Spring til hovedindhold

AM 1000

Airmaster AM 1000 - perfekt skoleventilation. Til klasseværelser og andre større lokaler med brug for højt luftskifte og et konstant godt indeklima med lavt CO2-niveau.

AM 1000

AM 1000 er en konkurrencedygtig løsning udviklet til ventilation i klasselokaler med høj personbelastning i længere perioder, men kan naturligvis anvendes overalt, hvor der er store krav til komfort og et godt indeklima. AM 1000 lever op til tidens krav til luftkvalitet og lavt støjniveau, det vil i praksis sige ca. 950 m3/h og 30 dB(A) fra ventilationsanlægget. Samtidig har AM 1000 en varmegenvinding på over 80% og sammen med et lavt strømforbrug, svarende til en SEL-værdi på ca. 700 J/m3, er AM 1000 en særdeles energieffektiv og lydsvag decentralt ventilationsanlæg. Med indbygget aktiv lyddæmpning dæmpes især de lavfrekvente toner fra, der normalt kræver stort dæmpeareal. AM 1000 har indbygget flere sæt højttalere og mikrofoner, der fjerner lavfrekvente og generende lyde ved at udsende ”modlyd”.

I rum der har behov for så stort et luftskifte, som AM 1000 kan levere, kan der opstå risiko for træk, hvis ikke luftstrømmen styres. Dertil kan lægges, at man af energimæssige hensyn, ofte ønsker behovsstyring af luftmængden. Det medfører, at et indblæsningsmønster, der er optimeret til én luftmængde, ikke nødvendigvis er optimal til en anden.

Derfor har AM 1000 automatisk justérbar indblæsning – såkaldt Adaptive Airflow™. En patentanmeldt indblæsningsdiffusor på AM 1000 tilpasser indblæsningsmønsteret efter luftmængde såvel som lokalets geometri.

Den grundlæggende idé bag diffusoren er, at den er delt i to, så luften forlader anlægget i to adskilte stråler: Adaptive Airflow princippet udnytter loftet og strømningstekniske principper, til at variere indblæsningsmønsteret mellem større og mindre luftmængder. På denne måde kan en konstant kastelængde, i et stort interval, opretholdes og trækproblemer undgås.

Airmaster AM 1000 findes i adskillige versioner af væg, loft, og sidegennemføringer, samt kombinationer heraf. AM 1000 leveres i fire moduler, og er dermed nemt at transportere, håndtere og installere.

AM 1000 er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Eksempler på anvendelsesområder:

  • Undervisningslokaler
  • Kontorer
  • Mødelokaler

Versioner afkast/indtag

Versioner indblæsning/udsugning

Forlæng levetiden på dit anlæg

Forlæng levetiden på dit anlæg

Du kan selv være med til at forlænge levetiden på dit Airmaster anlæg.

Det gør du bl.a. ved at sørge for at skifte filteret i anlægget – og ved at bruge de originale Airmaster filtre.

Derudover sikrer du at energiforbruget forbliver minimalt igennem hele anlæggets levetid.

Læs mere om service på dit anlæg. 

Service