ventilationsanlæg. Eller der kan være konstruktionsmæssige ting ved bygningen, som gør at decentral ventilationsanlæg er den bedste løsning.

decentral ventilation hurtig installation

Hænger i den brandcelle de betjener

De decentrale anlæg er ophængt i den brandcelle de betjener, og anlæggene er ikke forbundne, så det betyder at der ingen omkostninger er til brand- og røgsikring. Eller til rengøring af kanaler for den sags skyld.

 

Lavt energiforbrug

Energiforbruget til en Airmaster er ekstremt lavt. Herudover er der mulighed for behovsstyring rum for rum. Er der f.eks. ét lokale i brug sidst på eftermiddagen, så kan alle andre lokaler jo godt lukke ned, når de ikke er i brug. Anlæggene kan styres på forskellige måder f.eks. med ugeskemaer, CO2-sensorer eller bevægelsessensor.

Med Airmasters online tools kan du lave beregninger på ventilationsbehov og energiforbrug.

Hvordan får du et decentralt ventilationsanlæg til at passe ind i rummet?

Der er flere muligheder. De væghængte ventilationsanlæg er udviklet til at have indblæsning lige under loftet, og udnytte Coanda effekten for optimal luftfordeling i rummet. Her er mulighed for at delintegrere anlægget i loftet, eller blot installere hele anlægget under loftet.

Herudover er der også muligheden for at integrere Airmaster anlægget over et ventilationsloft, hvor indblæsning så sker over loftet. Luften vil herefter sive ned gennem ventilationsloftet og fordeles jævnt i rummet. Installationsmæssigt sidder anlægget så servicelemmen er tilgængelig. Denne integrerede løsning kræver lidt ekstra på udsugningssiden, hvor man kan føre brugt luft fra rummet til ventilationsanlægget via kanaltilsluttede udsugningsarmaturer.

For de gulvstående modeller gælder, at de enten kan integreres i rummet som f.eks. rumdeler eller opslagstavler. AM 1200 kan beklædes med paneler af forskellig art, tavle, white board, spejl, eller grafik.

AM 1200 ventilation og whiteboard

AM 1200 ventilationsanlæg med whiteboard og farvede paneler

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev