Behovsstyring af ventilation

Behovsstyring af Airmaster ventilationsanlæg kan opnås ved hjælp af forskellige sensorer. Ved at styre ventilationen efter behov, opnås et optimalt indeklima, og minimerer samtidig energiforbruget.

Styring af ventilationsanlæg med CO2-sensor

CO2-sensoren måler CO2-niveauet i rummet, og videresender informationen til ventilationsanlæggets styring.

Styringen tilpasser derefter automatisk ventilationsanlæggets luftskifte iht. CO2-belastning i lokalet. Anlæggets energiforbrug reduceres til et minimum.

CO2 sensor

CO2-sensor væghængt eller indbygget

Luftmængdestyring af ventilationsanlæg

 

 

Anlægget kan som udgangspunkt indstilles til at køre med en reduceret standardluftmængde (min) som basisventilation.

Hvis CO2-niveauet i rummet overstiger den programmerede undergrænse (A), vil CO2-sensoren tage over og øge luftmængden.

Ved fortsat stigende CO2-belastning i lokalet øges luftmængden lineært op til den maksimale luftmængde (max) ved CO2-niveautes overgrænse (B) og derover.

Start, stop og luftmængdestyring

 

 

Hvis ventilationsanlægget styres fuldt ud af CO2-sensoren, vil det star­te med standardluftmængden når CO2-niveauet overstiger den programmerede undergræn­se, plus 10% (A + 10%).

Ved fortsat stigende CO2-belastning i lokalet øges luft­mængden lineært op til den maksimale luftmængde (max) ved CO2-niveauets overgrænse (B) og derover. Falder CO2-niveauet under den programmerede undergrænse (A) stopper ventilationsanlægget igen.

Hvis ventilationsanlægget er startet af en timer og CO2-niveauet fortsat er over undergrænsen (A) vil anlægget fortsætte, selv efter programmeret stop, indtil CO2-niveauet er under undergrænsen for at sikre godt indeklima.

Styring via bevægelsessensor (PIR)

Ventilationsanlægget kan indstilles til at starte/stoppe via et signal fra en PIR-sensor.

PIR-sensoren registrerer en bevægelse i sensorens sensorområde og sender signal til anlægget om at starte. Anlægget starter i normal drift med den tilhørende programmerede luftmængde og indblæsningstemperatur.

Når signalet bortfalder stopper anlægget efter den forprogrammerede efterløbstid. PIR-signalet benyttes ofte til at ændre anlæggets drift fra grundventilation til normal drift når personer opholder sig i sensorområdet.

PIR/bevægelsessensor sikrer så lavt et energiforbrug som muligt, idet ventilationen først starter ved bevægelse i rummet.

Valgfri efterløbstid kan programmeres i Airlinq styringen.

Vi leverer anlæg til hele Europa.
Derfor ved vi, at vores anlæg skal kunne fungere effektivt under meget forskellige udetemperaturer, lige fra -25°C og op til 35°C.

Fugtstyring

Adaptiv behovsstyring

Airmasters ventilationsanlæg kan udstyres med en ekstra fugtsensor, og en ekstra udvidet programmering.

Integreringen af fugt- og temperatursensorer på både indtag og udsugning muliggør en nøjagtig beregning af den absolutte luftfugtighed.

Automatisk vejrmæssig tilpasning

Den adaptive fugtstyring sørger automatisk for at begrænse udtørring af luften om vinteren, og for at holde fugtigheden nede om sommeren.

Denne effektive og energibesparende driftsform er godt for både indeklima og energiregning. 

styring via Væghængt Hygrostat

En hygrostat registrerer luftens relative fugtighed, og sender derefter enten et start- eller et stopsignal ud til ventilationsanlægget. Start-/Stopsignalet kan indstilles. Fugten i luften påvirker længden af hygroskopiske kunststoffibre. Afhængig af fugtniveauet aktiverer
fibrene en kontakt, der udløser signalet.

Når den ønskede relative luftfugtihed overstiges/underskrides, sender hygrostaten et start-/stopsignal til ventilationsanlægget. Hygrostater benyttes ofte til at ændre anlæggets drift fra grundventilation til fuld drift, når den ønskede relative luftfugtighed overstiges.

Hygrostaten sikrer at luftfugtigheden automatisk holdes nede.
Kan leveres til montage i rummet eller indbygget i ventilationsanlægget.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev