Behovsstyret ventilation med TVOC-sensor.

 

Nu bliver Airmaster´s CO2-sensor suppleret med en TVOC-sensor, så der er flere parametre at styre ventilationen efter

CO2-koncentration har længe været brugt som indikator for menneskelig aktivitet, men forskning viser, at det ikke alene er CO2-koncentrationen, som forårsager koncentrationsbesvær og lignende. Såkaldte VOC’er, som optræder i ganske små koncentrationer i indeklimaet, har stor betydning for menneskers velvære og oplevelse af luftkvalitet.

VOC’er er let fordampelige organiske stoffer, der kan stamme fra for eksempel håndsprit, rengøringsmidler, byggematerialer, møbler, tæpper, arbejdsprocesser, kosmetik og kropslige processer i mennesker. De består af for eksempel formaldehyd, acetone, methanol, eddikesyre og acetaldehyd.

Flere parametre at styre indeklimaet efter

CO2- og TVOC-koncentrationer følges ikke altid ad. Derfor er det relevant at have en separat måling af VOC'er. Fordelen for brugerne af lokalerne vil være, at luftudskiftningen styres ud fra flere relevante parametre.

Når TVOC og CO2-sensorer fungerer i kombination, vil det være det mest kritiske signal, der afgør luftskiftet. Behovsstyringen afgiver et modulerende driftssignal, som sikrer, at den nødvendige luftmængde tilføres lokalet for at opretholde et godt indeklima.

God luftkvalitet er ikke kun et lavt CO2-niveau

Se, eller gense, vores indlæg på Energiforum 21Live.

"Den gode luftkvalitet afhænger af mange forskellige faktorer, og Airmaster vil her sætte fokus på nogle højaktuelle områder. Vi har med udvikling af TVOC-behovsstyring af Airmaster anlæg i et Realdania-støttet projekt opnået at kunne styre luftkvaliteten efter flere relevante faktorer. Vi fortæller her om TVOC og viser nogle caseeksempler frem".

Visning af TVOC-koncentrationer

Både på Orbit panelet og i Airlinq Online er det muligt at aflæse TVOC-koncentrationen, når der er en aktiv TVOC-sensor.

For lettere at forstå TVOC målingen har vi valgt at have 5 niveauer, hver med sin farvekode. For genkendelighedens skyld har vi valgt at bruge tilsvarende 5-trins skala for CO2.

Et CO2 og TVOC-niveau med mørkegrøn farve vil for eksempel indikere et indeklima af ”rigtig god” kvalitet.

TVOC-målinger sker på stofkoncentrationer der er i størrelsesordenen 1000 gange mindre end CO2 målinger.

TVOC CO2 sensor

TVOC, CO2 og luftmængde kan vises i Airlinq Online.

behovsstyret decentral ventilation TVOC og CO2

TVOC = (Total VOC) - sensoren registrerer alle stoffer i kategorien VOC.

Hvornår er TVOC relevant?

TVOC-styring er relevant i sammenhænge, hvor menneskers tilstedeværelse og aktivitet ikke er den eneste grund til dårlig luftkvalitet.

Det kan f.eks være;

  • I lokaler med høj tilstedeværelse af hobbyprodukter, legetøj, puder og lignende som for eksempel i børnehaver og lignende
  • Hvor der er omgang med kemikalier, som håndsprit, parfume og rengøringsmidler, eller ved processer hvor der indgår for eksempel limning og maling
  • I printerrum og lignende
  • Bygningsmaterialer og inventar kan afgive VOCer, hvilket kan have betydning for luftkvaliteten selvom personbelastninger er lav

Eksempler på TVOC og CO2 målinger på en skole

Der er installeret Airmaster ventilationsanlæg med både CO2 og TVOC-sensorer i forskellige typer lokaler på skolen.

vi viser her nogle eksempler på hverdagsaktiviteter, der siger noget om tilstedeværelsen af VOCer, og hvorfor Airmaster interesserer sig for behovsstyring med TVOC-sensorer.

For eksemplerne gælder, at vi i de fleste tilfælde kender forureningskilden, og dermed kan forklare årsagen til udsving i TVOC. Det vil langt fra være tilfældet alle steder. TVOC-sensoren kan fortælle at der er "noget" til stede, og om det er ”lidt” eller ”meget”, men ikke præcis hvilken TVOC.

Forklaring Grafer
bibliotek TVOC CO2

Fordi vi kender lokalet ved vi, at det er en printer, der har forårsaget udsvinget i TVOC-koncentrationen på biblioteket.

Biblioteket - 2. september

Med CO2- og TVOC styring

Grafen viser et lavt CO2-niveau fra morgenstunden af, der de første timer stiger og falder i takt med antal besøgende på biblioteket.

CO2-koncentrationen er faldende hen på formiddagen, men printeraktivitet kl. 11.00 forårsager en kraftig stigning i TVOC-koncentrationen.

Først da både CO2 og TVOC-koncentrationerne er faldende begynder ventilationsanlægget gradvist at skrue ned.

Biblioteket - 7. september

TVOC styring er slået fra

Her er styringen efter TVOC slået fra, således der kun styres efter CO2-koncentration.

Der er meget få personer til stede, så CO2-koncentrationen aktiverer kun et begrænset flow i ventilationsanlægget. 

Sammenlignet med grafen fra den 2. september ses, at der med et lavere flow sker en ophobning af TVOC i rummet.

Bibliotek 7 Sep
Klasselokale 27 Aug

Klasselokale - 27. august

Med CO2- og TVOC-styring

I 2020 har vi fået lært at bruge håndsprit ganske ofte. Grafen viser målinger fra et klasselokale, hvor der sprittes hænder to gange om dagen, om morgenen og om eftermiddagen. Begge gange er det alle i lokalet, der spritter hænder, og ventilationsanlægget reagerer ved at gå i 100% drift.

I den mellemliggende periode reagerer ventilationsanlægget på både CO2 og TVOC, og styrer efter den sensor, der giver mest udslag.

Klasselokale - 11. september

TVOC-styring er slået fra

Her er styringen efter TVOC-sensor slået fra, således der kun behovsstyres efter CO2-koncentrationen.

Ventilationsanlægget reagerer helt efter bogen med behovsstyring kun efter CO2-koncentrationen.

TVOC-sensoren måler fortsat VOC'erne, selvom ventilationsanlægget ikke bruger målingerne til at styre efter. Der bruges håndsprit i lokalet, hvilket gør at TVOC-koncentrationen øges kraftigt.

Ventilationsanlægget følger selvfølgelig ikke med, da styring efter TVOC er slået fra.

Klasselokale 11 Sep
Klasselokale 3 Sep

Klasselokale - 3. september, møde om aftenen

Med CO2- og TVOC-styring

Der blev afholdt et forældremøde på skolen med start kl. 19.00. Læreren ankom lidt tidligere, hvilket kan ses på kurverne, der viser tegn på aktivitet ca. kl. 18.30. Der var en del mennesker til stede, hvilket kan ses på CO2-koncentrationen.

Vi har fået at vide, at der ved mødestart blev sprittet hænder, hvilket også kan aflæses på TVOC-koncentrationen. Den høje TVOC-koncentration foranlediger ventilationsanlægget til straks at gå i 100% drift for at nedbringe TVOC-koncentrationen.

Ventilationsanlægget får ret hurtigt det høje TVOC-niveau fra afspritning under kontrol, og kører lidt ned i drift, men så bruges der igen håndsprit kl. ca. 20.40. Ventilationsanlægget kører så igen op i maksimal drift, hvor det bliver indtil folk forlader lokalet. Først da både CO2 og TVOC er faldende ca. 21:10 skruer ventilationsanlægget gradvist ned.

Kontor - 28. august

TVOC-styring er slået fra

Ventilationen i dette lokale kører kun efter CO2 styring. Der ses fin luftkvalitet, når vi kun ser på CO2. Ser vi imidlertid på TVOC-målingen, så er det en mere ujævn kurve.

TVOC-koncentrationen er støt stigende hen over dagen med mange ”peaks”, som vi ved skyldes, at der bruges håndsprit, når der kommer gæster på kontoret.

 

Kontor 28 Aug

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev