Spring til hovedindhold

Termisk komfort og decentral ventilation

Termisk komfort og decentral ventilation
Når man taler om indeklima i forbindelse med ventilation, er det ofte luftkvaliteten, der er i fokus. Det er dog vigtigt at tage hensyn til, at de termiske forhold i en bygning også er vigtige, samt at ventilation spiller en væsentlig rolle.


Det termiske miljø i bygninger påvirker brugernes velbefindende, humør, produktivitet og undertiden deres helbred, samt bygningens ydeevne og energiforbrug. I Danmark har ca. 90 % af folkeskolerne problemer med indeklimaet, hvilket omfatter dårlig luftkvalitet og termisk komfort. Da eleverne tilbringer op til 8 timer af deres hverdag i klasseværelser og i betragtning af den negative effekt på den akademiske produktivitet og trivsel, fortjener det termiske miljø mere opmærksomhed.

Hvad er termisk komfort?
Termisk komfort er blevet vurderet som en af de vigtigste betingelser for at forbedre tilfredsheden og komforten hos brugerne af en bygning. Den beskriver brugernes oplevede tilfredshed med eller følelse af bygningens termiske miljø, som er et resultat af det ydre klima tilsammen med bygningens varmebalance og tekniske systemer, herunder ikke mindst ventilationssystemet.

Det termiske miljø påvirkes af varmen fra menneskekroppen, udendørsklimaet samt en række interne og eksterne kilder. Det kan være elektrisk udstyr, dårligt isolerede vægge, vinduesflader, lufttemperaturer, luftstrømmene i rummet, luftfugtighed og det fysiske aktivitetsniveau i rummet. Alle disse forhold vil have en indvirkning på, hvordan folk opfatter en bygnings termiske komfort. En anden vigtig faktor er udskiftningen af indeluft med frisk udeluft, som ofte kan sænke for høje indendørs temperaturer og fjerne overskydende fugt fra indeluften. Alle har en intuitiv fornemmelse af, hvad det betyder at åbne et vindue for at lukke frisk luft ind - et mekanisk ventilationssystem udfører det samme arbejde, bare uden unødvendigt varmetab og træk.

Forbedring af en bygnings termiske forhold bør altid være i fokus, da et dårligt indeklima kan påvirke brugernes humør, produktivitet og til tider selv deres helbred. Bygningens tilstand kan også blive påvirket af dårlige termiske forhold.

Vedvarende god termisk komfort med decentral ventilation

Vedvarende god termisk komfort med decentral ventilation

God termisk komfort er generelt kendetegnet ved en passende luftfugtighed, en behagelig rumtemperatur og fraværet af visse faktorer som: Træk fra luftstrømme, for kolde eller varme overflader og temperaturlagdeling med kold luft nede ved fødderne og varm luft oppe ved hovedet. Hvis dette ikke er opfyldt i tilstrækkelig grad, er det vigtigt at ændre det termiske miljø i bygningen.

Alle de ovennævnte faktorer kan i høj grad påvirkes af ventilation og kan justeres ved at indarbejde en effektiv ventilationsløsning i bygningens klimaskærm. Decentral ventilation fra Airmaster er behovsstyret og giver dig god luftkvalitet i hvert enkelt rum - med det laveste energiforbrug.

Ventilationen installeres direkte i det rum, der skal ventileres og hvert rum kan styres individuelt. Dette giver dig mulighed for at holde det termiske miljø på et passende og behageligt niveau ved at bruge frisk luft udefra. 

Læs mere om decentrale ventilation her.

Ud over de individuelle grundindstillinger kan du også få mulighed for at styre ventilationen automatisk ved hjælp af forskellige sensorer. Det kan være en bevægelsessensor (PIR-sensor), en fugtighedssensor, en TVOC-sensor, der måler tilstedeværelsen af flygtige organiske forbindelser i luften, og/eller en CO2-sensor.

Få mere at vide om Airmasters forskellige sensorer her.

Med hensyn til temperaturen, så kan en Airmaster decentral ventilationsenhed hjælpe med at regulere rumtemperaturen til et vist niveau. Den fuldautomatiske styring udnytter udetemperaturen til køling, når den er lavere end rumtemperaturen, både ved at omgå varmeveksleren og ved natkøling. På varme sommerdage kan tilføjelsen af et kølemodul til ventilationsenheden være en yderligere hjælp til at holde temperaturen nede på et behageligt niveau.

Læs mere om Airmasters kølemoduler her.


Ved at implementere den rigtige ventilationsløsning i dit byggeprojekt, kan den termiske komfort og energimæssige ydeevne forbedres. Dette kan føre til en større brugertilfredshed og komfort, færre sundhedsproblemer og en bedre produktivitet hos bygningens brugere. Derudover skaber du nogle bedre betingelser for selve bygningen, hvilket øger dens ydeevne, tilstand og levetid. 

Intelligent ventilation

Intelligent ventilation


Normalt kan en gennemsnitlig vurdering af den termiske komfort forudsiges på grundlag af de ovennævnte faktorer. Nogle gange kan det dog være vanskeligere at opnå et termisk miljø, der kan tilfredsstille alle brugere af bygningen, på grund af deres personlige præferencer. I disse tilfælde kan en løsning være at kombinere intelligent ventilation med et fokus på de forhold, der opfattes som acceptable for størstedelen af bygningens brugere. Airlinq® Online, en cloud-baseret webportal, der er skræddersyet til Airmasters decentrale ventilationsenheder, giver mulighed for at styre og overvåge hver enkelt ventilationsenhed i overensstemmelse med behovene i hvert enkelt rum. 

Ved hjælp af sensorer kan Airlinq® Online desuden hjælpe med de fremtidige kontrol- og styringsstrategier for hele ventilationssystemet.

Læs mere om Airlinq Online her