Styringsprocesser til køling

Uden at være et varme- eller airconditionanlæg, så kan et decentralt Airmaster AM ventilationsanlæg alligevel bidrage med regulering af rumtemperaturen til et vist niveau. Den fuldautomatiske styring vil udnytte udetemperaturen til køling, når denne er lavere end rumtemperaturen, dels ved bypass af varmeveksleren og dels gennem natkøling.

Er der brug for yderligere køling kan de fleste af Airmasters decentrale ventilationsanlæg få tilføjet et kølemodul, der således kan sænke indblæsningstemperaturen yderligere.

Automatisk bypass af varmeveksleren

Airlinq styringen åbner gradvist bypassspjældet i ventilationsanlægget hvis indblæsningstemperaturen overstiger det ønskede niveau. Køligere udeluft ledes uden om modstrømsvarmeveksleren, hvorfor den ønskede indblæsningstemperatur opretholdes.

Airlinq justerer indblæsningstemperaturen for at opnå en højere køleeffekt. Overstiger rumtemperaturen det ønskede niveau, eksempelvis ved stærk solindstråling, åbnes bypasset ligeledes automatisk.

Monteres et kølemodul sammen med det decentrale ventilationsanlæg, aktiverer Airlinq automatisk køleanlægget, såfremt køling med udeluft ikke er tilstrækkelig.

Natkøling

Kommer rumtemperaturen i løbet af dagen over det ønskede maksimale niveau, kan alle Airmaster ventilationsanlæg automatisk nedkøle lokalet vha. den koldere natteluft. Dette registreres af Airlinq styringen og natkølingen igangsættes automatisk.

Hvis nødvendigt, benytter funktionen sig både af bypassspjældet og kølemodulet, i henhold til at opnå den ønskede køleeffekt. Bygning og inventar køles, og en reduktion af rumtemperaturen opnås til den næste dag.

Energieffektive og behovsstyrede køleløsninger

Med Airmasters inverterstyrede kølemoduler tilbydes effektive og behovsstyrede ventilations- og køleløsninger med et særdeles lavt energiforbrug til brug i lokaler, hvor der er varierende behov for luftskifte og køling. De inverterstyrede kølemoduler sammenbygges med Airmasters decentrale ventilationsanlæg.

Køling med inverterstyrede kølemoduler (CC)

 • Ved en høj udetemperatur sikrer den automatiske bypassfunktion og natkøling, at indblæsningstemperaturen holdes nede på det ønskede niveau. Er dette kølingsniveau ikke tilstrækkeligt, kan en effektiv temperaturreduktion opnås vha. kølemodulet.
 • Airlinq styringen aktiverer automatisk kølemodulet, der kan reducere udeluftens temperatur med op til 15°C.
 • Den nedkølede udeluft tilføres ventilationsanlægget og indblæsningstemperaturen holdes nede på det ønskede niveau.
 • Kølemodulerne er dimensioneret efter europæiske forhold (udetemperatur 35°C, 40% relativ fugtighed) ift. standard DS/EN 14511-2.
 • Kølemodulet er undtaget direktivet for trykbærende udstyr PED i henhold til artikel 1 stk. 3.6.
  Alle kølemoduler har en kondenspumpe indbygget som standard.
 • Airmasters specialudviklede inverterstyrede kølemoduler (CC) styres fuldautomatisk af Airlinq.
 • Sammen med 5 forskellige netværksmoduler (LON®, MODBUS®RTU RS485, BACnetTM MS/TP, BACnetTM/IP, KNX®) og de intuitive betjeningspaneler, understøtter Airlinq en effektiv, økonomisk og fremtidssikret ventilationsløsning.

 

 

decentralt ventilationsanlæg med kølemodul

Drifts- og klimamæssige gevinster ved hjælp af banebrydende køleteknologi

En inverterstyret køleløsning giver en trinløs kapacitetsregulering af kompressoren, så den hele tiden tilpasser sig det aktuelle kølebehov. Det medfører betydelige drifts- og klimamæssige gevinster:

 • Optimeret til energieffektiv drift i vores klimazone
 • Forbedret årsgennemsnit på EER-værdi pga. inverterstyret kompressor
 • Lavere driftsomkostninger pga. behovsstyring - årsbesparelse på elektricitet er typisk 60-80%
 • Stor reduktion i antallet af opstarter af kompressor Kombination af inverterstyring og elektronisk ekspansionsventil sikrer vedvarende drift, selv under ekstreme klimaforhold inde og ude
 • Meget lavt lydniveau
 • Anvender de effektive kølemidler R410a hhv. R134a, som ikke bidrager til ozonnedbrydning
 • Udeluften bliver typisk afkølet med 15°C før den føres ind i rummet via Airmaster anlægget
 • Nem overvågning af drift og klima via Airlinq datalog som lagrer op til et års driftsdata

CC kølemodul fåes til følgende ventilationsanlæg:

AM 150 AM 500 H AM 800 H DV 1000

Læs også om behovsstyring af Airmaster ventilation og avancerede styringsprocesser

behovsstyring af ventilation styringsprocesser ventilationsanlæg

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev