Airmaster film

Et dårligt indeklima har stor indflydelse på vores trivsel og velvære i dagligdagen. Undersøgelser viser, at dårligt indeklima har en negativ effekt på vores præstationsniveau med 5-10%. Når det drejer sig om børn, er effekten endnu større. Derfor har vi brug for et indeklima i verdensklasse.

Airmaster A/S har udviklet markedets mest energieffektive og støjsvage, decentrale ventilationsløsninger med varmegenvinding - ventilationsløsninger, som kan anvendes i alle typer rum og bygninger.

Hvad er Airmaster decentral ventilation? Og hvordan virker det?

Airmaster har markedets mest energieffektive og støjsvage decentrale ventilationsløsninger med varmegenvinding – ventilationsløsninger, som kan anvendes i alle typer rum og bygninger.

Installationsmuligheder med Airmaster væghængte ventilationsanlæg.

Fleksibiliteten i Airmasters ventilationsanlæg gør at man kan tage hensyn til såvel arkitektur som design af rummet.

Sådan installerer du Airmaster væghængte ventilationsanlæg.

Det decentrale ventilationsanlæg er nemt og hurtigt at montere, dvs. at den daglige anvendelse af et lokale, ikke behøver at blive afbrudt eller forstyrret over længere tid. Få timers adgang til rummet, og anlægget er installeret og klar til brug.

Airmaster AM 1000

Airmaster AM 1000 er det største væghængte ventilationsanlæg, og transporteres i 4 dele.

Filterskifte

Så enkelt er det at skifte filtre i et Airmaster ventilationsanlæg. 

Skift af filtrene på Airmaster ventilationsanlæg er nødvendigt for at holde anlæggene bedst muligt ved lige.

Coanda-effekten

Den friske luft blæses ind med en relativ høj hastighed og "klæber" sig til loftet, inden den langsomt falder ned - hvilket er kendt som Coanda-effekten.

Coanda-effekten gør at rumluften ”medrives”, og der sikres en effektiv opblanding af den friske luft og rumluften. Medrivning af rumluften sikrer en ensartet luftkvalitet i lokalet, samtidig med at lufthastigheden på indblæsningsstrålen reduceres. På denne måde undgås træk i opholdszonen.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev