Tilbehør til Airmaster ventilationsanlæg

Airmaster tilbyder diverse tilbehør samt selvfølgelig reservedele til vores ventilationsanlæg og kølemoduler. Ventilationsanlæg og kølemoduler leveres inklusive filtre efter standarden EN ISO 16890, og vi anbefaler at benytte filtre af samme kvalitet ved skift af filtre.

Airmasters egenudviklede facaderist, Boomerain tilbydes i Ø160, Ø250 og Ø315. Herudover har vi en række produkter til montage og taggennemføring.

Filter klassifikationer

Tabellen angiver hvordan de gamle klassifikationer jf. EN 779:2012 ses i forhold til de nye klassifikationer jf. ISO 16890.

Man kan ikke direkte oversætte til den nye klassifikation, men i tabellen er det angivet hvordan  Airmaster ser de to klassifikationer i forhold til hinanden.

Klassifikation jf. EN 779:2012

Klassifikation jf. EN ISO 16890

M5

ISO ePM10 (>75%)

F7

ISO ePM1 (>55%)

F9

ISO ePM1 (>80%)

Airmaster ventilationsanlæg er fabriksleveret med filtre i henhold til den nyeste standard, ISO 16890.

ISO 16890 anvender betegnelser som klassificerer effektiviteten af filtreringen ift. partikelstørrelserne. PM1, PM2,5, og PM10 angiver partikelstørrelsen i µm, hvor 10 µm er den største partikel og 1 µm er den mindste partikel. Foran PM angives et e (ePM) som angiver effektiviteten af udskillelsesevnen for partikelstørrelsen og som angives i %. F.eks. kan et filter som opfylder kravene til ISO ePM1 (>55%) udskille mere end 55 % af partiklerne af størrelsen 1 µm.

De nævnte ISO 16890 klassifikationer er vores mest anvendte filterklasser. Andre filterklasser kan leveres på forespørgsel.

Du kan nu få Airmaster ventilationsanlæg med 3 forskellige veksler-løsninger:

STANDARD: Modstrømsvarmeveksler

NYHED: Ren entalpiveksler løsning

NYHED: Kombinationsveksler bestående af entalpiveksler + Airmasters normale modstrømsvarmeveksler

 

Den rene entalpivekslerløsning vil især være egnet til meget kolde klimaer som f.eks. det nordligste Skandinavien eller til bjergrige egne f.eks. inde i landet i Norge eller i Alperne.

En kombinationsveksler fungerer som en mellemting mellem de to typer vekslere, dermed med større temperaturvirkningsgrad end den rene entalpivekslerløsning, og med reduceret fugtvirkningsgrad.

Kombinationsveksleren vil være velegnet til områder væk fra kysten i Centraleuropa, hvor der kan optræde kolde og tørre perioder, men hvor der ikke er ekstremt klima.

Kombinationsveksleren vil desuden være egnet til brug i kystnære områder med moderat klima, hvis man ønsker at have sikkerhed for altid at kunne opretholde højere indendørs fugtighed end normalt, f.eks. over 40% relativ luftfugtighed.

Ydelse og effektivitet

Grundet den lavere temperaturvirkningsgrad i entalpivekslerne er der ved ren entalpivekslerløsning en reduktion af den maksimale ydelse for AM 150 og AM 300 på grund af krav i Ecodesign direktivet. Herudover opfører ventilationsanlæggene sig som normalt.

Maksimal ydelse ved ren entalpivelsler:

  • AM 150: 100 m3/h
  • AM 300: 190 m3/h

 

Ved kombinationsveksler kan de normale ydelser opretholdes på alle Airmaster ventilationsanlæg.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev