Internetkontrolleret decentralt ventilationssystem til børnehave i Luxemburg

For nylig blev Differdanges kommunale grundskole i Storhertugdømmet Luxemburg udvidet med en ny tre-etage bygning. Da der allerede var installeret Airmaster ventilationsanlæg i den eksisterende skolebygning, valgte man, at det var logisk at installere Airmaster ventilationsløsninger også i den nye bygning.
Internetkontrolleret decentral ventilation

For nylig blev Differdanges kommunale grundskole i Storhertugdømmet Luxemburg udvidet med en ny tre-etage bygning.

Da der allerede var installeret Airmaster decentrale ventilationsanlæg i den eksisterende skolebygning, valgte man, at det var logisk at installere Airmaster ventilationsløsninger også i den nye bygning. Imidlertid var der sket spændende nyt siden sidst: med Airmasters Airlinq Online system var det nu muligt at administrere anlæggene via internet, og få et hurtigt overblik over f.eks. driftstatus, filteralarm og CO2-niveau.

Den nye bygning forbinder børnepasningsfaciliteterne med den eksisterende skole og øger dermed bygningens kapacitet. I stueetagen er der tre børnehaveklasser, et afslapningsområde, og et indendørs legeareal og en overdækket legeplads. På første etage er der et bibliotek, et afslapningsområde, to kantiner og et musiklokale. På anden etage er der tre klasseværelser, toiletter og lærerværelse. Denne udvidelse gør, at skolen har plads til yderligere 153 elever.  

klasselokale med AM 800

Klasseværelserne får tilført luft fra i alt atten Airmaster AM 800 anlæg. Hvert anlæg giver en luftmængde på omkring 725 m³/h med et lydniveau, som er mindre end 35 dBa.

Ingen diskussion om ventilation

Den nye struktur er designet efter uddannelseskonceptet “Welt-atelier” (specielt uddannelseskoncept), og dets arkitektur og faciliteter følger de mest progressive retningslinjer. “En smuk skolebygning med et praktisk udseende er dog ikke nok”, forklarer Nathalie Duquesne, Airmaster Salgschef. ”Endnu vigtigere er et fremragende indlærings-miljø, først og fremmest ved at forsyne bygningerne med tilstrækkelig frisk luft. For nogle år siden havde kunden allerede valgt at installere vores decentrale ventilationsløsning i den eksisterende skole.  Det var klart, at vi var meget glad for beslutningen, da der ikke var nogen diskussion om ventilationssystemet under udførelsen af udvidelsen. Selvfølgelig skulle det være Airmaster igen!”

Nitten anlæg

I praksis betyder det, at klasseværelserne får leveret frisk luft fra 18 Airmaster AM 800 anlæg. Hvert decentrale ventilationsanlæg omsætter en luftmængde på omkring 725 m³/h med et lydniveau på mindre end 35 dB(A). I køkkenet, som er mindre og har en lavere belastning, blev en AM 300 installeret. Da den nye bygning ikke har sænkede lofter, valgte kunden loftsmonterede modeller. Nathalie Duquesne: “Det som gør systemet så interessant er, at det tilbyder ’skræddersyede’ løsninger: ventilationen styres på baggrund af antallet af personer, som er til stede. Hvert ventilationsanlæg er udstyret med en CO2-sensor, som løbende måler CO2 niveauet og styrer ventilationen på grundlag af de målte værdier. Ud over CO2-sensor er der også en bevægelsesføler, som registrerer, når der er folk i værelserne. Resultatet? En betydelig besparelse på energiforbruget! Og der er flere fordele. Varmetabet er minimalt da der ikke skal anvendes kanalføringen til indblæsning og udsugning, hvilket giver en højere indblæsningstemperatur. Anlæggene er lavet af højkvalitetskomponenter og indersiden af anlæggene er godt isolerede, så lyddæmpere er ikke nødvendigt, da isoleringen tager eventuel støj, der kunne komme fra ventilatorerne. Ingen kanaler betyder også, at det er en meget vedligeholdelsesvenlig løsning. Filterskifte er det eneste, som kræves, og anlæggene har en indbygget filteralarm, som aktiveres hvis tryktabet overskrider den angivne grænse.

Kontrol via web portal

Dette er et af de projekter, hvor Airmasters enestående funktion, Airlinq Online, bliver brugt til at styre, overvåge og administrere ventilationen. Nathalie Duquesne: “Dette er en professionel cloud-baseret web portal. Sikkerhed er en stor prioritet: al kommunikation mellem bruger, anlægget og serverne er forsvarligt krypteret. Airmaster har lagt meget vægt på sammensætningen og formatet af brugerens platform. Dette har resulteret i en brugervenlig platform, som er nem at administrere. Brugeren kan ændre indstillingerne på en meget enkel måde. Og der er specifikke rettigheder for at undgå ændringer af uautoriserede personer. Skulle der opstå et problem, kan Airmaster logge ind på systemet og hjælpe. Derved undgår man omkostningsfuld assistance fra installationsingeniører.”    

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev