Spring til hovedindhold

Skal du vælge en decentral ventilationsløsning?

decentral ventilation

Skal du vælge en decentral ventilationsløsning?

decentral ventilation
Flere skoler og institutioner står overfor at skulle forbedre indeklimaet markant. Det kræver et ventilationsanlæg, der kan udskifte luften i rummet, men der er flere ting, du skal overveje, når du skal vælge et nyt ventilationssystem.


Fokus på et sundt indeklima i bl.a. skoler og institutioner har aldrig været større, det er nemlig helt afgørende for blandt andet børns indlæring, kreativitet og deres generelle velbefindende. Flere skoler og institutioner står overfor at skulle forbedre indeklimaet markant. Det kræver et ventilationsanlæg, der kan udskifte luften i rummet, men der er flere ting, du skal overveje, når du skal vælge et nyt ventilationssystem.

Om det nye ventilationsanlæg skal være et decentralt eller centralt anlæg, afhænger grundlæggende af bygningens størrelse, placering og driftsbudget.

Især de høje energipriser bliver en faktor, når man skal investere i et ventilationsanlæg. Energiforbruget for bygninger udgør i dag ca. 40% af det samlede energiforbrug i Danmark, og en af de helt store energislugere er ventilationsanlæggene. Med et verdensomspændende fokus på klima og klimamål rettes øjnene med rette også mod byggebranchen. Kravene for energiforbruget skærpes, og det kan derfor være en fordel at investere i et anlæg, der tager højde for begge dele: Klimaet både inden- og udendørs!

Der er fordele og ulemper ved både decentral og central ventilation. I nærværende artikel giver vi dig et overblik over de mest markante fordele og ulemper ved begge løsninger.

Forskellen på en decentral og en central løsning


Den mest markante forskel på central og decentral er, at en central løsning har ét anlæg, der betjener en hel bygning, eller dele af den, hvorimod den decentrale løsning installeres direkte i de rum, der har behov for ventilation.

Den centrale løsning kræver således en omfattende installation med kanaler, der føres rundt i hele bygningen. Det er pladskrævende, kræver et stort teknikrum - og har et højt tryktab, som koster meget energi. Den omfattende installation betyder også, at der ofte er behov for, at man lukker dele af institutionerne eller skolerne ned imens.

Ved en decentral løsning er det derimod muligt at holde bygningen i gang. Et decentralt ventilationsanlæg er kendetegnet ved, at enhederne er stand-alone-enheder:

 

”Det betyder, at de er nemme at installere, fordi de er rørløse og kan monteres direkte i lokalet. Man skal ikke tænke på bygningens øvrige konstruktioner eller på rørinstallationer. Det betyder også, at hvis man som institution ikke har økonomisk kapital til at få ventilationsanlæg i alle rum på en hel skole, så kan man tage et rum ad gangen" siger Lasse Mikkelsen, CCO hos Airmaster.

 

En decentral løsning anbefales derfor ofte til de byggerier, hvor det er svært at føre kanaler rundt i bygningen – fx ved renovering af skoler eller institutioner. Centrale anlæg anvendes derimod ofte i nye bygninger, hvor man fra start kan tage hensyn til kanalføringen.

Om ens bygge- eller renoveringsprojekt passer bedst til et centralt anlæg eller decentralt anlæg, afhænger bl.a. af om det er nybyggeri eller renovering, om det omfatter én stor bygning eller flere små separate, og om hvilken bygningstypologi bygningen har.

Indbyggede sensorer sikrer et sundt indeklima med behovsstyret ventilation


En decentral løsning fra Airmaster medfører automatisk et behovsstyret anlæg, da anlæggene udelukkende er placeret i det eller de rum, som har behov for ventilation – ligesom de udelukkende ventilerer, når der er behov.

Med intelligent behovsstyring kan du nemt indstille og programmere et decentralt ventilationsanlæg i forhold til individuelle ønsker med en eller flere sensorer. Det kan være en CO2-sensor, TVOC-sensor, bevægelsessensor eller fugtsensor:

 

”Ved fx at have en TVOC- og CO2-sensorer i anlægget sikrer man, at der ventileres efter flere parametre - og altid den mest kritiske. CO2-sensoreren måler på CO2-niveauet, hvor man med en TVOC-sensor sikrer, at der ventileres i forhold til tilstedeværelsen af let fordampelige organiske stoffer som f.eks. afgives fra legetøj, maling og møbler,” siger Lasse Mikkelsen.

 

Foruden CO2- og TVOC-sensor er det også muligt at anvende en bevægelsessensor (PIR), der sikrer, at ventilationen begynder, når der registreres bevægelse i lokalet, ligesom det er muligt at styre ventilationen efter fugtniveauet i rummet med en indbygget fugtsensor.

Et centralt anlæg betjener ofte flere lokaler på én gang. Skal ventilationen på samme måde behovsstyres med individuelle krav til fx forskellige klasselokaler, kan det blive bekosteligt.

Læs mere om vores Airmasters behovsstyring af anlæg her

Øget fokus på miljøhensyn i byggebranchen

miljøhensyn

Det er sund fornuft at tænke miljø og bæredygtighed ind i ens byggeplaner, og det er et politisk mål at nedbringe energiomkostningerne i eksempelvis offentlige institutioner – både for at mindske driftsomkostninger og for at bidrage til nedbringelse af CO2-udledningen. Det fokus bakker Airmaster op om:


”Vi har sammen med ingeniørfirmaet MOE fået udarbejdet en LCA-analyse, som konkluderer, at den samlede CO2-belastning for en decentral ventilationsløsning inkl. drift er 52% lavere end en central VAV-løsning over en 25-årig periode. Analysen viser også, at det samlede materialeforbrug falder med 50% ved at bruge et decentralt anlæg. Det er vigtigt for Airmaster, at vi i vores produktion og anvendelse af anlæg tænker i bæredygtige løsninger,” siger Lasse Mikkelsen.


Med et rørløst ventilationsanlæg mindskes anvendelsen af metal og isolering, ligesom energiforbruget halveres pga. fraværet af tryktab i kanaler. En central løsning anvender store mængder af råvarer som fx styringskomponenter, metal og isolering, hvilket gør den mindre miljøvenlig.

Bidraget til CO2-belastningen fra den decentrale løsning kommer udelukkende fra aggregaterne, indtag og afkast gennem ydervæg og elforbrug til drift og opvarmning.


Læs rapporten, som er udarbejdet i samarbejde med MOE.


Klar til luftforandring?
Som nævnt i ovenstående er decentral ventilation kendetegnet ved, at anlæggene installeres direkte i det eller de rum, som har behov for ventilation, uden behov for kanalføring eller et centralt ventilationsaggregat.

Airmaster er Europas førende inden for decentral komfortventilation med markedets bredeste produktprogram og med mere end 100.000 installerede anlæg på verdensplan, har vi stor erfaring med at skabe fleksible helhedsløsninger uden unødigt energiforbrug.

I vores sortiment råder vi over både væg- og loftshængte, gulvstående og endda integrerede anlæg, der alle har en høj varmegenvinding, et lavt energiforbrug og et ekstremt lavt lydniveau.


”Med decentral ventilation med varmegenvinding vil brugerne af bygningen opleve et forbedret indeklima, samtidig med at varmen genbruges. Det giver en miljøvenlig løsning og energiøkonomisk gevinst,”
 siger Lasse Mikkelsen.


Er du nysgerrig på, hvordan decentral ventilation med fordel kan integreres i dit næste byggeprojekt? Airmaster tilbyder at udarbejde en gratis projektplan, som blandt andet konkretiserer løsningen, identificerer milepæle og kommer med implementeringsforslag.

Klar til luftforandring?


Som nævnt i ovenstående er decentral ventilation kendetegnet ved, at anlæggene installeres direkte i det eller de rum, som har behov for ventilation, uden behov for kanalføring eller et centralt ventilationsaggregat.

Airmaster er Europas førende inden for decentral komfortventilation med markedets bredeste produktprogram og med mere end 100.000 installerede anlæg på verdensplan, har vi stor erfaring med at skabe fleksible helhedsløsninger uden unødigt energiforbrug.

I vores sortiment råder vi over både væg- og loftshængte, gulvstående og endda integrerede anlæg, der alle har en høj varmegenvinding, et lavt energiforbrug og et ekstremt lavt lydniveau.


”Med decentral ventilation med varmegenvinding vil brugerne af bygningen opleve et forbedret indeklima, samtidig med at varmen genbruges. Det giver en miljøvenlig løsning og energiøkonomisk gevinst,”
 siger Lasse Mikkelsen.


Er du nysgerrig på, hvordan decentral ventilation med fordel kan integreres i dit næste byggeprojekt? Airmaster tilbyder at udarbejde en gratis projektplan, som blandt andet konkretiserer løsningen, identificerer milepæle og kommer med implementeringsforslag.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om decentral ventilation

Vores kompetente serviceteam står klar til at svare på dine spørgsmål og rådgive dig om alt fra dimensionering, konfiguration, placering og projektering – så du kan finde det helt rigtige anlæg til dit behov.

Kontakt Airmaster