Projektering af ventilationsanlæg

Hvordan kan Airmaster hjælpe dig med projektering af ventilationsanlæg?

Der er mange forhold, der har betydning for indeklima. Ventilationen er en væsentlig faktor i at skabe det gode indeklima, da det har indvirkning på både de termiske, atmosfæriske og akustiske forhold i rummet. Det drejer sig om alt fra valg af rette ventilationsanlæg til formålet, kapacitet og til korrekt installation, indregulering og vedligeholdelse. Vi kan hjælpe dig gennem hele processen, så du sikres korrekt projektering og installation, og ikke mindst at brugerne bliver glade.

Vi kan hjælpe dig med:

  • Dimensionering af ventilationsbehov
  • Design og installationsforslag ud fra besigtigelse af lokaler eller tegninger
  • Tekniske beskrivelser og fastlæggelse af styringsstrategi
  • Tegninger og dokumentation
  • Undervisning og support
  • Opstart og funktionsafprøvning
  • Service og garanti

Hvilken type bygning eller lokale vil du projektere ventilation til?

Ventilationsprojekter med såvel renovering som tilbygning og nybygning kan have fordele ved at vælge Airmaster decentrale ventilationsløsninger.

 

Med Airmaster decentral ventilation har du muligheden for at installere ventilation i små etaper, i bygninger med specielle udfordringer, eller i hele bygninger.

Hvilken luftmængde har du brug for?

Dimensionering af ventilationsanlæg

For at ventilere i det omfang, der er nødvendigt for at bidrage til det bedst mulige indeklima, er det vigtigt at ventilationsanlægget er dimensioneret rigtigt i forhold til rummets størrelse, personbelastning og brugsmønster. Hvilken luftmængde der skal dimensioneres til, er ud fra gældende lovgivning og best-practise.

Du er altid velkommen til at kontakte Airmaster for gode råd og vejledning.

Du kan også benytte vores online beregningsværktøj ”ventilationsberegner” til selv at finde frem til hvilket eller hvilke ventilationsanlæg vi vil anbefale til dit byggeprojekt.

Ventilationsberegner

Ved hjælp af "ventilationsberegneren" kan du finde frem til hvilket eller hvilke ventilationsanlæg vi vil anbefale til dit projekt.

Specifikt elforbrug til lufttransport

Det specifikke elforbrug til lufttransport (SEL) er et mål for ventilationsanlægs effektivitet og angiver det samlede elforbrug pr. m³ flyttet luft.

En lav SEL-værdi er ensbetydende med et lavt elforbrug til drift af ventilationen.

Bygningsreglement 2018 stiller krav om at ventilationsanlægs SEL-værdi ikke må overstige 1800 Ws/m³ for ventilationsanlæg med konstant luftmængde og maksimalt 2100 Ws/m³ for anlæg med variabel luftmængde [BR18, §436].

Til sammenligning har Airmasters decentrale ventilationsanlæg en SEL-værdi på 600-900 Ws/m³, og er derved særdeles energiøkonomiske i drift.

Er du interesseret i nærmere oplysninger om ventilationsanlæggenes SEL-værdi, kan du finde disse informationer i anlæggenes datablade, og med energiberegneren kan du beregne anlæggenes energiforbrug.

Temperatureffektivitet

Temperatureffektiviteten (også omtalt temperaturvirkningsgraden) er et mål for hvor effektiv varmegenvindingen er i ventilationsanlægget. En høj temperatureffektivitet er ensbetydende med at ventilationsanlægget er i stand til at hæve tilluftens temperatur fra udetemperatur, og til et niveau tæt på rumtemperaturen.

Airmasters decentrale ventilationsanlæg har en temperatureffektivitet op til 85 %, målt som tør virkningsgrad i henhold til den europæiske standard EN308, og op til 95%, hvis kondensering medregnes.

Er du interesseret i nærmere oplysninger om ventilationsanlæggenes temperatureffektivitet, kan du finde disse informationer i anlæggenes datablade, og med energiberegneren kan du beregne anlæggenes energiforbrug.

Energiberegner

Ved hjælp af "energiberegneren" kan du beregne det årlige energiforbrug for Airmaster decentrale ventilationsanlæg

Vigtige forhold i forbindelse med placering og installation af ventilationsanlæg

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev